İNTERAKTİF TESTLER

1- Aşağıdakilerden hangisinde dilek kipi vardır?
A)Dün onu ziyarete gittim.
B) Annem bu saatte işten dönmüş olmalı.
C)Tatilde Antalya’ya gideceğiz.
D) Çocuklar törende uslu durmuşlar.

2-"Ne doğrarsan aşına,o çıkar karşın
A)"atasözüne anlamca en yakın olan atasözü hangisidir?
A)Arpa unundan buğday olmaz.
B)Bakarsan bağ,bakmazsan dağ olur.
C)Arpa eken buğday biçemez.
D)Göz görmeyince gönül katlanır.

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiili oluş bildirmektedir?
A)Yağmurun ilk damlaları çiçeği ıslattı.
B)Pırıl pırıl gökyüzü birden karardı.
C)Ürkek yağmur damlaları yeryüzüne ulaştı.
D)Kısa sürecek yaz yağmuru başladı.

4-.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilin kipi diğerlerinden farklıdır?
A)Damlaya damlaya göl olur.
B)İşleyen demir ışıldar.
C)Bugünün işini yarına bırakma.
D)Kuru laf karın doyurmaz.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
A)Çocuğun elleri titriyordu.
B)Adamın yanına koşarak bir köpek geldi.
C)Çocuklar yaramaz oldukları için ağlar.
D)Çocuk ağlayarak annesine koştu.

6-Yazarın herhangi bir konuda kesin hükümlere varmadan kendi kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fıkra
C)Makale
B)Deneme
D)Hikaye

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Bütün şiirlerini Çile adlı kitabında toplamış.
B)Mahmut amcanın yakını olduğunu anladım.
C)Geçen yıl Kocaeli üniversitesinden mezun oldum.
D)Buraya Giresun'un bir ilçesinden gelmiş.

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük yoktur?
A)Yüz kişi alanda toplanmıştı.
B)Ben onun geldiğini görmedim.
C)Çay içmek için size uğradım.
D)Güzel günler göreceğime inanıyorum.

9- Aşağıdakilerin hangisinde “kılış, durum, oluş” fiillerinin tümü sırasıyla örneklendirilmiştir?
A)sinirlenmek, ağlamak,yazmak
B)yürümek, içmek, uyumak
C)çevirmek, uyumak, kızarmak
D)uzamak, desteklemek, şaşmak

10- 1.çalışmaya 2.bütün 3.cesarete 4.mutluluklar 5.ve 6. bağlıdır Yukarıdaki kelimeleri anlamlı ve kurallı cümle yaptığınızda sıralama nasıl olur?
A)4,1,2,6,5,3
B)2,4,1,5,3,6
C)3,5,1,6,2,4
D)4,2,1,5,3,6


11-
”Nedir bende bu günlerdeki,
Bu on beş yaşındaki çocuk hali?
küçük eşya merakı,
Çiçeklere duyduğum bu sevgi,
Kahvemi keyifle içişim.” Bu dizelerdeki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşama sevinci
B) Doğa sevgisi
C) Çocukluk özlemi
D) İnsan sevgisi

12-“Temiz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Doktor temiz havayı tavsiye etmişti.
B) Temiz çamaşırlarını kirlilerle karıştırma.
C) Yüreğinin temizliği sevilmesini sağlıyordu.
D) Öğrenciler temiz sınıfı çabucak kirlettiler.

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek anlamı veren fiil vardır?
A)Birbirimizi çok sevelim.
B)Bu mektubu sana göndereceğim.
C)Bundan sonra hiç ağlamayacağım.
D)Zeynep dün bize gelmişti.

14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem görevli sözcük dilek kiplerinden herhangi birisiyle çekimlenmiştir?
A) Akşama doğru hava kararınca yalnız olduğum için çok korktum.
B) Hastane Salı günleri ücretsiz muayene yapacak.
C) Ben o arkadaşların ne kadar başarılı olduğunu bilirim.
D)Hayatta verdiğin sözleri her zaman tutmalısın.

15- Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?(öznellik-nesnellik)
A) Hayat insana her zaman gülmez geçmişime baktığımda.
B) Yazar birçok eserinde kendini beğenmiş bir kişilik takınır.
C) Dünyanın en güzel varlıkları çocuklardır.
D)Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar.

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kipi ‘her zaman’ anlamı taşımaktadır?
A)Yarın memleketime döneceğim.
B)Toprak ana suya doyacak.
C)Bir hafta sonra tatile gidiyorum.
D)Bakarsan dağ,bakmazsan bağ olur.

17-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiili kendiliğinden olan bir durumu anlatmaktadır?
A)Dişlerini fırçalamadığı için artık çürümüştü.
B)Müzeyi heyecanla gezdi.
C)Duyduğuma göre çok mutsuzmuş.
D)Sicim gibi yağmur yağıyordu.

18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?
A) Öğretmenlik mesleği en çok sevdiğim meslektir.
B) İnsan mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaşmak ister.
C) Bu mahallede apartmanlarla gecekondular iç içedir.
D) Yeni aldığın etek sana çok yakışmış.

19-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil oluş bildirmektedir?
A)Havuzdakiler yüzüyor.
B) Yumurtalar haşlanıyor.
C) Sınıfın camını kırdılar.
D) Kardeşim henüz uyanmadı.

20- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde oluş bildiren bir fiil kullanılmıştır?
A)Hava saat beşte kararıyor.
B)Tatilden yeni döndü.
C)Ali’nin geldiğini yeni öğrendim.
D)Birazdan eve gideceğim.

 


 

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER