İNTERAKTİF TESTLER

1-   9, 12,  18’ e bölündüğünde 5 kalanını veren en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?

A) 113              B) 123                 
C) 136             D) 145

2-  36  m , 60  m, 84  m, uzunluğundaki kumaşları eşit uzunlukta ve hiç artmayacak şekilde  parçalamak istersek  en az kaç parça kumaş oluşur?
A) 8                  B) 15                
C) 45                 D) 60

....................................

3-  3 ile kalansız bölünen iki basamaklı kaç sayı vardır?

A) 29            B) 30                  
C) 31            D) 32

4-  324a sayısının hem 2 hem de 5 ile bölünebilmesi için, a yerine kaç değişik rakam yazılabilir?

A) 1            B) 2       
C) 3           D) 4

5-  35p47 sayısının 3 ile bölünebilmesi için , p yerine yazılabilecek  rakamların kümesi hangisidir? 

A){2,5}     B){2,5,8}   
C){5,8}     D){2,8}

....................................

6-  Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi, aralarında asaldır? 

A) 3 ile 9   
B) 5 ile 10    
C) 6 ile 4     
D) 18 ile 35

....................................

7-   İki basamaklı en küçük asal sayı ile iki basamaklı en büyük asal sayının toplamı kaçtır?....................................

A) 107            B) 108                  
C) 109            D) 110 

8-  21 ve 54 sayılarının ortak çarpanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 7                 B) 6                
C) 3                D) 2

....................................

9-   abc Üç basamaklı bir sayıdır.Bu sayının 2 ye bölünebilmesi için c yerine yazılabilecek rakamların toplamı nedir?       

a) 8                b) 12              
c) 18                d) 20

10-   14a sayısının 3’e tam bölünebilmesi için a yerine yazılabilecek rakamların sayı değerleri toplamı nedir?

a) 12              b) 15              
c) 16               d) 17

 

11-  Bir satıcı bir top kumaşın I.gün 0,15 ini II.gün 0,25 inin III.gün ise 0,20 sini satıyor.Geriye 30 m kumaş kaldığına göre bir top kumaş kaç m dir?     

a) 750              b) 800            
c) 850              d) 900. 

.............................................................................

12-  Bir bidonun 0,3 ü su doludur .Bidona 15lt daha su konulduğunda bidonun 0,7 si dolduğuna göre bu bidon kaç litre su alır? 

a) 33,5             b) 35,5           
c) 37,5             d) 38

13-  13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,27  sayılarının kaç tanesi asal sayıdır?

A) 1               B) 2             
C) 3              D) 4
............................................................................... 
14-   180 sayısının asal çarpanlarının kümesi kaç elemanlıdır?
a) 5           b) 4        
c) 3           d) 2
15-   46a5b sayısı 2, 5 ve 9 ile tam bölünebildiğine göre  a+b kaçtır?
a) 2            b) 3     
c) 4            d) 5

16-   Bir sayının 7/20 si ile 1/5 inin farkı 15 ediyor. Bu sayı kaçtır? 

A) 80             B) 100           
C) 120            D) 60

....................................

17-12,18  ve 42 sayılarına bölündüğünde 7 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır? 

A) 155           B) 252   
C) 258          D) 259 

 

18-Ardışık üç tek doğal sayının toplamı 27 ediyor. Bu sayılardan büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 9          B) 13          
C) 11          D) 15                     ..........................................................................                                              19-2a51b   beş basamaklı sayısı 3 ve 5 ile tam bölünebildiğine göre a kaç farklı değer alabilir?

 A) 5                B) 6                
C) 7                 D) 8

 

20-  İki doğal sayının ortak bölenlerinden biri 3 olduğuna göre bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisine kesinlikle bölünür? 

A) 6            B) 5         
C) 3             D) 2

 

CEVAP ANAHTARI

1

A

11

A

 

 

2

B

12

C

 

 

3

B

13

A

 

 

4

A

14

B

 

 
5 A

15

A

 

 

6

D

16

B    

7

B

17

D    

8

C

18

C    

9

D

19

C    

10

A

20

B

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER