İNTERAKTİF TESTLER

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin kökü isimdir?
A) Pazar gününün kapalı havası canımı sıktı.
B) Mart, kapıdan baktırır; kazma kürek yaktırır.
C) İndirimli satışlar dün başladı.
D) Denizin tuzlu suyu ağzına doldu.

2. Aşağıdakilerden hangisi isim köküdür?
A) araba
B) gelir
C) sevgi
D) yemiş

3. Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) Önüne bakmazsan düşersin.
B) Bazı görüntüler onu etkilemişti.
C) Hızlı adımlarla yanıma yaklaştı.
D) Katıla katıla gülmeye başladı.

4. Aşağıda verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Sarardım
B) Çalışmalıyım
C) Başlayacağım
D) Dertleşiyoruz

5. Aşağıdakilerden hangisi “kök “durumunda olan bir sözcüktür?
A) Yazlık
B) Simitçi
C) Balık
D) Bilgi

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) arkadaş
B) yanlış
C) yalnız
D) başladık

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir?
A) kitaplık
B) çalışkan
C) okul
D) durak

8. Aşağıdakilerden hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Başlık
B) B) atkı
C) C) yoldaş
D) D) gözcü

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isim soyludur?.
A) süzgeç
B) yazı
C) yazar
D) çicekçi

10. Aşağıdakilerden hangisi “fiil kökü-yapım eki-yapım eki-kip eki” yapısındadır?
A) Sevinçli
B) Korkusuzdu
C) Geçmişte
D) Yanlıştır

 

11. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) İlkbahar dallarda, yollarda
B) Yurdumun gönlünde tütüyor
C) Kuş oluvermiş de hür insan
D) Bayramımla çın çın ötüyor.

12. Aşağıdakilerden hangisi kök durumunda bir sözcüktür?
A) Yetki
B) Akıl
C) Yazılı
D) Koşmak

13. Bazı kökler, hem isim kökü hem de fiil kökü olarak kullanılabilir. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır?
A) Onun kim olduğunu bilmeden ileri geri konuşuyor.
B) Boyacılar bugün işi bitiremeyecekler.
C) Bütün bu olup bitenleri senin aklın alıyor mu?
D) Okulda büyük bir gezi düzenlendi.

14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök ve eklerine doğru biçimde ayrılmıştır?
A) süpür-ge-ci
B) odunluk-ta
C) çalışkan-dı
D) deniz-leri

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi köktür?
A) Dutluk
B) Yurttaş
C) Yavrucak
D) Balık

16. “ saygıyla” sözcüğünün kök ve ekleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) saygı- y-la
B) say-gı-y-la
C) say-gı-yla
D) saygı-yla

17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?
A) Soru
B) Bilgi
C) Yazı
D) Şekerlik

18. “ İki şeyin değerini(1) elden gitmeden bilmek zordur:(2) Biri sağlık,(3) öteki de gençlik.(4)”
Yukarıdaki cümlede bulunan altı çizili kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiil köktür?
A) Ev
B) K oş
C) Saat
D) Su

20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü eylem(fiil) soyludur?
A) Sabah
B) Mendiller
C) Batı
D) Duvarcı


 

DERLEYEN: Özkan BİÇER

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER