İNTERAKTİF TESTLER

1.Aşağıdaki fiillerin hangisinde gineş zamanın olumsuzluk eki kullanılmıştır?
A)Gitmiyor
B)Gitmeyecek
C)Gitmedi
D)Gitmez -

2. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
A) Babasından mesleğinin inceliklerini öğreniyordu.
B) Çaresizliğinin bir türlü dile getiremiyordu.
C) Bayramda bütün akrabalarını ziyaret etti.
D) Okuyan insanların kelime dağarcığı geniştir.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi zaman anlamı taşımamaktadır?
A) Dün kardeşiyle okula gelmiş.
B) Kültürümüzü tanıtmak için bütün dünyayı dolaştı.
C) Sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmeliyiz.
D) O, her gün kitap okur.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zarfın türü farklıdır?
A) Bugün, sinemaya gittik.
B) Okuldan eve hızlı hızlı yürüdük.
C) Onunla akşamüzeri buluştuk.
D) O, akşamları kitap okurdu

5.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması( zaman kayması) olmuştur?
A) Ayşe her sabah okula erken geliyor.
B) Seni dün kütüphanede gördüm.
C) Babam bana hikâye kitabı almış.
D) Her zaman başarılı olmayı ister.

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarf kullanılmıştır?
A) Öğretmen sınıfa hızlıca girdi?
B) Çocuklar sınıftan dışarı erken çıktılar.
C) Akşam tiyatroya gideceğiz.
D) Otobüste bağıra bağıra konuşmamalıyız.

7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Otobüsümüz 08.40’ta hareket edecek.
B) Saat 10.00’da gelmeniz gerekiyor.
C) 12’den sonra iş yerimizi kapatıyoruz.
D) 05.55’den beri yolunuzu gözlüyorum

8-) Meyve veren ağaç taşlanır . Atasözünde fiilin zamanı ve kişisi hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A)) Geçmiş zaman – 3. çoğul kişi
B)) Geniş zaman - 3. tekil kişi
C) ) Gelecek zaman- 3. tekil kişi
D) ) Şimdiki zaman - 1. çoğul kişi

9 ) Güzel bir gülüş , ıssız bir eve giren güneş ışığına benzer . Özdeyişindeki altı çizili sözcüklerin türü hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir .
A) isim- isim- fiil
B) sıfat- sıfat-fiil
C)sıfat-isim- fiil
D) isim-zamir- fiil


10 -
“ 1.Bana verdiğiniz raporları bütün detaylarıyla ……………
2. Gelecek yıl yapılması düşünülen değişiklik tasarısını ………………..
3. Öğrencilerimden gelen ödevlerin hepsini tek tek ………………” “okumak” fiilini birinci cümlede eylemin yapılması gerektiğini vurgulayacak olan bir öğrencinin?,ikinci cümlede daha sonra yapılacağını vurgulamak için ?, üçüncü cümlede her zaman yapıldığını vurgulamak için ? şeklinde çekimlemesi gerekmektedir. Yukarıdaki bilginin doğru olması için sembollerle gösterilen yerlere hangi seçenekte verilen fiiller getirilmelidir?
A) okusam okudum okurum
C) okudum okuyacağım okumuşum
B) okumalıyım okurum okuyacağım
D) okumalıyım okuyacağım okurum

11.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Öyle insanlardan uzak durmalısın.
B) O her şeyi senden öğrendi.
C) Korkularımızın tümünü yok etmiştik.
D) Biri seni dışarıda bekliyor.

12.Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)boyacı
B) sobalı
C)evsiz
D)çanta

13.’karanlık’ kelimesi hangi cümlede sıfat olarak kullanılmştır?
A)Gün batmış etrafı karanlık basmıştı.
B)Karanlıkta korktu.
C)Karanlıkta eve çıkmadı.
D)Karanlık gecelerde çok korkardı.

14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, haber kipiyle çekimlenmemiştir?
A) Toplantı, çok sıkıcı geçti
B) Sınıf bugün konuyu anlattı.
C) O kitap bende de vardı.
D) Şiiri çok güzel okudu

15- “Hayatım rüzgar gibi geçt
I.” Altı çizili kelimedeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü daralması
D) Ünlü düşmesi

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şarta bağlılık söz konusudur?
A) Buraya gelse de birlikte gitsek
B) Hepimiz birbirimizi sevsek saysak.
C) Param olmasa da mutlu olsam.
D) Yarın yağmur yağmazsa size gelirim.

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yor” eki eklendiği fiile şimdiki zaman anlamı katmaktadır?
A) Her sabah okula aynı yoldan gidiyorum.
B) Yazarlar çalışırken yalnız olmak istiyorlar.
C) İşçiler söğüt ağacının altında dinleniyorlar.
D) Sınıfa girince öğrencileri hazır buluyorum.

18.)Aşağıdaki fiillerden hangisinin zamanı diğerlerinden farklıdır?
A)Yatmazlar
B)Koştuk
C)Yüzdüler
D)Zıpladık

19.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı yoktur?
A)Zil çalınca aşağıya indik.
B)Biraz ileri gider misin?
C)Hadi dışarı çıkalım.
D)Koşarak yukarı çıktı.

20.”Üzüntü çekmeden elde edilen şeylerin değeri bilinmez.” Cümlesindeki altı çizili kelimelerin yerine aşağıdakilerden hangisi getirelebilir.?
A) Eziyet-Ayrıntı
B) Sıkıntı – Özelliği
C) Zahmet- Kıymeti
D) Acı- Kadri


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER