İNTERAKTİF TESTLER

1."Yıpranmak, paslanmaktan iyidir." sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıpranmanın önemli bir şey olduğu
B) Tembellikten çalışmanın iyi olduğu
C) Paslanmanın zararlı olduğu
D) Paslanarak eskimenin kötü olduğu

2."Şu anlattıkları ... gibi geliyor bana"
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa hangisi getirilirse sözü söyleyen, kendisine anlatılanlara inanmamış olur?
A) aklı başında
B) su götürmez
C) gerçeğin kendisi
D) boş şeyler

3. (I) Yolcular, memleketlerine ve bekleyenlerine kavuşmak neşesiyle acele acele eşyalarını topluyorlar, gemiden inmeye hazırlanıyorlardı. (II) Kendi evlerine gidecek, tanıdıklarını bulacak, kaldırımlara ayrı bir güvenle basacaklardı. (III) O, bu adamlara gıptayla bakarak yatağını isteksizce topladı. (IV) Çürük bavulunu kapayıp iplerle sardı, üzerine oturdu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yazarın yorumunu içermemektedir?
B)lll
C) II
D)
A) IV

4.Son kırlangıç da uçtu Ilık rüzgârlar ülkesine Nereye ulaşılır, söyler misin, Gölgeler ardından koşarak?...
Şiirde geçen "gölgeler ardından koşmak" la asıl anlatılmak istenen ne olabilir?
A) Boş şeylerle uğraşma
B) Gelecek günleri düşünme
C) Hayâllere dalma
D) Çok çalışma

5."Bütün dehâmı hayatıma koydum, eserime de yalnız hünerimi." diyen biri için hangisi söylenemez?
A) Eserlerini beceriyle oluşturduğu
B) Beceriyi zekâdan üstün tuttuğu
C) Zekâsının tüm hayatını etkilediği
D) Hünerden daha çok zekâya güvendiği

6. I. kime
II. dost
III. düşman
IV. bilinmez
V. zamanın
VI. kime
VII. olacağı
Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulmak istendiğinde sıralama nasıl olur?
A) V-I-IV-III-VI-VII-II
B) V — I — II — VI — III — VII — IV 
C)ll — V — I — IV — III — VI — VII
D) III-V-I-VII-II-IV-VI

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazarın üslûbundan bahsedilmemiştir?
A) Dili çok iyi kullanan biridir.
B) Kahramanlarını her zaman doğadan seçer.
C) Yazıları bir hikâyeyle başlar. 
D)Okuyucularına kendini sevdirir.

8. Dünyanın en zor şeyleri şunlardır: Sır tutmak, kusur bağışlamak, başkalarını değerlendirmek.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki kavramlardan hangisine decinilmemiştir?
A) Hoşgörülü olmak
B) Sırrını paylaşmamak 
C)Sevgi duymak
D) Değerlendirmede bulunmak

9. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesi değildir?
A) Şiir, edebiyatımızda en çok işlenen bir türdür.
B) Şiir, duygu arın ahenkle dile getirilmesidir. 
C)Şiir, duygu arı heyecana getiren bir çığlıktır. 
D)Şiir, şairin duygu fırtınası, gönül ışığıdır.

10. "Savundukları düşüncelerle yaptıkları arasında tutarsızlık olanlar, aynanın, kendilerini görmek istedikleri gibi değil de oldukları gibi göstermesine tepki gösteriyorlar."
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlatılmak istenene en yakındır?
A) Kişiliklerinde tutarsızlık olanlar, aynalara tepki göstermelidir.
B) Düşünceleri ile davranışlarında çelişki olanlar gerçekleri kabul etmezler.
C) Aynalar, kişileri oldukları gibi yansıtmalıdır.
D) Davranışları ile söyledikleri arasında uyum olmayanlar toplumda sevilmezler.

11. "Bilgili kişilerin bulunmadığı bir toplulukta az bilgili kişi dahilik taslar." anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boş teneke çok tınılar.
B) Eşek ot olmaz, ciğer et olmaz.
C) Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır.
D) Alçak yer yiğidi hor gösterir.

12. "Zafer, zafer değildir, yenilen düşman yenilgiyi kabul etmedikçe." Cümlesine anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenildim, dedirttiren zafer gerçek zaferdir.
B) Zafer için düşmanı yenmek yeterli değildir.
C) Yenilgiyi kabul eden düşman övülmez.
D) Savaşta önemli olan yenmek değildir.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerekçe" bildirilmiştir?
A) Sanat bir ufuk açmalıdır insanın zihninde.
B) Çiçeklerin güzelliği büyülemişti bizi. 
C)Bazı güzellikler detaylarda gizlidir.
D)Çeşmeler açık kaldığından evi su bastı.

14. (I) Edebi akımları düzenli takip edemiyorduk. (II) Ara sıra gözümüze yeni imzalar çarpıyordu. "Halide Nusret" isminin üstünde birkaç şiir, bir iki manzume okuduk. (III) Nesirde bir kitabı çıkmıştı. (IV) Sanırım henüz kişiliğini arıyordu.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde bir "değerlendirme" söz konusudur?
A) I
B)
C) III
D) IV

15. Bir bilge, çocuklarına öğüt veriyordu: "Canım çocuklarım, hüner öğrenin. Dünyanın varlığı güvene değmez; mevki, şehrin kapısından dışarı çıkamaz. Para pul daima tehlikededir: Ya bir çırpıda hırsız götürür, ya da azar azar sahibi yer. Ama hüner, akan bir çeşmedir; devamlı bir devlettir."
Paragrafın temel düşüncesini aşağıdaki ata-sözlerinden hangisi doğrular?
A) İğne ile kuyu kazılmaz.
B) Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına.
C) İşleyen demir ışıldar. 
D)Sanat, altın bileziktir.

16. "Başka ülkeleri ne kadar çok görürsem, kendi ülkemi o kadar çok severim." diyen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Ülkemin güzelliklerine hayranım.
B) Yabancı ülkelerde yaşamak istemem.
C) Ülkemi tanıdıkça başka ülkeleri de tanırım.
D) Başka yerleri gezmeyen ülkesini sevemez.

17. "Kurnaz insanlar okumayı küçümser, basit insanlar ona hayran kalır, akıllı insanlar ise ondan yararlanır."
Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) İnsanlardan yararlananlar akıllı kişilerdir.
B) Akıllılar okumaktan faydalananlardır.
C) Okumayı küçümsemek basit insanların işidir. 
D)Okumaya hayranlık duymak kurnazlıktır.

18. Serin pembe bir yaz şafağı söküyor usulca, kimselere hissettirmeden. (I) Birazdan her şey başlayacak ve bunun dirilten sevinci tadacak. (II) İlk kuşlar yuvalarını terk edecek, ilk pencere açılacak. (III) Sokaktan sesler gelecek, umutlar sürecek ve düşler devam edecek, umutlar sürecek ve düşler devam edecek. (IV) Bizse günün ötesine geçmek için dışarıda ışıkların olduğunu hayal etmeliyiz.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gözlem" söz konusudur?
A) Tek çiçekle bahar olmaz.
B) Bahar başarılı bir öğrenciymiş.
C) Yine bahar geldi, her yer yemyeşil.
D) Sonbahar en güzel mevsimdir.

20. "insan büyük bir bölümünü ... aramakla geçirir."
Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangi sözcüklerin getirilmesi daha uygundur?
A) geçmişinin - geleceği
B) hayatının - üzüntüyü 
C)yaşamının - mutluluğu 
D) gününün - geçmişini

 

OPTİK FORM