İNTERAKTİF TESTLER

1. Hangi cümlede,hem sıfat hem de zamir vardır?
A) Her insan kendi yaptığından sorumludur.
B) Meydanda birçok insan toplanmıştı.
C) Gürültüden herkes çok etkilendi.
D) Bizim eve tekrar gelecek misin?

2. "Böyle olmasını kendin istedin" cümlesinde kendi adılı(zamiri)kaçıncı kişi yerine kullanılmıştır?
A) 1.tekil kişi
B) 2. tekil kişi
C) 3. tekil kişi
D) 1.çoğul kişi

3. "Sen de kendini ne sanıyorsun?"cümlesinde yüklemden önce hangisi kullanılmıştır?
A) Belgesiz zamir
B) Kişi zamiri
C) İşaret zamiri
D) Soru zamiri

4. "Hepimiz,yakında oraya gelmeyi ve seni görmeyi çok istiyoruz."cümlesinde işaret zamiri olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hepimiz
B) Oraya
C) Yakında
D) seni

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zamir vardır?
A) Yarım elma,gönül alma
B) Yazın çalan ,kışın oynar.
C) Akılsızı kendine kılavuz etme
D) Son gülen, iyi güler.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik zamiri kullanılmamıştır?
A) Cennet dendimi vatanım gelir aklıma.
B) Ağlarsa anam ağlar,başkası yalan ağlar.
C) Evli evinde,köylü köyünde gerek.
D) Gönül kimi severse güzel odur.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zamir yoktur?
A) Kendi düşen ağlamaz.
B) Buraları çok sevdim.
C) Yandaki masaya oturabilirsiniz.
D) Ondaki akıl kimsede yok.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, zamirle sağlanmıştır?
A) Beni hangi durakta bekleyeceksiniz?
B) Günde kaç saat kitap okuyorsunuz?
C) Benim geleceğimi kimden öğrendiniz?
D) Kaçıncı sınıfta okuyorsunuz?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri yoktur?
A) Bu şiiri kendim yazdım.
B) Tiyatroya sensiz gitmeyiz.
C) Bana bu konuda söz verdi.
D) Arkadaşımı hiç unutamam.

 

10. Aşağıdaki sayı sıfatlarının hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
A) İkişer ev
B) Onbeşer yıl
C) Yedişer ay
D) Altışar kitap

11. Aşağıdakilerden hangisi sayı sıfatıdır?
A) Birçok ev
B) Birinci sokak
C) Birkaç öğrenci
D) Biraz meyva

12. Hangi ad ikilisi hem cins hem somut addır?
A) Özgürlük-Duvar
B) Kalem-Kılıç
C) Vatan-Sevgi
D) Kitap-Barış

13. Aşağıdakilerden hangisi birleşik yapılı adıl değildir?
A) Pekçoğu
B) Birkaçı
C) Hiçbiri
D) Hepsi

14. "O" kelimesi,aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır?
A) kitabı bende okudum.
B) Sen o soruyu nasıl çözdün.
C) Toplantıya o da gelecekmiş.
D) kızı görünce tanır gibi oldum.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,soru zamiri bulunmaktadır?
A) Senin kitabını hangiis geri vermedi?
B) Hangi insan bir gecede açlıktan ölür?
C) Bunu,arkadaşıma ben mi söylemiştim?
D) öğrenci sınıfını başarı ile geçti mi?

16. "Herkes başkalarına yük olmaktan çekinmelidir."cümlesinde geçen "herkes" zamirinin çeşidi hangisidir?
A) Belgisiz
B) Şahıs
C) İşaret
D) Soru

17. Hangi sözcük iyelik zamiri eki almıştır?
A) Okuyun
B) Üretin
C) Ülkemizi
D) Sevelim

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,"-ki"nin çeşidi farklıdır?
A) Karşıdaki bizim evimizdir.
B) Kendindeki hataları hiç görmüyor.
C) Elindeki işi hep yarım bırakır.
D) Kitaptaki soruları çözemedim.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, farklı görevde kullanılmıştır?
A) Ders notlarını benden aldı.
B) Anne sevgisini onda buldu.
C) Başkan, sizi toplantıya çağırdı.
D) Öğretmen, kitaplarını bize verdi.

20. Hangi cümlede belgisiz zamir vardır?
A) Bazı anılar unutulmaz.
B) Başka şiirlerde yazmalısın.
C) Hepinizi çok özledim.
D) Hangi kitabı okudunuz?


 

DERLEYEN: Özkan BİÇER

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER