SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü eylem(fiil) soyludur?
A)Sabah
B)Mendiller
C)Batı
D)Duvarcı

                                                                                                  

2.
A)
B)
C)
D)

”Günler geçmez, gurbet çekilmez oldu
Sanır mısın sana sevgim azaldı,
Hasretin uykuyu da haram kıldı,
Vakit bilmez ırmak gibiyim anne” dizelerinde kaç sözcük büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?
A) 4
B) 3
C) 2
D)1
3.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin son harfine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde yumuşama olmaz?
A) Yaprak
B) Ağaç
C) Kiraz
D) Uçak 179-
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiil köktür?
a)Ev
b)K oş
c)Saat
d)Su
5.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olayı vardır?
a)Milleti
b)Adalete
c)Pirincin
d)Atı
6.
A)
B)
C)
D)
’Ahmet sınıfta çantasını unutmuştu.’ Cümlesindeki altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
a) Veli amca evinin önündeki ağacı kesti.
b) Şapkasını bakkaldan gelirken düşürdü.
c) Kitaplarının okuldaki dolapta kaldığını zannetti.
d) Buzdolabındaki yemekler bozulmuş.
7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
A) Bugünlerde seni çok özlüyorum.
B) Her akşam bir şeyler yazıyorum.
C) Arkadaşımın cevabını beğenmedim.
D) Aklını kullanmasını bilmelisin.
8.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?
A) uzaktan
B) çocukça
C) kitapta
D) önünd
9.
A)
B)
C)
D)
“ İki şeyin değerini elden gitmeden bilmek zordur: Biri sağlık, öteki de gençlik.” 1 2 3 4 Yukarıdaki cümlede bulunan altı çizili kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
10.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
A) Her insan karanlıktan korkar.
B) “Kibritçi Kız” Andersen Masalları’ndan biridir.
C) Abant Gölü güzelliğiyle herkesi büyüler.
D) Çocukları oldum olası severim.
11.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ünsüz sertleşmesine ve yumuşamasına örnek olabilecek sözcükler kullanılmıştır?
A) Evdekiler hırsız telaşıyla beni çoktan unutmuşlardı.
B) Odanın kapısında yüreğim daha bir heyecanla attı.
C) Yine mutfağın penceresini açık bırakmışsın.
D) Sokağın başını tutmuş, çocuğu geçirmiyordu.
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özel adların yazımına ilişkin bir yanlışlık yapılmıştır.
a- Anayasa Mahkemesi en yüksek yargı organıdır.
b- Kurtdereli Mehmet pehlivan, ünlü bir güreşçimizdi.
c- Hava raporuna göre, İç Anadolu yarın bol yağışlı olacak.
d- İzmirli iş adamları bir araya geldiler.
13.
A)
B)
C)
D)
“Sana öyle güvenmiştim ki” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konulmalıdır?

A) Nokta

B) İki Nokta

C)Üç nokta

D) Ünlem
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşamasına örnek vardır?
A) Ahmet dersten sonra bize gelecek.
B) Tahtayı silerek yerine oturdu.
C) Dolabımın anahtarını evde unutmuşum.
D) Seni görmek için gelmiş.
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesli bir harfle başlayan bir ek aldığında yumuşamaya uğramaz?
A) Mutfak
B) Kitap
C) Millet
D) Yurt
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır?
A) Asıl mesleği aşçılıkmış.
B) Tatiliniz güzel geçer umarım.
C) Bu yaz çok sıcak geçecekmiş.
D) Uzun zamandır yağmur yağmadı.
17.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?
A) Soru
B) Bilgi
C) Yazı
D) Şekerlik
18.
A)
B)
C)
D)
“ saygıyla” sözcüğünün kök ve ekleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) saygı- y-la
B) say-gı-y-la
C) say-gı-yla
D) saygı-yla
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde birden çok yapım eki vardır?
A) Anahtarlık
B) Sütçüden
C) Doyurucu
D) Sayılar
20.
A)
B)
C)
D)
Sert gelen top çocuğun burnunu kırdı. Yukarıdaki altı çizili kelimede görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ünsüz yumuşaması
b) Ünlü türemesi
c) Ünlü düşmesi
d) Ünsüz türemesi
21.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur?

A) Kitapları dolaba düzgünce yerleştir.

B) Sokağa bile çıkmasına izin verilmiyor.

C) Seni gördüğüme sevindim.

D) Olanları bize de anlat.
22.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki, hem çekim eki almış bir sözcük vardır?

A)Size, onu eve bırakın demiştim.

B)Olanları bana da anlat.

C)Bir adam sizi aramıştı.

D)Tanıdım tadını vatansın işte.
23.
A)
B)
C)
D)
Hangi seçenekteki sözcükler eşanlamlıdır?
A)Yaz-kış
B)Gel-git
C)Duygu-his
D)Sevinç-his
24.
A)
B)
C)
D)
”Seninle oynamak istiyorum.”cümlesinin öznesi nedir?
A)Seninle
B)Oynamak
C)Ben(gizli özne)
D)İstiyorum
25.
A)
B)
C)
D)

I. Mavi diğer renklerden güzeldir.
II. Şiir, benim yaşam biçimimdir.
III. Roman, edebiyatımıza Batı’dan gelmiş bir türdür.
IV. İnsanoğlu yenilikleri çok çabuk kabul ediyor. Yukarıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri nesneldir?
A) III, IV
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) II, IV
  KAYNAK:www.sorubak.com   
......