SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)    
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tarih yazının icadıyla başlar.
B) Milattan önceki çağlar bilinmemektedir.
C) Hz. İsa’nın doğumu milat olarak adlandırılır.
D) Yazı MÖ. 3200 yılında bulunmuştur.
2.
A)
B)
C)
D)
2. “Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan dönemler 1., 2., 3. yüzyıl diye sıralanmıştır.” Bu bilgiye göre yaşadığımız yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?
A) 19.yy
B) 20.yy
C) 21.yy
D) 22.yy
3.
A)
B)
C)
D)
3. Kaç yıla asır denilmektedir?
A) 100
B) 50
C) 200
D) 1000
4.
A)
B)
C)
D)
4. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi devirlerden birisidir?
A) Yakın çağ
B) Maden çağ
C) Orta çağ
D) İlk çağ
5.
A)
B)
C)
D)
5. Aşağıdakilerden hangisi taş devrenin bölümlerinden birisi değildir?
A) Kabataş devri
B) Yontma taş devri
C) Bakır devri
D) Cilalı taş devri
6.
A)
B)
C)
D)
6. “Bütün dünyayı etkileyen önemli tarihi olaylar çağların belirlenmesinde etkili olmuştur.” Aşağıdaki olaylardan hangisi bu olaylardan birisi değildir?
A) İstanbul’un fethi
B) Fransız ihtilali
C) Kavimler göçü
D) Hz. İsa’nın doğumu
7.
A)
B)
C)
D)
7. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A) Tarih Milatla başlar
B) Yazının icadından önceki devirlere tarih öncesi devirler denir.
C) İlk çağ tarih devirlerindendir
D) Tarihten önceki çağlarda insanlar mağaralarda yaşıyordu.
8.
A)
B)
C)
D)
8. Tarihten önceki çağları belirlemede aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Önemli tarihi olaylar
B) Araç gereç yapımı
C) Savaşlar
D) Bilimsel çalışmalar
9.
A)
B)
C)
D)
9. İlk insanların mağara duvarına resim çizmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi birikimi sağlamak
B) Kültürel zenginlik oluşturmak
C) İletişim kurmak
D) Bilimsel çalışmalar yapmak
10.
A)
B)
C)
D)
10. Aşağıdaki tarihlerden hangisi “Milat” a daha yakındır?
A) 1881
B) MÖ. 1880
C) MÖ 3200
D) 185
11.
A)
B)
C)
D)
11. Aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşik hayata geçmelerinde etkili olmamıştır?
A) Ulaşımın kolaylaşması
B) Tarım faaliyetlerine başlamaları
C) Hayvanları evcilleştirmeleri
D) Korunaklı yapılar oluşturmaları
12.
A)
B)
C)
D)
12. Yerleşik hayata geçen ilk insanların bu alanları belirlemede öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate almışlardır?
A) Ulaşım yolları
B) Tarım olanakları
C) Hammadde kaynakları
D) Araç ve gereçler geliştirmeleri
13.
A)
B)
C)
D)
13.Aşağıda tarihte ilk yerleşim yerlerinin bulundukları yerlerle eşleştirilmesi verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
A) Konya-Çatalhöyük
B) Çorum -Alacahöyük
C) Burdur-Hacılar
D) Tokat- Alişar
14.
A)
B)
C)
D)
14. İnsanların tükettiklerinden çok üretmesi aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?
A) Ticaret
B) Tarım
C) Hayvancılık
D) Sanayi
15.
A)
B)
C)
D)
15. İlk çağlarda insanlar ihtiyaçtan fazla ürünlerini ihtiyaç duydukları ürünlerle değişirlerdi. Bu durum zamanla çeşitli sıkıntılara neden oluyordu. Bu sorunun çözümünde aşağıdaki buluşlardan hangisi etkili olmuştur?
A) Takas
B) Para
C) Ticaret
D) Makine
16.
A)
B)
C)
D)
16. “Ticaretin gelişmesiyle yerleşim yerleri değişti. İlk önceleri korunaklı yerleri yerleşim alanı olarak seçen insanlar daha sonra deniz kenarlarını ve ticarete daha elverişli alanları seçmeye başladı.” Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım
B) Hayvancılık
C) Ulaşım
D) Üretim
17.
A)
B)
C)
D)
17. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisinin daha çok yapıldığı şehirlerin diğerlerinden çok geliştiği söylenebilir?
A) Tarım
B) Hayvancılık
C) Sanayi
D) Ticaret
18.
A)
B)
C)
D)
18. Başkenti Çorum ilinin Boğazköy ilçesinde Hattuşaş olan ve tarihte Mısırlılarla ilk yazılı antlaşmayı yapan eski Anadolu Medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler
B) Urartular
C) İyonlar
D) Lidyalılar
19.
A)
B)
C)
D)
19. Sulama kanallarıyla ünlü eski Anadolu Medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler
B) Urartular
C) İyonlar
D) Lidyalılar
20.
A)
B)
C)
D)
20. Batı Anadolu’da şehir devletleri olarak medeniyet kuran felsefe alanında yaptıkları çalışmalarıyla tanınan eski Anadolu Medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler
B) Urartular
C) İyonlar
D) Lidyalılar
  HAZIRLAYAN:HamitBİÇER   
......