SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
Aşağıdaki kelimelerden hangisi , birden çok yapım eki almıştır?
A)Yurttaşlar
B)Gençlikten
C)Susuzluğa
D)Korkunun
2.
A)
B)
C)
D)
Hangi kelime ismin ayrılma hal ekini almıştır?
A)Ağaçtan
B)Kitapta
C)Ormanda
D)Yıllarca
3.
A)
B)
C)
D)
Ben kitabımı çok seviyorum.” Cümlesinde aşağıdakilerin hangisi vardır?
A)hece düşmesi
B)sert sessizin yumuşaması
C)sessizlerin benzeşmesi
D)ulama
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?
A)Sabahları sıcak süt içmekten çok keyif alıyorum.
B)Atatürk 10 Kasım 1938’ de vefat etmiştir.
C)Satranç, hem düşündüren hem de keyif veren bir oyundur.
D)Haziran ayını okullar kapandığı için hiç sevmezdi.
5.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök ve eklerine doğru biçimde ayrılmıştır?
A)süpür-ge-ci
B)odunluk-ta
C)çalışkan-dı
D)deniz-leri
6.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğrayan bir sözcük vardır ?
A)Sepetteki yumurtaların hepsi kırılmış
B)Her sabah önlüğünü giymek için annesinden yardım alıyor.
C)Duvarda asılı olan saatin pili bitmiş.
D)Akşamları kitap okumaktan çok keyif alıyorum.
7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?
A) Okulumuzda bugün büyük bir hazırlık var.
B) Gün ağarmadan yola çıkmamız gerek.
C) Çiçeklerin en güzelini bana verdi.
D) Bu bilgileri arkadaşlarınla paylaşmalısın.
8.
A)
B)
C)
D)
Bazı kökler, hem isim kökü hem de fiil kökü olarak kullanılabilir. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır?
A)Onun kim olduğunu bilmeden ileri geri konuşuyor.
B)Boyacılar bugün işi bitiremeyecekler.
C)Bütün bu olup bitenleri senin aklın alıyor mu?
D)Okulda büyük bir gezi düzenlendi.
9.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi kök durumunda bir sözcüktür?
A)Yetki
B)Akıl
C)Yazılı
D)Koşmak
10.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına örnek yoktur?
A)Bu bitkiler özel bakımla yetişiyor.
B)Utançtan yüzü kıpkırmızı olmuştu.
C)Son sözlerinden sonra dinleyiciler salonu terk ettiler.
D)Bilmem ki nasıl anlatabilirim.
11.
A)
B)
C)
D)
“Kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A)Masayı kuru bir bezle sildi.
B)Bu kuru tepeleri yeşertmek için çalışmalı.
C)Böyle kuru bir yaşam istememişti.
D)Elma ağacının kuru dallarını kestiler.
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisine,ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ses değişikliği olur?
A)kaç
B)tak
C)sırt
D)kalp
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?
A)Yazlığımız
B)Terlikçi
C)Arabalardan
D)Bilginlik
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (iml
A)yanlışı yapılmıştır?
A)O kalemden bende de var
B)Okulun oradaki cadde de kitapçı var.
C)Ödevimi teneffüste de tamamlayabilirim
D)Yeni açılan bir sergide öğretmenimi gördüm.
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıda cümlelerden hangisinde ünlü daralması vardır?
A) Yarın arkadaşım beni görmeye geliyor.
B) Akşam bütün aile birlikte yemek yiyeceğiz
C) Aradığını bulamadığı için buradan gidiyor.
D) Umut dolu bakışlarla etrafını süzüyordu.
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) İlkbahar dallarda, yollarda
B) Yurdumun gönlünde tütüyor
C) Kuş oluvermiş de hür insan
D) Bayramımla çın çın ötüyor.
17.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz sertleşmesi vardır?
A)Ayağı
B)Baskın
C)Senedin
D)Gözlüğü
18.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
A) Gelecek hafta tatile çıkıyoruz.
B) Kızılırmak uzun bir nehirdir.
C) Bu manzara ruhumu dinlendiriyor.
D) Bu şiirin konusu “doğa” dır.
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmadığından bir yazım yanlışı vardır?
A)Ufukta beyaz bir yelkenli görüldü.
B)Rüzgar hafifce esiyordu.
C)Çocuklar parkta oynuyordu.
D)En iyi kitabı seçmiştik.
20.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır?
A)yazı
B)kazı
C)batı
D)çayı
21.
A)
B)
C)
D)
Sapanın ucundan savrulan taş Umduğumuz menzile erişmese de Siz haklısınız çocuklar Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek yoktur?
A)Ulama
B)Ünsüz Türemesi
C)Hece(Ses Düşmesi)
D)Ünsüz Yumuşaması
22.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünlü daralması yoktur?
A)Eski günler özlemle anılıyor.
B)Rüzgar pencereleri zorluyor.
C)Gönlü hiç istemiyor gitmeni.
D)İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı
23.
A)
B)
C)
D)
“Oturmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bir kenara oturmuş,etrafa bakıyordu.
B) Bu takım üzerime iyi oturdu.
C) Otuz yıldır halasıyla oturuyor.
D) Birkaç yıldır bu semtte oturuyor.
24.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır ?
A)Bir de bakıyorsun gün bitmiş.
B)Orada, bir nakışcıyla karşılaştım.
C)O, bizim takımın parlayan yıldızıdır.
D)Gözlerindeki fer, birden kayboluverdi
25.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?
A) Bu kazağı beğeneceğini hiç zannetmiyorum.
B) Bisiklete binmeyi çok seviyorum.
C) Bir gün 24 saattir.
D) Bence gözlüksüz daha güzel oluyor.
      
......