SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)    
Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur?
A)Bana göre uzağa gitmeye gerek yoktu.
B)Kapının kilidini açmak için çok uğraştım.
C)Masadaki kitabı hemen getir.
D)Ağaçtaki kuşları gördün mü?
2.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerin hangisinde yapım eki ve çekim eki bir arada kullanılmıştır?
A)Kuşların
B)Tarlayı
C)Çiçekçide
D)Bahçede
3.
A)
B)
C)
D)
Aşağıda verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Sarardım
B)Çalışmalıyım
C)Başlayacağım
D)Dertleşiyoruz
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Bir takım sorunlar bizleri aşıyor artık.
B)Yarın her şey güzel olacak.
C)Davete hiç kimse katılmadı.
D)Birkaç eşyamız eski evde kalmış.
5.
A)
B)
C)
D)
Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) Önüne bakmazsan düşersin.
B) Bazı görüntüler onu etkilemişti.
C) Hızlı adımlarla yanıma yaklaştı.
D) Katıla katıla gülmeye başladı.
6.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki yargılardan hangisi nesneldir?
A)Yeni aldığım kitabı çok beğenmiş.
B)Ankara en güzel şehrimizdir.
C)Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentidir.
D)Arkadaşım çok üzgün görünüyordu.
7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi isim köküdür?
A) araba
B)gelir
C)sevgi
D)yaşlı
8.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almıştır?
A)geliyor
B)okullarda
C)yapı
D)sırası
9.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin kökü isimdir?
A) Pazar gününün kapalı havası canımı sıktı.
B) Mart, kapıdan baktırır; kazma kürek yaktırır.
C) İndirimli satışlar dün başladı.
D) Denizin tuzlu suyu ağzına doldu.
10.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A)Ağabeyim eve oldukça geç geliyor.
B)Uğur’un çok tatlı bir sohbeti var.
C)Ömür biter, yollar bitmez.
D)Yazar, çok güzel yazılar kaleme alıyor.
11.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Cumhuriyeti biz kurduk.
B) Ayvalığa gideceğiz.
C) Hukuka aykırı davranıyorlar.
D) Zonguldak’ı gezdin mi?
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisi oluş bildirmektedir?
A) Annem gülerek kapıyı açtı.
B) Taşlar kayadan yuvarlandı.
C) Öğretmen seni çağırıyor.
D) Dedemin bütün dişleri çürümüş.
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” lerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) O tarafta bulunmanı istemiyorum.
B) Erzincan’da bir kuş var kanadında gümüş var.
C) Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş.
D) Cevizde sende, bademde sende
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcüklerin tümü kök durumundadır?
A)Kırmızı,gül,sunuyorum,çiçeklik
B)Simitçiler,gözlük,Ankara,çilek
C)Öğretmen,öğrenci,tebeşir,sıra
D)Oku,anne,bulut,pembe
15.
A)
B)
C)
D)
P,ç,t,k sesleriyle biten sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirilirse, bu sesler yumuşar ve b,c,d,g ve ğ olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır?
A) Toplumsal hayatta hukukun yeri önemlidir.
B) Gelişmiş toplumların bir özelliği de çevre bilincidir.
C) Yaşam alanları tükenen canlı türleri bir bir yok olmakt
A)
D) Yeşil bir doğanın insan yaşamı için ne denli gerekli olduğunu anlamalıyız.
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna ünlüyle başlayan ek getirildiğinde, sözcükte ünlü düşmesi olur?
A) sabır
C) ağır
B) bakır
D) sağır
17.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece çekim eki vardır?
A) Ellerim
B) İnsanlık
C) Tatlı
D) Kızgınım
18.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki ses olaylarıyla sözcük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Rengi – Ünlü yumuşaması
C) Kazağım – Ünsüz benzeşmesi
B) Ağzı – Ses düşmesi
D) Görünmüyor – Ses daralması
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünlülerin yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur ?
A ) Sonunda inadından vazgeçti.
B ) Çorabını yine ters giymişsin.
C) Kalan borcu da adama ödedi.
D) Eski eşyaları komşusuna verdi.
20.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ses düşmesi olmamıştır ?
A) Ağzından laf almaya çalışıyordu.
B) Sabrın sonu selamettir.
C) Üzümü salkımıyla kopardı.
D) Evin anahtarlarını kaybettim.
21.
A)
B)
C)
D)

(I)Dünyanın en güzel şehri İstanbul’dur.
(II)Bu şehir Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar.
(III)Boğaz, güzel İstanbul’un inci gerdanlığıdır adet
A)
(IV)İstanbul’u bir kez görüp de ona sevdalanmamak mümkün değildir. Numaralandırılmış cümlelerin hangisi söyleyenin kişisel görüşünü içermez?
A) I
B)II
C) III
D)IV
22.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir?
A)Kayak
B)Okul
C)Çamur
D)Saygı
23.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Çalışkan – Tembel
C) Savurgan - Tutumlu
B) Vasıta – Araç
D) Sert – Yumuşak
24.
A)
B)
C)
D)
“ Sergiledik” fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A)sergi – le - di –k
C) ser – gi – le – di – k
C) ser- gi – le – dik
D) sergile – di – k
25.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad durum ekini almamıştır?
A)Öğretmeni dün çok kızdırdılar.
B)Öğretmeni az önce yolda gördüm.
C)Öğretmeni bulursam kitabı veririm.
D)Öğretmeni gerçekten çok iyi bir insan.
      
......