SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
A)Anlatılanları asla dinlemezdi.
B)Bu, annemin isteğiydi.
C)Zaman ona da gerçeği öğretir.
D)Ali’yi dinler bundan sonra.
2.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı vardır ?
A)Birkaç gün sonra gezmeye gideceğiz.
B)Kolay soruyu herkes cevaplandırmış.
C)Oraya üç saat sonra varırız.
D)Bizim köyde kaç gün kalacaksınız.
3.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına örnek bir kullanım vardır?
A ) Onun romanlarında bir emek vardır.
B ) Geçmişi tamamen unutmak olanaksızdır.
C ) Yağmurda yürümeyi çok severim.
D ) Tüm soğuğa ve metrelerce kara rağmen vazgeçmedi.
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım söz konusudur?
A ) Son kitabında yine ilginç konulara değinmiş.
B ) Ülkemizin en yeşil bölgesi Karadeniz’dir.
C ) Soğuk bir günde bir bardak çay gibisi yoktur.
D ) Türkiye’nin en güzel kenti İzmir’dir.
5.
A)
B)
C)
D)

Gözleri yıldızlara,
Dilleri bala benzer.
Erenler anlattı ki
Çocuklar güle benzer. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane isim kökü vardır?
A ) 6
B ) 5
C ) 4
D ) 3
6.
A)
B)
C)
D)
“Tüm tatil boyunca, gez babam gez,tadını çıkardık güney sahillerinin.” Cümlesindeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde vardır?
A ) Bana geçmiş olsun demek için uğramış,
B ) Akşam olunca şu sokak senin bu sokak benim dolanırdı.
C ) Balıkçıya, rastgele, deyip uzaklaştı.
D ) Haftasonu için bir piknik ayarlamışlar.
7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A ) Doğu - Batı
B ) Esaret – Özgürlük
C ) Özlem – Hasret
D ) Unutmak – Hatırlamak
8.
A)
B)
C)
D)
“Kilim,Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine kadar yaygındır.Bazen çorap olur bazen kuşak...Anadolu kızı, çeyizindeki kilimiyle övünür. Anadolu delikanlısı , kilimdeki renklerde sevgilisini görür gibi olur.Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür.” (1. ve 2. sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.) Metne göre Anadolu’nun kızları neyle övünür?
A)Güzel olmalarıyla
B)Çeyizindeki kilimiyle
C)Çorap ve kuşağıyla
D)Hiçbiri
9.
A)
B)
C)
D)
Metne göre kilim ,Anadolu için nedir?
A)Çorap ve kuşak deseninidir.
B)Kızların övünç kaynağıdır.
C)Çok değerlidir.
D)Gönül dolusu türküdür
10.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) Geç vakit Ahmet çavuş bize geldi.
B) Sınıfça “ güzelim kıyı ” adlı parçanın planını çıkardık.
C) Ülkemizde güney Ege kıyılarımızda deniz çok temizdir.
D) Her yıl temmuz ayında İzmir’e gideriz.
11.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bu soruyu çözemeyeceğimi mi sanıyorsun?
B) Geldiğinde beni arıyacağını umarım.
C) Hukuğun üstünlüğü tartışılmaz. .
D) İhtiyar yavaşca yerinden doğruldu
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisi kök halindedir?
A)Umut
B)Ağaç
C)Yemek
D)Düşkün
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
A) İyi kötü günler yaşandı.
B) Eve gider gitmez uyudum.
C) Eski püskü elbiseler giymemelisin.
D) Doğru dürüst birisiydi.
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yapısı diğerlerine göre farklıdır?
A) sıraları
B) onun
C) evden
D) Vatandaş
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?
A) Küçük kız taşlık yoldan geçerek ormanlık alana vardı.
B) Adamlardan biri yolun ortasında durdu.
C) Küçük kız kulübeye vardığında kulübenin kapısının kilitli olduğunu gördü.
D) Sana hediyelik kalemler verecekmiş.
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A)Türk’çeyi doğru kullanmak herkesin görevidir.
B)TDK’nın imla kılavuzunu kırtasiyede buldum.
C)Yarışmaya üç gurup olarak katıldık.
D)Her şeye rağman o, bunları hak etmemişti.
17.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Soğuktan kulakları kızarmış.
C) Sen hala eve gitmedinmi?
D) Asker arkadaşıyla uzun süre konuştu.
18.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki gövdelerden hangisi yapılışı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kitaplık
B) Simitçi
C) Yazıcı
D) Çamlık
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilden türetilen isimdir?
A) Kışlık
B) Koşucu
C) Suluk
D) Vatandaş
20.
A)
B)
C)
D)
Atatürk ,dilimizin; yabancı dillerin etkisinden kurtarılıp ,ulusal kimliğini kazanmasını çağdaş dil durumuna ulaşmasını istemiştir. Atatürk ‘Ülkesini, yüksek bağımsızlığını kurtarmasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır’ sözüyle düşüncesini açıkça ortaya koymuş ve bu amaçla Türk Dil Kurumunun kuruluşuna öncelik etmiştir . Yukarda anlatılmak istenen ana fikir nedir?
A) Yabancı dil öğrenmenin gereksiz olması
B) Türk dilinin yanlış kullanılıyor olması
C) Atatürk ‘ün Türk dilini öz benliğine kavuşturma çalışması
D) Türk dilinin çok zengin bir dil olması
21.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisinde ,bileşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden her ikisi de anlamını yitirmiştir?;
A) Ayakkabı
B) Hanımeli
C) Sivrisinek
D) Başsavcı
22.
A)
B)
C)
D)

“Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız,
Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil,
Bilim ağartsın saçlarınızı,kitaplar,
Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar.” Yukarıdaki dörtlükte Atatürk’ün bizden özellikle istediği şey hangisidir?
A)Kendisini çok sevmemizi.
B)Bilimsel çalışmalara önem vermemizi.
C)Ülkemizi çok sevmemizi.
D)Sonsuz karanlıkları aydınlatmamızı.
23.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime iki tane yapım eki almıştır?
A)Çocuk,büyük adam gibi konuşuyordu.
B)Yalancılık çok kötü bir davranıştır.
C)Ünlü ressamın sergisini gezdin mi?
D)Havalar çok ısınacakmış.
24.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
A)Sözlük
B)Kırıcı
C)Sevinçli
D) Bakış
25.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?
A) Okul
B) Sul
A)
C) Yazar
D) Anladım
      
......