SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)     

“p,ç,t,k” sert ünsüzleriyle biten sözcükler, ünlüyle başlayan ekle birleşince “b,c,d,g,ğ” ünsüzlerine dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek vardır?
a)Cevabını bilmediğin soruları öğretmenine sor!
b)Açıkça söylüyorum, ben gelemem.
c)Talihsiz bir açıklama yaptınız.
d)Sorunlarınızı başka şekilde çözmeye çalışın!

                                                                                                

2.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söcük hâl eki almıştır?
A)Babası eve henüz gelmemiş.
B)Beden sağlığımızı koruyalım.
C)Bu oda çok karanlık.
D)Arkadaşımın burnu kanamış.
3.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır?
A)Kitapçılar
C)Gezi
B)Şekerlik
D)İşlerimiz
4.
A)
B)
C)
D)
"Yarın arkadaşlarla pikniğe giddeceğiz."cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
A)Ulama
C)Kaynaşma
B)Hece düşmesi
D)Ünsüz yumuşaması
5.
A)
B)
C)
D)
.....................,olmuş ya da olması mümkün olan olayları yer,zaman ve kişileri belli ederek anlatan yazı türüdür. Bu paragrafın başındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Deneme
C)Hikaye
B)Masal
D)Tiyatro
6.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
A)Ablam ondört yaşına girdi.
B)Okula arkadaşı ile elele girdi.
C)Birtakım elbise aldım.
D) Öğrencilerin birçoğu bu konuyu öğrenmiş.
7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir?
A)Sergi
C)Annem
B)Kirli
D)Zorluk
8.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı olmamıştır?
A)gönlü
B)çiçeğe
C)kitapta
D)bilgi
9.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
A)Sokaktaki kedi miyavlayarak uzaklaştı.
B)Yapılan yöresel yemeklerin tadı çok güzelmiş.
C)Gelecek güzel günler için çalışmalıyız.
D)Su, bu topraklar üzerinden akıyor.
10.
A)
B)
C)
D)
Bu ev güzel ama…….” Cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bozulma olur?
A)çok pahalıymış.
B)satın almalıyız.
C)çok küçük.
D)Bahçesi yok.
11.
A)
B)
C)
D)

“Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın
Arkadaşını
Ve uzandın mı bir kez
Sımsıcak kumlara,
Bir kum tanesi gibi
Bir taş gibi dinleneceksin.”
Yukarıdaki şiirde verilen öğüt aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dostlukların kıymetini bilmeyi
B)Üzüntülerden mutluluk çıkarabilmeyi
C)Hayatı tüm yoğunluğu ile yaşamayı
D)Sıkıntıları dert etmemeyi
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Sayılardan sonra gelen ekler kesme işareti ile ayrılır.
B)Kitap isimleri ve yazı başlıkları yazıda büyük harfle başlar.
C)T.
D)K ifadesinin yazımı doğrudur?
D)Cümlede eş görevli sözcüklerin arasına noktalı virgül koyulur.
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur?
a)Bu soğuğa dikkat edelim.
b)Anahtarı bulamayınca kilidi kırdılar.
c)Böceği sen gördün mü?
d)Kardeşim merdivenlerden çıktı.
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmamıştır?
a)Onu sokakta gördüm.
B)Türkçe dersini çok seviyorum.
c)Şu kebapçı yeni açılmış
d)İnsanca yaşamalıyız.
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesi kuralına ait bir kelime yoktur?
A) Akşamleyin sokakta birçok kişi kavga etti.
B) Rusça bazı kişilere göre öğrenilmesi zor bir dildir.
C) Ülkemizi biz kurduk yaşatacak olan da yine bizleriz.
D) Ali bu konuda yine baskın çıktı.
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisi kelime kökü itibariyle diğerlerinden farklıdır?
A) Kalbi
B) Bileklik
C) Türkiye
D) Sevgisiz
17.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Fotoğrafta Erciyes dağını gördüm.
B) Hasta olduğu için okula gelmedi.
C) Herkez beni suçluyor.
D) Düşünce burunu kanadı.
18.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
A) Yurdumu çok seviyorum.
B) Çocuklar küçük yaşlarda eğitilir.
C) Akşam olunca kocası işten gelir.
D) Burası doğal güzellikleriyle tanınır.
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna bir ünlü getirildiğinde ses değişimi olmaz?
A)Kabak
B)Sırt
C)Yurt
D)Ekmek
20.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz benzeşmesine bir örnek vardır?
A)Bu mahallede fakir insanlar yaşıyor.
B)Yarın tatilden dönecek.
C) Hiç parası kalmamıştı.
D)Bir bardak su verir misin?
21.
A)
B)
C)
D)
“Ondan bir şey istemek ağrıma gitti.” cümlesinde görülen ses olayları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A)Kaynaşma- ulama- ulama-ünlü düşmesi- benzeşme
B)Kaynaşma- ulama- ünlü düşmesi- kaynaşma- benzeşme
C)Ulama- ulama- ünlü düşmesi- yumuşama-benzeşme
D)Kaynaşma –benzeşme- benzeşme-ünlü düşmesi -benzeşme
22.
A)
B)
C)
D)
“Her fikir yazısı, önemli bir birikimin ürünüdür.” cümlesinde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A)Fikir
B)Yazısı
C)Önemli
D)Birikimin
23.
A)
B)
C)
D)
“Yazarın duygu ve düşüncelerini sade bir dille anlattığı, okuyucunun düşüncesini değiştirmek için çalışmadığı yazılardır.” Yukarıdaki tanım aşağıdaki türlerden hangisine aittir?
A) Makale
B)Tiyatro
C)Öykü
D) Deneme
24.
A)
B)
C)
D)
“Okumak, bir dünya yaratmakdır.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde altı çizili sözcüğün doğru yazılışı ile birlikte oluşan ses olayı verilmiştir?
A) yaratmaktır-sertleşme
B) yaradmaktır- sertleşme
C) yaratmağdır-yumuşama
D) yaratmaktır-yumuşama
25.
A)
B)
C)
D)
“ Sözcüğün sonundaki sert sessizin yumuşaması için gelen ekin ………………….. gerekir.” Tanım aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A)Sert sessizle başlaması
B)Yumuşak sessizle başlaması
C)Ünlü(sesli) ile başlaması
D)Uzun olması
   


   
......