İNTERAKTİF TESTLER


 

TÜRKÇE 6

Sözcükte Anlam
Ses Bilgisi
Okuma Anlama 1
Okuma Anlama 2
Okuma Kültürü
Sözcükte Anlam
Ses Bilgisi
Yazma
Konuşma
Dinleme İzleme
Okuma Anlama 1
Okuma Anlama 2
Anlam Bilgisi 1
Anlam Bilgisi 2
Anlam Bilgisi 3
Anlam Bilgisi 4
Cümlede Anlam 1
Cümlede Anlam 2
Cümlenin Öğeleri
Metinde Anlam
Paragrafta Anlam 1
Parçada Anlam 1
Parçada Anlam 2
Parçada Anlam 3
Parçada Anlam 4
Sözcük Türleri 1
Sözcük Türleri 2
Sözcükte Anlam 1
Sözcükte Anlam 2
Sözcükte Anlam 3
Sözcükte Yapı
Benzetme
Çekim Ekleri 1
Çekim Ekleri 2
Ek Bilgisi
Hece Düşmesi
Öznel Nesnel Yargı
İsim Bilgisi
İsim ve Fiil Kökü
Ek Kök Bilgisi
Mecaz Anlamlılık
Zamirler, Adıllar
Sıfatlar
Sebep Sonuç İlişkisi
Parçada Anlam
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 11
Genel Değerlendirme 12
Genel Değerlendirme 13
Genel Değerlendirme 14
Genel Değerlendirme 15
Genel Değerlendirme 16
Genel Değerlendirme 17
Genel Değerlendirme 18
Genel Değerlendirme 19
Genel Değerlendirme 20

 

MATEMATİK 6
Geometrik Cisimler
Uzunluk ve Alan Ölçme
İstatistik
Olasılık
Çokgenler, Eşlik ve Benzerlik
Doğru, Doğru Parçası ve Açılar
Oran ve Orantı
Kesirler Testi
Çarpanlara Ayırma ve Asal Sayılar
Cebirsel İfadeler ve Denklemler
Tam Sayılar
Doğal Sayılar
Kümeler
Tam Sayılar
Doğal Sayılar 1
Doğal Sayılar 2
Kümeler 1
Kümeler 2
Bölünebilme ve Çarpanlara Ayırma
Doğrunun Yolculuğu
Ondalık Kesirler
Çokgenler
Açılar
Obeb Okek
Çarpanlar ve Katları
Asal Sayılar
Kümeler 1
Kümeler 2
Olasılık
Doğal Sayılar
Tam Sayılar
Ondalık Sayılar
Ondalık Kesirler
Kesirler
Bölünebilme 1
Bölünebilme 2
Ekok Ebob
Problem Çözme
Kesirler 1
Kesirler 2
Kesirler 3
Kesirler 4
Kesirler 5
Kesirler 6
Kesirler 7
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 11
Genel Değerlendirme 12
Genel Değerlendirme 13
Genel Değerlendirme 14
Genel Değerlendirme 15
Genel Değerlendirme 16
Genel Değerlendirme 17
Genel Değerlendirme 18
Genel Değerlendirme 19
Genel Değerlendirme 20


FEN TEKNOLOJİ 6

Kuvvet ve Hareket 1
Kuvvet ve Hareket 2
Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme
Hücre Bilgisi 1
Hücre Bilgisi 2
Canlılarda Üreme ve Büyüme
Büyüme ve Gelişme
Üreme
Hayvan ve Bitkilerde Üreme
Kuvvet ve Hareket 1
Kuvvet ve Hareket 2
Kuvvet ve Hareket 3
Maddenin Değişimi ve Tanınması 1
Maddenin Değişimi ve Tanınması 2
Maddenin Değişimi ve Tanınması 3
Maddenin Değişimi ve Tanınması 4
Elektrik
Dolaşım Sistemi
Organizma
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler 1.Dönem Değer.
Yer Yüzünde Yaşam 1
Yer Yüzünde Yaşam 2
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 1
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 2
Elektronik Yüzyıl
Birey ve Toplum
Demokrasinin Serüveni 1
Demokrasinin Serüveni 2
Ülkemiz ve Dünya 1
Ülkemiz ve Dünya 2
Ülkemizin Kaynakları 1
Ülkemizin Kaynakları 2
İpek Yolunda Türkler 1
İpek Yolunda Türkler 2
Yeryüzünde Yaşam 1
Yeryüzünde Yaşam 2
Yeryüzünde Yaşam 3
Genel Değerlendirme
Harita Bilgisi 1
Harita Bilgisi 2
İklim ve İklim Özellikleri
Yerleşik Hayata Geçiş
Eski Anadolu Medeniyetleri
Yeryüzünde Yaşam
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 11
Genel Değerlendirme 12
Genel Değerlendirme 13
Genel Değerlendirme 14
Genel Değerlendirme 15

DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 6

1.Ünite Değerlendirme Testi
2.Ünite Değerlendirme Testi
3.Ünite Değerlendirme Testi
4.Ünite Değerlendirme Testi
5.Ünite Değerlendirme Testi
6.Ünite Değerlendirme Testi

İNGİLİZCE 6

1.Ünite Değerlendirme Testi
2.Ünite Değerlendirme Testi
3.Ünite Değerlendirme Testi
4.Ünite Değerlendirme Testi
5.Ünite Değerlendirme Testi
6.Ünite Değerlendirme Testi
7.Ünite Değerlendirme Testi
8.Ünite Değerlendirme Testi
9.Ünite Değerlendirme Testi
İngilizce 1.Dönem 1.Değerlendirme
İngilizce Değerlendirme 1
İngilizce Değerlendirme 2
İngilizce Değerlendirme 3
İngilizce Değerlendirme 4
İngilizce Değerlendirme 5
 

 

......