İNTERAKTİF TESTLER


1."Soğuk hava yerini kar yağışına terk etti." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebi¬lir?
A) "Soğuk" sözcüğünden sonra virgül koyarak
B) "Terk etti" yerine "bıraktı" getirerek
C) "Kar" sözcüğü atılarak
D) "Terk etti" yerine "terk edecek" getirerek

2. "Çözümü kitaplarda arıyordu; ama bazen hiçbir işe yaramıyordu." cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yediği çorbaları asla unutamıyordu.
B) Okulda pasta ve portakal suyu verdiler.
C) Amcamı seviyordum, ancak beni hiç aramadı.
D) Çiçek ve kuş seslerinden etkilenmiş.

3. "Evde çalışmalar hızlandırıldı ve yerleşime açıldı." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?
A) Öge eksikliği
B) Noktalama eksikliği
C) Tamlama yanlışlığı
D) Aynı anlamda sözcük kullanımı

4. "Lütfen çorapsız halıya basmayınız." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdaki lerden hangisidir?
A) Mantık yanlışlığı
B) Tamlama yanlışlığı
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
D) Öge eksikliği

5. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüklerin yerin¬de kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Onun gelişiyle birlikte bir sessizlik başladı.
B) Toplantıya gelenler, evlerine döndü.
C) Evin arkasında yemyeşil bir bahçe vardı.
D) Lokantada çok sayıda yemek yiyen vardı.

6."Aydın'da hemen hemen tam bir ay kaldım." cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri. aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Genç kadının elinden çantasını çaldılar.
B) Burası daha önceki yerden daha güvenlidir.
C) iki konu arasında küçük de olsa bir ayrıntı var.
D) Kesinlikle yolun uzun sürmediğini sanıyorum.


7."Yaşımız geliştikçe yardım aşkıyla yanıyor, tutuşuyoruz." Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) "Tutuşuyoruz" yerine "tutuşuyorum" getirilerek.
B) "Geliştikçe" yerine "ilerledikçe" getirilerek.
C) "Yanıyor" sözcüğünden sonra "ve" getirilerek.
D) "Yaşımız" sözcüğündeki "-mız" eki atılarak.

8.Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Çiçekleri sulamamızı istedi.
B) Dumandan göz gözü görmüyordu.
C) Kamptan erken döneceğine söyledi.
D) Her sabah yürüyüşe çıkardı.

9."Yapılan son araştırmalara göre uzmanlar, dengeli ve bilinçli beslenme için günde 50 gram lifli besinler almamızı öneriyorlar."
Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) "Uzmanlar" sözcüğündeki "lar" eki atılarak
B) "Öneriyorlar"yerine "gereklidir" getirilerek
C) "Öneriyorlar" yerine "öneriyor" getirilerek
D) "Besinler" yerine "besin" sözcüğü getirilerek

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Trende yaşlılara yer verilmesi rica olunur.
B) 0 koltuklar hamile bayanlar içindir.
C) Tehlike anında kolu çevirerek kapıyı açınız.
D) Ağrısız kulak delinir, yazısı asılmış.

 


11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Koridordan geçerken lütfen gürültü etmeyin.
B) Lütfen olup bitenleri bana da anlatınız.
C) Çöplerin çöpe atılmasını lütfen rica ediyoruz.
D) Lütfen bir bardak su verir misin?

12. Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?
A) Bütün arkadaşlar maça gitti.
B) Bahçedeki ağaçlar bu yıl kurudu.
C) Sınavı kesin olarak mutlaka kazanacağım.
D) Bu apartmanlar yeni yapıldı.

13. Bu problemi hiç olmazsa en azından
         I          II                 III
bizimle görüşmeliydi.
  IV
Cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için numaralanmış sözlerden hangisi atılmalıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV


14. Aşağıdakiierin hangisinden altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma ol¬maz?
A) Seninle ilk karşılaşmamızı unutamam.
B) Sınıftaki karşılıklı tartışmamıza son verdik.
C) Ali Bey düzenli, tertipli bir arkadaşı m izdi.
D) İşine benden dahajazla önem veriyordu.

15. "Yer yer üç metreyi bulan kar yağışına rağmen eve ulaştık." Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) "Yer yer" sözcüğünden sonra virgül getirilerek
B) "Kar yağışına" yerine "kara" getirilerek
C) "Bulan" sözcüğü yerine "geçen" getirilerek
D) "Ulaştık" yerine "vardık" getirilerek

16. "Evde icad edilen depo bizi şaşırttı." cümlesin¬de hangi sözcük anlatım bozukluğuna yol aç¬maktır?
A) Evde
B) icad edilen
C) Depo
D) Bizi

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A) Zamanlaman çok yanlış bir vakte denk geldi.
B) Sahip olduğu güçten kuvvet alıyor.
C) Havada tekmeler uçuşuyordu.
D) Annesine mektup yazmış, telefon açmıştı.

18. "Uykusuz yola çıkmayın." Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilmelidir?
A) "Uykusuz" yerine "uykulu" getirilmeli
B) "Yola" sözcüğü atılmalı
C) "Yola" sözcüğünden sonra virgül getirilmeli
D) "Uykusuz" sözcüğü "yola" sözcüğünden son¬ra getirilmeli

19. "Alkollü araç kullanmayın." Cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu hangisinde yoktur?
A) Parasız ders verilince, çok sevindi.
B) Babası gelince sevinçten uçtu.
C) 0 kadar işten sonra yorgun derse girmiş.
D) Zincirsiz yola çıkmak tehlikelidir.

20. "Daha önce senin gibi sudan bir nedenle iş yemeğini kimse bozmamıştı." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?
A) Ek eksikliği
B) Yanlış deyim kullanımı
C) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

 

CEVAPLAR
1.B 2. C 3. A 4. C 5. D 6. D 7. B 8. D 9. C 10. D 11.C 12. C 13. C 14. A 15. B 16. B 17. D 18. D 19. B 20. D

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER