İNTERAKTİF TESTLER


1)   -6’dan büyük en küçük tam sayı ile -3’ten küçük en büyük tam sayı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir ?

          a) -4                 b)  -3              c)-2             d)   -1

 

2)  a,b,c  negatif tam sayılardır.     
2a = 3b = 5c    ise  aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

         a)  c<b<a          b)  a<c<b       c) c<a<b      d)   a<b<c

 

3)    |-7| - |-3| +  |-23|    işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ?
-23 - |22|
       
a) -3                  b)  -1              c) 2               d)  5

 

4)   a,b,c   tam sayılardır.
a.b = -12
b.c =  13   olduğuna göre a+b+c en az kaçtır?

     a) -3                   b) -2               c) 0              d) 2

 

5)   Her doğru cevap için 3 puan kazanıp , her yanlış cevapta  1 puan kaybeden Emre girdiği sınavda 23   
doğru 17 yanlış yaparsa kaç puan alır ?

     a) 48                   b) 56               c) 54              d) 52

 

 

6)  a= -3     b= +2      c= -4    d= -1  veriliyor.

      ab +  bc  + cd  sonucu  aşağıdakilerden hangisidir ?

     a) -10                   b) +10               c) -5              d) +5

  
7)   a,b,c birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Buna göre, 9a+7b+3c toplamı en az kaçtır?
a. 13                         b. 32                      c. 40                      d. 45

 

8)    ifadesinin sonucu bir tam sayı ise x’in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır?
a. 1                          b. 3                            
c.   5                      d. 6

 

9)  (2   1    _ 1) : (2 _   1  )  işleminin sonucu kaçtır?
2                       2

A) 1                 B)    3              C)     5             D)      7
2                       2                       2
10)    işleminin sonucu kaçtır?

      a. 51                  b.                      c.                   d. 1
11)    (-2)2 – (-3)2 işleminin sonucu hangisidir?
       A) -5                                 B) 1                              C) 5                                            D)13
12)     olduğuna göre a,b,c arasındaki doğru sıralama hangisidir?
A) a<b<c                                B)c<a<b                           C)b<a<c                          D)c<b<a

 

13)    [5+(-29)]: [(-6)+8:(-4)]=?

A)3                  B)-3                C)4                  D) -4

 

14)    <<   ifadesinde a yerine kaç farklı tam sayı yazılabilir?

            A)1                  B)2                  C)3                  D)4

 

15)    [12:(6:2)]+[3x(4:2)]    işleminin sonucu kaçtır?

a)22                   b)14                   c)10                   d)0

 

16)     > >  eşitsizliğinin doğru olabilmesi için a yerine gelebilecek doğal sayı aşağıdakilerden   
hangisidir?

a)6                    b)7                   c)8                 d)9

 

17)   [ ( -2) . ( -6 + 2)] : [(+1) .( -5 + 3 ) ]  işleminin sonucu kaçtır?

A) 4                        B) 2                        C) -2                        D) -4                                                

 

18)  Yandaki şekilde verilen AB doğrusu   
aşağıdaki doğrulardan hangi ikisini kesecek
şekilde yerleştirilirse noktadaş(bir noktada kesişen)
doğrular elde edebiliriz?
A)                   B)          

  C)                  D) 

 

19)

                                                                                 Yandaki şekilde EG // [AB dir.
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

  1. t = m + n
  2. t = k+ m
  3. t = k + n
  4. t = 180 - k

 

20)      2   ,  - 1  ,   3   ,   - 3  kesirleri sayı doğrusu üzerine yerleştirildiğinde birbirine en uzak iki kesir
3         2      5         5
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  - 3 ; 2                 B) -1  ; 3                  C) – 3  ; 3                       D) -1  ;  2
5   3                        2    5                          5     5                             2     3


 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER