İNTERAKTİF TESTLER

1. Bir elma ağacının çürümesinde ne güneşin ne de yağmurun bir sorumluluğu vardır, kabahat elmanın kendisindedir.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İsim 
B Zamir
C) Sıfat 
D Zarf

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
tamlama farklıdır?
A) Her fikir kendi zemininde gelişir. 
B)Seven gönül uslanmaz, doymaz.
C) İnsan kavuşma sevinciyle yaşamalıdır.
D)Akıtamadım gözümden gönül pınarını.

3. Hangi cümledeki altı çizili sözcük zamir göre
vindedir?
A) Şu kapıyı kapatır mısın?
B) Bakkaldan ne alacakmış? 
C)0 gün Adıyaman'dayız.
D) Bazı okullar erken tatil oldu.

4. "Güzel" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi
sinde sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Siz, güzeli eve giderken mi gördünüz?
B) Yaptığımız çalışma çok güzeldi. 
C)Her geçen gün güzelleşiyor.
D) Beni güzel sözleriyle sakinleştirdi.

5. Aşağıdakilerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
A) Sensiz geçen günleri mutsuz biliriz.
B) Gülünce gözlerinin içi gülüyor. 
C)Bir nisan akşamında geldin kapıma. 
D) Size emanet edildi bu vatan.

6. Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin çeşidi diğerlerinden farklıdır?
A) Ders kitabı 
B Hava tahmini
C) Kapalı kutu 
D Petrol yeşili

7. Aşağıdakilerden hangisi, edatların özelliklerinden biri değildir?
A) Çekim eklerinin bazılarını alır.
B) Yapım eklerini almaz.
C)Cümlede farklı görevler üstlenir. 
D)Tek başlarına anlamları vardır.

8. Hangi mısrada sıfat tamlaması vardır?
A) Böyle kardeş kardeş geçinir gideriz.
B) Sevmeyi yürekten biliriz.
C) Mevsim boyunca öğreniriz.
D) Bu geniş kırlar okulumuz, evimiz.

9. Hayat bir oyunmuş, dünya bir serab O, şen şakrak, bense hüznüyle harab Gülü bir dikenle oluşturyaRab Ruhunu arayan ölü gibiyim.
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) İsim, zamir, sıfat
B) İsim, sıfat, sıfat
C) Sıfat, zamir, zamir
D) Sıfat, zamir, isim

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A) Ailesini, belli aralıklarla ziyaret ediyor.
B) Tekne, akşama kıyıya varıyor.
C) Yazları burada her zaman denize girilir.
D) Bu soruları daha sonra çözeriz.

11. "Bu iş, çocuk işi." cümlesindeki sözcüklerin türleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) İsim, sıfat, sıfat, isim
B) Sıfat, isim, sıfat, isim
C) Sıfat, isim, isim, isim
D) Sıfat, sıfat, sıfat, isim

12. Tıktık cama Kim vuruyor? Aç bakalım Ne soruyor?
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerin türü nedir?
B) Sıfat 
A) Zamir 
C)Zarf
D) Edat

13. Yağmur yağmur! Ne yağarsın? Nerden geldin? Hep aölarsın!
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Isim-zamir-zamir-fiil
B) Isim-zarf-zamir-fiil
C) Sıfat-zarf-isim-fiil
D) Sıfat-zamir-bağlaç-f iil

14."Doğru bir fikrin anlaşılması onu çağın dışı¬
na , belki üstüne çıkarır."
Cümlesindeki boş bırakılan yerler en uygun şekilde nasıl tamamlanabilir?
A) Da , de 
B)Değil, de
C) Doğru , değil 
D)Değil, değil

15. Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum Ya bulutlar benden bir şey bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli açmadı gökler.
Yukarıdaki şiir için hangisi söylenemez?
A) Bağlaç kullanılmıştır
B) Zarf fiil kullanılmıştır
C) Ek fiil kullanılmıştır
D) Dilek kipi kullanılmıştır.

16. İyi ki bilmiyor kalabalıklar
Yağmura bakmayı cam arkasından insandan insana şükür ki fark var Birine cennetse birine zindan İyi ki bilmiyor kalabalıklar...
Yukarıdaki şiir için hangisi söylenemez?
A) isim-fiil kullanılmıştır.
B) Belirtisiz isim tamlaması vardır. 
C)Zamir kullanılmamıştır.
D) Bağlaç kullanılmıştır.

17. "Apartmandaki güzel evler, sanma ki bizimkilerdir."
Yukarıdaki cümlede yer alan "ki" lerin görevleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Sıfat, bağlaç, zarf
B) Bağlaç, zamir, sıfat 
C)Sıfat, bağlaç, zamir . 
D) Zamir, sıfat bağlaç

18.I. Bunu her zaman yapar mı?
II. Bugün de kitapları okudum.
III. İstediklerini getirmiş.
IV. Bulmuşuz güzel memleketi
Yukarıdaki cümlelerin hangisinin fiilleri sözü 
edilen kişiye göre çekimlenmiştir? 
A) I - II 
B) II - III 
C) II - IV 
D I - III 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılık" sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır?
Ali'nin çalışkanlığına karşılık kardeşi tembel.
Sorduğum sorulara bir karşılık alamadım. 
C)Bu sataşmalara hiç bir karşılık vermedi.
D) Bu adam hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmazdı.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "dolabın rafı" tamlamasına benzer bir tamlama yoktur?
A Kardeşimin yeni aldığı elbiseyi beğendim.
B Yolun alt tarafından sağa döneceksin.
C Annemizin yeşil elbisesi çok güzel.
D Bu konudaki tutumunu beğeniyorum.


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER