İNTERAKTİF TESTLER


1- Mitoz bölünmenin ;
    I.Üreme
   II.Büyüme
  III.Canlıların çeşitliliği
 Verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesinde etkisi yoktur?
A) Yalnız I                                  
B) I ve II
C) Yalnız III                                
D) I ve III

2-Aşağıdakilerden hangisi Mitoz bölünme için yanlıştır?
A) Sonuçta tıpatıp ana canlıya benzeyen iki yeni hücre oluşur?
B) Canlılar arasında çeşitliliğe yol açmaz
C) Canlının tüm hücrelerinde görülür
D) Mitoz bölünme çok hücrelerde büyüme ve yenilenme olurken tek hücreli ilkel yapılı canlılarda çoğalma olur

3-Mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran ve canlılarda çeşitliliği sağlayan olay aşağıdakiler-                                        den hangisidir?
A) Mayozun üreme ana hücrelerinde görülmesi
B) Mayoz sonucunda 4 hücre oluşması
C) Parça değişimi
D) Kromozom sayısının değişmemesi

4- Mitoz bölünme ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Bitki hücresinde sitoplazma bölünmesi ara lamel(orta plak)şeklinde gerçekleşir.
B) Mitoz bölünme sonucunda kromozom sayısı iki katı artar.
C) Hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile gerçekleşir.
D) Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücreler ana hücre ile aynı özelliktedir.

5- Mitoz bölünme ile ;

  1. Üreme
  2. Büyüme
  3. Canlı çeşitliliği
  4. Gelişme

          Yukarıda verilenlerden hangisi sağlanamaz?
A)  IV                
B)  II                    
C) I                 
D) III

6-  Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz sonucu gerçekleşir?
A) patatesin vejetatif üremeyle çoğalması.
B) Polenlerin oluşması
C) Yumurta hücrelerinin oluşması
D) Spermin oluşması

7- 2n kromozomlu bir hücre, iki defa mitoz bir defa da mayoz bölünme geçiriyor ve sonuçta 16 hücre oluşuyor. Bu bölünmeler sırasında kromozom sayısındaki değişme aşağıda verilenlerden hangisindeki gibi olur?

            I.Bölünme      II.Bölünme     III.Bölünme
A)            2n                      2n                   n
B)             n                        n                   2n
C)            2n                       n                    n
D)             n                      2n                    n

8- İğ iplikleri olusur
Kardes kromotidler olusur
Cekirdek zari eriyerek kaybolur
Yukarida bir hucrede mitoz bolunme sirasinda gerceklesen bazi olaylar verilmistir.                     Bu olaylar hangi evreye aittir?
A) interfaz                   
B) metafaz                  
C) profaz                    
D) anafaz

9- I sacin uzamasi
II yaralarin iyilesmesi
III ureme hucrelerinin olusumu
Olaylarinin hangisinde mitoz bolunme gerceklesmektedir
A) YALNIZ  I                        
B) YALNIZ  III                     
C)   I VE II                 
D)  I II III

10-  Mitoz hücre bölünmesinde eş kromozomlar hangi safhada kutuplara çekilirler?
A) profaz                                
B) metafaz                    
C) anafaz                    
D) telafaz

 

11- Mitoz bölünmede kromozomların en belirgin olarak görüldüğü safha aşağıdakilerden hangisidir?
A) Profaz                    
B) Metafaz                 
C) Anafaz                   
D) Telofaz

12- Çekirdek zarı mitoz bölünmenin hangi aşamasında erir ve dağılır?
A)Profaz         
B) Metafaz      
C)Anafaz        
D)Telofaz

13- Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme ile mayoz bölünmenin ortak noktasıdır.
A) Canlı hücrelerde görülmesi
B) Kromozom sayısının sabit kalması
C) Kromozom sayısının yarıya inmesi
D) Eşey hücrelerinde olması

14- Mitoz bölünme ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Önce çekirdek sonra sitoplazmada görülür.                
C)Kromozom sayısı azalır.
B)Oluşan hücreler birbirinin aynısıdır.                                         
D)2 Hücre meydana gelir.

15- Kromozom sayısı 26 olan bir kurbağa hücresi arka arkaya üç mitoz ve bir mayoz bölünme geçiriyor. Bölünen hücrelerden bir tanesi dölleniyor. Döllenmiş hücredeki kromozom sayısı ne olur?
A)   13                       
B) 26                      
C) 28                    
D) 52

16- Canlılarda gerçekleşen mitoz bölünmeler yardımıyla aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Yaralanan derinin zamanla iyileşmesi
B) Tohumun çimlenerek genç bitkiyi oluşturması
C) İnsanın doğduktan sonra zamanla ağırlığının iki katına çıkması
D) Vücudun süt, ter ve göz yaşını üretmesi

17- 2n=38 kromozomu bulunan bir hücre önce 3 defa Mitoz bölünme, sonrada bir Mayoz bölünme geçiriyor. Bu bölünmeler sonucu oluşan hücre sayısı kaçtır?
A)16                              
B)24                                  
C)32                               
D)64

18- Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmeye aittir?
I-Vücuttaki yıpranan dokuların onarımı
II-Büyüme ve gelişme
III-Üreme hücrelerinin oluşumu
A)I-III                         
B)I-II                             
C)II-III                        
D)I-II-III

19- Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmeye aittir?
I-Vücuttaki yıpranan dokuların onarımı
II-Büyüme ve gelişme
III-Üreme hücrelerinin oluşumu
A)I-III                         
B)I-II                             
C)II-III                        
D)I-II-III

20-Aşağıdaki dönemlerden hangisinde mitoz bölünme en az görülür?
A)Bebeklik                 
B)Çocuklar               
C)Ergenlik  

D)Yaşlılık

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER