İNTERAKTİF TESTLER


1- Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?
A) RNA         
B) DNA         
C) A.T.P        
D) Çekirdekte

2- Tek hücreli canlının DNA’sı 1600 nükleotidden oluşmaktadır. Bu nükleotidlerin %40 sitozin olduğuna göre bu tek hücreli canlının kendini eşlerken kullandığı moleküllerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)  640 adet guanin nükleotid vardır.
B)  160 adet adenin nükleotid vardır.
C)  3200 adet hidrojen bağı vardır.
D)  1600 adet fosfat vardır.

3- Eşey hücresinde 26 kromozom bulunan bir canlının vücut hücresinde kaç kromozom bulunur
A)104          
B)52              
C)26                   
D)13

4- Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?
A) RNA         
B) DNA         
C) A.T.P        
D)Çekirdekte

5- Bir hücreli canlılarda görülen mitoz bölünme aşağıda verilen  özelliklerden hangisini sağlamaz.
A) Canlının çoğalmasını
B) Kromozom sayısının sabit kalmasını
C) Canlının büyümesini
D) Ataya benzer yavruların oluşmasını.

6- Hücrelerimizde gerçekleşen,besinlerin oksijen ile tepkimesi ne tür  reaksiyonlara örnektir?
A) Yanma reaksiyonu
B) Yerdeğiştirme reaksiyonu
C) Endotermik reaksiyon
D) Sentez reaksiyonu

7-  I  . Proteinler        II . Yağlar       III . Karbonhidratlar
Canlı hücrede enerji elde etmek için yukarıdaki organik bileşiklerin   kullanım sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I – II - III            
B) I – III - II            
C) II – I – III                
D) III – II  - I

8-  Aşağıdakilerden hangisinin fazlalığı bir hücrede glikoz yapımını artırır?

A) Endoplazmik                
B) Golgi                
C) Ribozom                      
D) Kloroplast

9- I Aminoasit
II Vitamin
III Glikoz
İnsanların hücrelerinde gerçekleşen oksijenli solunumda yukarıda verilen maddelerden hangileri enerji vermek amacıyla kullanılır?
A) II ve II                   
B)I ve III                    
C)II ve III                   
D)I ,II ve III

10- Proteinlerin hücrelerden geçebilmesi için hangi maddeye  kadar  parçalanmalıdır?
A) Aminoasit               
B) Glikoz               
C) Gliserin       
D) Nişasta


11- Aşağıdakilerden hangisi sindirime uğramadan hücre zarından kolaylıkla geçebilir?
A) Proteinler - Su
B) Mineraller - Su
C) Karbonhidratlar
D) Yağlar – Vitaminler

12- Aşağıda verilen besin maddelerinden hangisi hücrelerimiz için en fazla enerjiyi sağlar?
A) Vitaminler
B) Proteinler
C) Karbonhidratlar
D) Yağlar

13- Aşağıdakilerden hangisi sindirilmeden hücre zarından geçebilir?
A) Karbonhidrat          
B)Vitamin                    
C) Protein                       
D) Yağlar

14- Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerindeki fazla glikozun depolanma şeklidir?
A) Protein            
B) Selüloz          
C) Nişasta         
D) Glikojen

15- “Mantarlar besin üretmezler.Beraber yaşadıkları yeşil bitkilerin besinlerinden  faydalanırlar.”
Buna göre mantarları oluşturan hücrelerde hangi yapı yoktur?
A)Hücre Duvarı           
B)Kloroplast         
C)Çekirdek            
D)Ribozom

16- İnsanların çizgili kas hücreleri hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapmaktadır
Buna göre ,
I.Glikoz
II.Enzim
III.Oksijen
Verilenlerden hangileri her iki çeşit solunumda da ortak olarak kullanılır?
A) Yalnız I      
B) Yalnız II     
C) I ve II        
D) I,II,III

17-  Oksijenli solunumda hücrenin enerji kazancı kaç ATP’dir ?
A) 2 ATP
B) 38 ATP
C) 40 ATP
D) 4 ATP

18- Aşağıdaki besinlerden hangisi hücrede bulunduğu halde organik molekül değildir?
A) Tuz                        
B) Glikoz        
C) Protein       
D) Lipit

19-
I. Hücrelerde sentezlenir
II. Vücutta en fazla bulunan organik besindir
III. Hücre zarının yapısında bulunur.
Yukarıdakilerden hangileri proteinler için doğru bilgilerdir?
A) Yalnız I                        
B) I ve II   
C) II ve III            
D) I , II ve III

20-
I-yağ                        II-glikojen                     
III-nişasta                 IV-glikoz

Bitki hücreleri yukarıdaki moleküllerden hangileri sentezlenebilir?
A) yalnız I                               
B) II-III-IV             
C) I-III-IV                               
D) I-II-III-IV

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER