İNTERAKTİF TESTLER

1. "Seni seviyor ve saygı duyuyorum." Cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu hangisinde vardır?
A) Elbette yarın gelebilir.
B) Görüşlerimi beğendiği gibi katılıyor da. 
C) Ben göreve daha yeni başladım.
D) Herkes rahatsız ve iyi değil.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğuvardır?
A) Bari onu her gün görseydin.
B) Çocuğun sevinçten etekleri tutuştu. 
C) Bu filmin yarım kalmasını istemiyorum. 
D) Davul sesi gittikçe artıyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "fazla" sözcüğüne gerekyoktur?
A) Çocuğa fazla kızmanıza gerek yok.
B) Bu sene buralara fazla kar yağmadı. 
C) Çocuklar, fazla biletiniz var mı?
D) Bundan sonra daha fazla uyanık olmalısın.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözler gereksiz yere bir arada kullanılmıştır?
A) Sonunda gizli sırlarını açığa vurdu.
B) Eninde sonunda bunu duyacak.
C) Doğru dürüst bir iş bulamadım.
D) Bu yaz sıcaktan birçok gölün suyu kurudu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlışyerde kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Okan'ın arka ayak adalesinde yırtılma olmuş
B) Bu futbolcu bir çalımla üç oyuncuyu geçti. 
C) Bu yarışta istediği başarıya ulaşamadı.
D) Yeni oyuncular takıma uyum sağladı.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kullanılmadığı için anlam karışıklığı meydana gelmiştir?
A) Evet şimdi söylüyorum.
B) Hırsız çocuğu dövdü.
C) Hayır bugün gidemezsin.
D) Gel demesi kolay, git demesi zor.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Pişmiş aşa su katmada üstüne yoktur onun. 
B) Çok çalıştı fakat sınavı kazanamadı. 
C) Öğrencinin, bugünlerde çok çalışmak gerekir. 
D) İnşaatın bitirilmesi gerektiğini bildirdiler

8. "Arife bugün ailemle birlikte gezeceğimi söylerim." cümlesindeki sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında değişiklik olmaz?
A) Bugün 
C) Birlikte
B) Söylerim 
D) Arife

9. "Geçtiğimiz günlerde tutuklu sanıklardan iki kişi tahliye edilerek salıverilmişti." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) "Tahliye edilerek" sözcükleri cümleden çıkarılmalı
B) "Sanıklardan" sözcüğü atılarak tutuklulardan diye düzeltilmeli
C) "Geçtiğimiz günlerde" sözcüğünden sonra virgül konmalı
D) "Tutuklu" sözcüğü cümleden atılmalı

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatımbozukluğuvardır?
A) Dışarı işleriyle ben, evdeki işlerle karım meşgul olur.
B) Yergilerimizde olduğu gibi övgülerimizde de ölçülü olmalıyız. 
C) Susuyorlar; dut yemiş bülbül gibi susuyorlar. 
D) Türkçe, bir ilim konusuydu; ilimde doğrular yaşar, yanlışlar düzeltilirdi.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "da, de" çı- 
karıldığında cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz?
A) Bu yıl da takdir almış.
B) Yavrum seni de seviyorum.
C) Şairin bu şiiri de çok güzel.
D) Belki de bugün gelmez.

12. "Sanatçı, bu program sayesinde çok geniş insanlara ulaştığını söyledi." Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) "Sayesinde" yerine "sebebiyle" kullanılarak
B) "insanlara" sözcüğü atılıp "kitlelere" getirelerek 
C) "Ulaştığını" yerine "yetiştiğini" getirilerek
D) "Sanatçı" sözcüğünden sonraki virgül atılarak.


13. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki anlatım bozukluğu diğerlerinden farklıdır?
A) Bu kitapta yazar insanı haksızlık ediyor?
B) Kimse kapımı çalmasın, rahatsız etmesin. 
C) Size bir çay içirmeden bırakır mıyım?
D) Kitaba baktı ve bana geri verdi.


14. "Onun bana söylediği birçok işeri kendime hedef olarak seçtim." Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) "birçok" yerine "pek çok" sözcüğü getirilerek
B) "şeyleri" sözcüğündeki çoğul eki atılarak 
C) "kendine" sözcüğü atılarak
D) "seçtim" yerine "belirledim" getirilerek

15. "Bence çağımızın en büyük hastalığı olarak bunu görüyorum." Cümlesindeki anlatım bozukluğuaşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) "Bence" sözcüğündeki eşitlik eki atılarak
B) "çağımızın" sözcüğündeki ilgi eki atılarak
C) "büyük" yerine "önemli" sözcüğü getirilerek
D) "bunu görüyorum" yerine "budur" getirilerek


16. "Aşağı indik, arabamızı çalınmış olarak bulduk." cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerdenhangisi olabilir?
A) Mantık hatasının olması
B) Ek fiil eksikliğinin olması
C) Cümlede belirsizlik bulunması 
D) Özne - yüklem uyumsuzluğu

17. "Haftanın en güzel günlerinden biridir cumartesi, pazar." cümlesindeki anlatım bozukluğuna benzer bir ifadeaşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Bu düşünce bana biraz çok ters düşüyor.
B) Bu mevkiye gelmeme en büyük sebep annemdir.
C) Beni en çok üzen şey saygısızlık ve yalandır.
D) Toplantıya katılan pekçok davetliler vardı.

18. "Eskiden hoş görmediğimiz bazı durumlara şim di hoşgörüyle bakıyor; hatta bazen alkışlıyoruz." cümlesindekine benzer anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Teyzesi, yeğenine ne sarıldı ne de öptü.
B) Müşteriyle güzelce ilgilenip yardımcı oldu. 
C) Çağrılmayan bir sen, bir de ben kaldım. 
D) Kimse burada çekirdek ve sigara içmesin.

19. "Hayattaki her şeye bu gözle bakmak böyle de ğerlendirmek gerekir."
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Tamlama hatasının olması
B) Nesne eksikliğinin olması 
C) Gereksiz sözcük kullanımı 
D) Özne - yüklem uyumsuzluğu

20. "Sonbaharla birlikte ağaçlar yapraklarını döktüler."
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Özne - yüklem uyumsuzluğu
B) Tümleç eksikliği
C) Mantık hatası
D) Cümlede belirsizlik bulunması

 

OPTİK FORM