İNTERAKTİF TESTLER

1-
I. Bu işten yüzünün akıyla çıkmayı başardı.
II. Ak akçe, kara gün içindir.
III. Babamın saçına aklar düştü.
IV. Kalemin mürekkebi, kitabımın üzerine aktı. ‘Ak’ sözcüğü, numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim görevinde kullanılmıştır?
A) I-II
B) I-III
C) III-IV
D) II-IV
2-Aşağıdaki eylemlerden hangisi, zaman bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Gelmez
B) Gülerim
C) Sarardı
D)Bekleriz
3-İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Tatlı dilli insanlar iletişimde başarılı olurlar.
B)Dil bir iletişim aracıdır.
C)Karşımızdaki konuşurken onu dinlememek bir iletişim bozukluğudur.
D)İletişim yalnız sözlü olarak gerçekleşir.
4-“ Küçücük ömrüne pek çok şey sığdırmıştı.” Cümlesinde altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? (ömrün
A)
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü düşmesi
D) Ünlü türemesi
5-Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
A)Azı bilmeyen, çoğu hiç bulamaz. (çoğu)
B)Çalışmayan toplumlar çağı yakalayamazlar. (çağı)
C)Dağı delerek yolu kısalttılar. (dağı)
D)O adamın sağı solu belli olmaz. (sağı)
6-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
I ) Sınıfımızda yirmi beş öğrenci var.
II ) Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur.
III ) Ablam üniversitede okuyor.
IV ) Bu yıl kış mevsimi çok sert geçecek.
A) I
B) II
C) III
D) IV
7-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ ki ‘’ nin yazımı yanlıştır?
I ) Yarın belki bize gelirler.
II ) Anladımki söylediklerimi hiç dinlememiş.
III ) Soğuklar artınca saksıdaki çiçekler soldu.
IV ) Öteki ev berikinden daha büyük.
A) I
B) II
C) III

D ) IV
8- Aşağıdakilerden hangisinde “de”nin yazımı doğrudur?
A) O gün sizide aradım.
B) Geldide aramadı.
C) Hiçde doğru konuşmuyor.
D)Sende kitaplarım kalmış.
9- ‘’Suçlu tüm delilleri yok etmişti.’’altı çizili sözcüğün yerine hangi seçenekteki sözcük kullanılırsa anlam bozulmaz?
A)İşaretleri
B)Kanıtları
C)Tanıkları
D)İzleri
10-Hangi isim tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına sıfat girmemiştir?
A)Yasemin’in okul forması
B)Denizin berrak görüntüsü
C)Testin en zor sorusu
D)Kızın sarı saçları


11-‘’yakalasak’’ fiilinin kişisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)birinci tekil kişi
B)Üçüncü çoğul kişi
C)ikinci tekil kişi
D) Birinci çoğul kişi
12-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş bildiren bir fiil kullanılmıştır?
A) Yarım saattir arkadaşımı bekliyorum.
B) Koşarak evine gitti.
C) Masanın üzerindeki vazoyu kırmışlar.
D) Ağaçtaki bütün elmalar kızarmış.
13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Bizi saatlerce bekletti de gelmedi.
B)Kardeşim bebeğim de bebeğim diye tutturdu.
C)Para kazanacakmış da ailesine bakacakmış.
D)Çarşı da arkadaşlarla dolaştık.
14-.Yazarın kişisel duygu ve düşüncelerini okuyucuyla konuşur gibi samimi bir anlatımla yazdığı gazete veya dergi yazılarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fıkra
B)Hatıra
C)Söyleşi
D)Makale
15-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiilinde zaman anlamı yoktur?
A)Bütün derslerimi bitirdim.
B)Bu işler bugün bitecek.
C)Arkadaşım pantolon almış.
D)Bugün size gelsem…
16-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A)Sizi bir yerden gözüm ısırıyor
B)Her soruyu kılı kırk yararcasına inceliyor.
C)Pencereleri ardına kadar açmıştı .
D)Pazardaki fiyatlar el yakıyordu.
17-.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil, durum bildirmektedir?
A)Sepetteki elmaları paylaştılar.
B)Babası evde oturuyor.
C)Elindeki kalemi kırdı .
D)Annenle böyle konuşmamalısın.
18-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)Ayşe eve erken mi dönecek?
B)Dün Can okul da yoktu.
C)Bu konudan hiçbirşey anlamadım.
D)Dolapta su yokki içelim.
19-
I. ama
II. .soba yandı
III. ısınmadı
IV. henüz
V. oda Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A)II-I-V-IV-III
B)III-IV-V-I-II
C)II-V-IV-III-I
D)II-I-III-IV-V
20- ’Tembellik o kadar yavaş ilerler ki yoksulluk çok geçmeden ona yetişir.’ Yukarıdaki cümlede geçen ‘ki’ hangi görevde kullanılmıştır.
A) Bağlaç
B) Ünlem
C) Edat
D) Zar

 

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER