İNTERAKTİF TESTLER


1- Aşagıdakilerden hangisi  sonradan kazanılan ve kalıtsal olmayan  değişikliğe  denir?
A) mutasyon            
B) adaptasyon           
C) modifikasyon        
D) seleksiyon

2- Yapılan araştırmalara göre yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan insanların kanındaki alyuvar hücreleri deniz seviyesinde yaşayan insanlarınkinden daha fazladır. Bu aşağıdaki durumlardan hangisine bir örnek teşkil eder
A)Adaptasyon            
B)Mutasyon                
C)Modifikasyon          
D)Bölgesel mutasyon

3- Değişen çevre şartlarına uyum sağlamak için canlının dış görünüşünde meydana gelen geçici değişikliklere ne ad verilir?
A) Mutasyon            
B) Modifikasyon            
C) Adaptasyon        
D) Rejenerasyon

4-  Aşağıdaki özelliklerden hangisi, rüzgârla tozlaşma yapan bitkilerde neslin devamını sağlayıcı bir adaptasyondur?
A) Çiçeklerin büyük olması                                                                                                                                 
B) Çiçek tozlarının pürüzlü bir dış yüzeye sahip olması
C) Erkek ve dişi çiçeklerin ayrı bitkilerde bulunması
D) Çiçek tozlarının çok miktarda oluşması

5-  Eşeyli üreme sonucunda oluşan,
I.Doğal seleksiyon
II.Adaptasyon(uyum)
III.Kalıtsal varyasyon(çeşitlilik)
Durumlarından hangileri evrim görüşüne yardımcı olur?
A) Yalnız I               
B) I ve II                 
C) II ve III                            
D) I , II ve III

6- Kromozomlarla ilgili olarak, aşağıda verilen özelliklerden hangisi her zaman doğru olmayabilir?
A) Döller arasında kalıtımı sağlar                                
B) Hücre bölüneceği zaman kendini eşler.
C) Her canlı türünde farklı sayıda bulunur.                   
D) Temel yapısı DNA zincirleridir.

7-  Ortam şartlarının etkisiyle canlının dış görünüşünde meydana gelen geçici değişikliklere ne ad verilir?
A) Adaptasyon             
B) Mutasyon                 
C) Modifikasyon           
D) Seleksiyon

8- Canlıda çevre şartlarının etkisi ile meydana gelen kalıtsal olmayan değişmelere ne ad verilir?
A) Modifikasyon                    
B)Seleksiyon              
C)Adaptasyon            
D)Mutasyon

9-  Çevresel faktörlerin etkisi canlıda kalıtsal değişimler meydana getirmez sadece gen işleyişini değiştirir.” Diyen kişi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
A) Mutasyon           
B) Modifikasyon             
C) Adaptasyon             
D) Değişme

10- Aşağıdakilerden hangisi DNA da meydana gelen değişiklikle nesillere aktarılır?
A)Mutasyon               
B)Modifikasyon          
C)Adaptasyon         
D)Seleksiyon

 

11- Dişi arı larvaları sütle beslenirlerse kraliçe arı, polen tozuyla beslenirlerse işçi arılar oluşur bu olay hangisi ile açıklanır?
A) Evrim            
B) Doğal seleksiyon    
C) Modifikasyon                      
D) Adaptasyon

12- Beyaz renkli himalaya tavşanlarının sırt bölgesi tıraş edilerek buz yastığı uygulandıktan sonra çıkan kılların siyah renkli olduğu gözleniyor.Yukarıdaki gözlem aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A)Mutasyon
B)Modifikasyon
C)Adaptasyon
D)Doğal seleksiyon

13- Spor yaparak kaslarını geliştiren babanın çocuğunun kasları gelişmemiş ise babada görülen bu özellik aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Adaptasyon           
B) Mutasyon               
C)  Modifikasyon                   
D)Yapay seleksiyon  

14-Himalaya tavşanlarında beyaz kıllar kesilip bu kısımlara buz konunca yeni çıkan kıllar siyah renkli olmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A)Mutasyon               
B)Adaptasyon            
C)Modifikasyon                     
D)Seleksiyon

15-  Aşağıdakilerden hangisi Adaptasyona örnektir?
A)Kaktüsün yapraklarının diken şeklinde çıkması
B)Menekşenin asitli toprakta pembe, bazik toprakta mavi çiçek açması
C)İnsanlarının güneşte tenlerinin bronzlaşması
D)Yıpranan hücrelerin onarılması

16-  “ Bir at yetiştiricisi değişik türdeki atları çiftleştirerek güçlü ve hızlı koşan bir at elde etmeye çalışıyor” Açıklama ile hangisi anlatılmaktadır.
A)Doğal seleksiyon         
B)Mutasyon        
C)Yapay seleksiyon    
D)Adaptasyon

17-   Kalıtımla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)BB –Homozigot baskın
B)Bb –Heterozigot melez
C)aa  -Heterozigot melez
D)Çekinik karakter- Resesif karakter

18-     Canlının genetik yapısına ve çevresel etkenlere  bağlı olarak ortaya çıkan görünüşüne ne denir?
A) Genetik       
B) Genotip        
C) Fenotip         
D) Kalıtım

19- Kalıtımla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Baskın karakterler büyük harfle çekinik karakterler küçük harfle yazılır.
B)Farklı karakterleri taşıyan alel genlere heterezigot denir
C)Çekinik karakterlerin fenotipte görülmesi için alel genlerin birinde bulunması yeterlidir
D)Canlının gen yapısına genotip denir.

20-  Siyah gözlü anne ile babadan, göz rengi mavi bir çocuğun olmasını nasıl açıklarsınız?
A) Anne ile babanın soyunda mavi gözlü kişi olmayabilir.
B)Anne ile baba arı göz rengindedir.   
C) Kalıtım ve çevre etkisinden olmuştur.                                
D) Anne ile babanın genlerinde çekinik mavi göz rengi vardır.

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER