SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
1. Bir havuzun yarısının yarısı su ile dolu olduğuna göre, havuzun kaçta kaçı doludur?
A) 1/2
B) 1/3
C) 2/3
D) 1/4
2.
A)
B)
C)
D)
2. 2/5’inin 10/11’i 80 olan sayının yarısı kaçtır?
A) 110
B) 160
C) 220
D) 320
3.
A)
B)
C)
D)
3. Bir fıçıdaki sirkenin önce 1/2’ü, sonra kalanın 2/3’ ü satılmıştır. Başlangıçta fıçıda 180 lt. sirke olduğuna göre fıçıda kaç lt. sirke kalmıştır?
A) 120
B) 90
C) 60
D) 30
4.
A)
B)
C)
D)
4. Bir kumaşın önce 3/5’i, daha sonra geri kalanın 1/4’ü satılmıştır. Geriye 12m. kumaş kaldığına göre kumaşın tamamı kaç metreydi?
A) 70
B) 60
C) 50
D) 40
5.
A)
B)
C)
D)
5. Bir bahçenin 3/5’inin 6/7’sine çiçek ekiliyor. Çiçek ekili alan ne kadardır?
A) 21/30
B) 2/35
C) 18/35
D) 12/35
6.
A)
B)
C)
D)
6. Ayşe’nin parasının 3/8’inin2/5’i 9 000 000 TL ise parasının tamamı ne kadardır?
A) 90 000 000
B) 60 000 000
C) 40 000 000
D) 30 000 000
7.
A)
B)
C)
D)
7. 1/5’i 12 kg olan şeker çuvalının tamamı kaç kg’dır?
A) 60
B) 50
C) 40
D) 30
8.
A)
B)
C)
D)
8. 24 bilyenin 1/3’ünü Ahmet, 1/2’sini İlhan paylaşıyorlar. Geriye kaç bilye kalır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
9.
A)
B)
C)
D)
9. Cebimdeki paramın 3/7’ sini, sonra kalanın 1/4’ünü harcadığımda cebimde 300 TL kaldığına göre, paramın tamamı kaç liraydı?
A) 900
B) 800
C) 700
D) 600
10.
A)
B)
C)
D)
10. I. işçi bir işi 4 saatte, II. işçi 12 saatte yapmaktadır. İkisi birlikte bu işi kaç saatte yaparlar?
A) 6
B) 4
C) 3
D) 2
11.
A)
B)
C)
D)
11. Yarısı ile 2/3’ünün toplamı 413 olan sayı kaçtır?
A) 354
B) 353
C) 352
D) 350
12.
A)
B)
C)
D)
12. 3/4’ü ile 5/8’i arasındaki farkı 1250 lira olan paranın tamamı kaç liradır?
A) 7500
B) 9000
C) 10000
D) 12500
13.
A)
B)
C)
D)
13. Bir deponun1/3’ü su ile Doludur. İçindeki suyun 3/7’si alındığında, deponun dolması için 51 litre suya ihtiyaç olduğuna göre, depo kaç litreliktir?
A) 45
B) 48
C) 63
D) 128
14.
A)
B)
C)
D)
14. Bir işçi, bir işi üç günde bitirdi. Birinci gün işin 2/7’sini, ikinci gün 3/8’ini yaptı. Üçüncü gün, işin kaçta kaçını yapmıştır?
A) 18/21
B) 19/56
C) 37/56
D) 21/37
15.
A)
B)
C)
D)
15. Bir öğrenciye 1tam 1/5m kumaştan, iş önlüğü dikilmiştir. 24m kumaştan kaç öğrenciye önlük dikilir?
A) 25
B) 24
C) 22
D) 20
16.
A)
B)
C)
D)
16. Bir uzunluğun 3/5’ine 28m eklendiğinde, uzunluğun 5/6’sı elde ediliyor. Bu uzunluk kaç metredir?
A) 140
B) 120
C) 80
D) 70
17.
A)
B)
C)
D)
17. Uğurun 60 000 lirası vardır. Uğurun parasının 2/3’ü. Murat’ın parasının 5/9 ‘una eşittir. Murat’ın kaç parası vardır?
A) 72 000
B) 64 000
C) 56 000
D) 48 000
18.
A)
B)
C)
D)
18. Ayşe kitabının önce yarısını, sonra kalanın çeyreğini okudu. Geriye 120 sayfası kaldığına göre Ayşe’nin okuduğu kitabın tamamı kaç sayfadır?
A) 192
B) 240
C) 320
D) 640
19.
A)
B)
C)
D)
19. Bir çuval pirincin 3/8’i satılınca geriye 25kg. pirinç kalıyor. Bu çuvalda kaç kg. pirinç vardır?
A) 50
B) 40
C) 30
D) 25
20.
A)
B)
C)
D)
20. Kendisi ile 3/10’ünün toplamı 78 eden bu sayı kaçtır?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
21.
A)
B)
C)
D)
21. 2/5’i 120 olan sayının 4/15’i ile 1/5’inin toplamı kaç eder?
A) 100
B) 140
C) 200
D) 250
22.
A)
B)
C)
D)
22. 2/9’un 3/8’i 10 olan sayı kaçtır?
A) 120
B) 140
C) 160
D) 180
23.
A)
B)
C)
D)
23. 4/9’u 72 olan sayının 3 katının 4 fazlası kaçtır?
A) 400
B) 420
C) 470
D) 490
24.
A)
B)
C)
D)
24. Bir top kumaşın 3/5’inin 4/7’si satılıyor. Geriye 46 km kumaş kalıyor. Kumaşın tamamı kaç m’dir?
A) 50
B) 60
C) 70
D) 80
25.
A)
B)
C)
D)
25. 3/8’i 24 olan sayının tamamı kaçtır?
A) 16
B) 32
C) 64
D) 128
  HAZIRLAYAN:ErcanYEŞİLYURT   
......