İNTERAKTİF TESTLER


 

 

TÜRKÇE 7

Noktalama İşaretleri
Yazım Kuralları
Cümlenin Öğeleri 1
Edat Bağlaç Ünlem
Zarflar 
Zamirler
Sıfatlar 1
Sıfatlar 2
İsim Bilgisi
Çekim Yapım Ekleri
Ek Kök Bilgisi
Cümlede Anlam 4
Sözcükte Anlam 4
Ses Bilgisi 2
Sözcükte Yapı
Fiil Çatısı
Öznel Nesnel Anlatım
Anlatım Bozukluğu
Ses Bilgisi
Edebiyat Bilgisi
Anlam Bilgisi
Tümce Çeşitleri
Sözcükte Anlam 1
Sözcükte Anlam 2
Deyimler
Eylem Fiil 1
Eylem Fiil 2
Eylem Fiil 3
Eylem Fiil 4
De Da nın Yazımı
Zarflar 2
Cümlede Yapı
Cümlenin Öğeleri 1
Cümlenin Öğeleri 2
Noktalama İşaretleri
Parçada Anlam 1
Parçada Anlam 2
Parçada Anlam 3
Parçada Anlam 4
Parçada Anlam 5
Parçada Anlam 6
Parçada Anlam 7
Parçada Anlam 8
Cümlede Anlam 1
Cümlede Anlam 2
Cümlede Anlam 3
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10

 

 

MATEMATİK 7

Doğrular ve Açılar
Rasyonel Sayılar
Tam Sayılarda İşlemler
Cebirsel İfadeler ve Denklemler
Denklemler ve koordinat Sistemi
Rasyonel Sayılarda Çarpma Bölme İşl.
Rasyonel Sayılarda Toplama Çıkarma İ.
Tam Sayıların Kuvveti
Tam Sayılarda Bölme İşlemi
Tam Sayılarda Çarpma İşlemi
Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi
Tam Sayılarda Toplama İşlemi
Tam Sayılar
Tam Sayılarda Toplama
Tam Sayılarda Çıkarma
Tam Sayılarda Çarpma 1
Tam Sayılarda Çarpma 2
Tam Sayılarda Bölme
Açılar 1
Açılar 2
Açılar 3
Çember ve Daire
Denklemler
Rasyonel Sayılar 1
Rasyonel Sayılar 2
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 11
Genel Değerlendirme 12
Genel Değerlendirme 13
Genel Değerlendirme 14
Genel Değerlendirme 15
Genel Değerlendirme 16
Genel Değerlendirme 17
Genel Değerlendirme 18
Genel Değerlendirme 19
Genel Değerlendirme 20
SBS Deneme 1
SBS Deneme 2
SBS Deneme 3
SBS Deneme 4
SBS Deneme 5
SBS Deneme 6
SBS Deneme 7
SBS Deneme 8
SBS Deneme 9
SBS Deneme 10
SBS Deneme 11
SBS Deneme 12

FEN VE TEKNOLOJİ 7

Vücudumuzda Sistemler
Kuvvet ve Hareket
Yaşamımızdaki Elektrik
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Işık
İnsan ve Çevre
Güneş Sistemi ve Ötesi
Duyu Organlarımız
Boşaltım Sistemi
Sindirim Sistemi
Kuvvet ve Hareket 1
Yaşamımızda Elektrik
Sindirim Sistemi
Boşaltım Sistemi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Duyu Organlarımız
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 11
Genel Değerlendirme 12
Genel Değerlendirme 13
Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16
Genel Değerlendirme 17
Genel Değerlendirme 18
Genel Değerlendirme 19
Genel Değerlendirme 20
Genel Değerlendirme 21

SOSYAL BİLGİLER 7

İletişim ve İnsan İlişkileri
Ülkemizde Nüfus
Türk Tarihinde Yolculuk
Zaman İçinde Bilim
Ekonomi ve Sosyal Hayat
Yaşayan Demokrasi
Ülkeler Arası Köprüler
Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme
İnkılap Tarihi
Bölgelerimiz
İletişim 1
İletişim 2
İletişim 3
İletişim 4
İletişim 5
Nüfus ve Yerleşim
Nerelerde Yaşıyoruz
Niçin Sayılıyoruz
İnsan Hakları
Türk Dünyası ve Komşularımız
İstanbulun Fethi ve Sonrası
Osmanlı Devleti 1
Osmanlı Devleti 2
Osmanlı Devleti 3
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 11
Genel Değerlendirme 12
Genel Değerlendirme 13
Genel Değerlendirme 14
Genel Değerlendirme 15
Genel Değerlendirme 16
Genel Değerlendirme 17
Genel Değerlendirme 18
Genel Değerlendirme 19
Genel Değerlendirme 20

 

DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 7

1.Ünite Değerlendirme Testi
2.Ünite Değerlendirme Testi
3.Ünite Değerlendirme Testi
4.Ünite Değerlendirme Testi
5.Ünite Değerlendirme Testi
6.Ünite Değerlendirme Testi

 

İNGİLİZCE 7

1.Ünite Değerlendirme Testi
2.Ünite Değerlendirme Testi
3.Ünite Değerlendirme Testi
4.Ünite Değerlendirme Testi
5.Ünite Değerlendirme Testi
6.Ünite Değerlendirme Testi
7.Ünite Değerlendirme Testi
8.Ünite Değerlendirme Testi
9.Ünite Değerlendirme Testi
10.Ünite Değerlendirme Testi
11.Ünite Değerlendirme Testi
12.Ünite Değerlendirme Testi
13.Ünite Değerlendirme Testi
14.Ünite Değerlendirme Testi
15.Ünite Değerlendirme Testi
16.Ünite Değerlendirme Testi
Genel Değerlendirme Testi 1

Genel Değerlendirme Testi 2

Genel Değerlendirme Testi 3

Genel Değerlendirme Testi 4

Genel Değerlendirme Testi 5

Genel Değerlendirme Testi 6

Genel Değerlendirme Testi 7

Genel Değerlendirme Testi 8 

......