İNTERAKTİF TESTLER

1.."Kesilmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A)    Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti.
B)    Çocuk, sonunda yiyip içmeden kesildi.
C)    idareci olunca aslan kesildi.
D)Onca işin içinde bir de eli kesilmez mi!2.Aşağıdaki deyimlerden hangisi açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A)    Yiyecekler pek azdı, dişimize değmedi.
B)    Gücünün yeteceği bir iş, tam dişine göre.
C)Ona diş bilediğini, öc almak için fırsat kolladı­ğını anlamıştım.
D) Sen ona diş geçiremezsin, o herkesi sever

3.Bugün insanlık kendine, şu anda yalpaladığı yol­da onu yönlendirecek bir önder bulmalıdır.
Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Adamın dengesi bozulmuş; devamlı hastaydı. 
B)Halk ne yapacağını bilemez durumdaydı. 
C)Çıkan şiddetli fırtınada gemi alabora oldu. 
D) Çekilen sefalet belleklerden silinmemişti
4. "Kravat ile gömlek" sözcükleri arasındaki ilgi­nin benzeri, aşağıdakilerin hangisinde var­dır?
A)    Pantolon-kemer
B)    Kazak-yün 
C)Telefon-cep 
D)Cüzdan-para

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz­cüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanıl­mıştır?
A)    Söylenenlere kulak kabarttı.
B)    Bu can seni dünyalar kadar seviyor.
C)    Meydan, o an sanki ölüm kokuyordu.
D)    Bir kurşunla hayata kapar gözlerini.
     6.
"Altı asırlık koca dağ kütlesi gibi olan bu edebi­yatın parçalanması için Abdülhak Hamit gibi bir dinamite ihtiyaç vardı."
Yukarıdaki cümlede geçen "edebiyatın parça­lanması" hangi anlama gelmektedir?
A)    Etkinliğini yitirmesi
B)    Bölümlere ayrılması
C)    Sosyalleşmesi
D)    Evrenselleşmesi7.Kar beyazdır beyazdır Bana ettiğin nazdır

Dizelerde geçen "beyaz" sözcüğünün zıt an­lamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kul­lanılmıştır?
A)   Kara günlerimde hep o yanımdaydı.
B)   Kara gökler beyaz bulutlara yol veriyordu.
C)   Gerçek dost kara günde belli olur.
D)   Gemi karaya doğru yöneldi.


8.    Günü söylemekte çevremdekiler Ne çıkar: Ha cuma olmuş, ha salı

Yukarıdaki dizelerde altı çizili ifadenin kattığı anlamın bir benzeri aşağıdakilerin hangisin­de ypjrtur?
A)    Bu işin sonucunu hiç umursamıyorum.
B)    Artık özür dilese ne olur, dilemese ne olur.
C)    Geleceklerin listesini bana kimse vermedi.
  D)Tatile çıksam da çıkmasam da fark etmez.9.    Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ad aktar­ması vardır?

A)    Bu kasaba insanları vurdumduymazdır.
B)    Ailenin yükünü sadece bu omuz taşıyordu. 
C)Düşüncelerde yeni tarz başlatmak lazımdı. 
D)İki arkadaş işe başlamak için kolları sıvadı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yoktur?
A)    Son filmi beyaz perde de gösterime girdi.
B)    Festivalde Minik Serçe de konser veriyor.
C)    Karadeniz'in mavi sularında yol alıyorduk.

D)    Maçı almamızda file bekçimizin rolü büyüktü.

 


11. Bugünlerde koyu yeşilin lacivertle yanyana duru­şu pek hoşuma gidiyor ve renklerin birbiriyle ahenk teşkil etmesinin enikonu bir uzmanlık me­selesi olduğunu düşünüyorum.
Yukarıdaki cümlede altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)    Havalar bugünlerde iyiden iyiye ısındı.
B)    Çocuğun elbisesi pek de hoşuma gitti. 
C)Bana darılması çok da önemli değil. 
D) Onun güzelce bir çocuğu var.


12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A)    Neyleyim köşkü neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca
B)    Ordu'nun dereleri, aksa yukarı aksa Vermem seni ellere, Ordu üstüme kalksa
C)Sen uyandırdın bu güneşi Mine
Yine sen uyutacaksın 
D) İstemem artık bana göre yâr yok
Kimi sevdi isem derdi benden çok


13. "Bu soğuk kış gününde masa başına oturup so­ru hazırlamak çok sıkıcı olsa gerek..."

Aşağıdakilerin hangisinde "gün" sözcüğü bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
A)    Okulların kapanmasına bir gün kaldı.
B)    Gün ne güzel doğar tepeden. 
C)Zavallı, güzel bir gün göremedi.
D) Gün yüzü görmeden yaşamak kötü.


14. Herhangi bir hususta uzun süre suskun ve hare­
ketsiz kalındıktan sonra gerek tesadüfen gerek­
se bilinçli olarak büyük bir başarı elde edildiğin­
de"..... " deyimini kullanırız.

Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun de­yim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Taşı gediğine koydu.
B)   Ağzından baklayı çıkardı.
C)Durdu durdu da turnayı gözünden vurdu.
D)   Kaş yaparken göz çıkardı.

.

15. "Sallamak" sözcüğü hangi cümlede diğerle­rinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A)Asker elindeki bayrağı sağa sola sallıyordu.
B)   İpin iki ucundan tutmuş sallıyordu.
C)Cevapları sallıyordu, arada da tutuyordu. 
D)Otobüs kalkarken herkes ona el sallıyordu.

16. Öt benim sarı tanburam Senin aslın ağaçtandır Ağaç dersem gönüllenme Kırmızı gül ağaçtandır.
Dörtlükteki "gönüllenme" ifadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz?


  A) Alınmak C) Utanmak


B) Kırılmak D) Darılmak
17. "Kötüler birleştiği zaman, iyiler de bir araya gel­melidirler; yoksa teker teker giderler."
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi­nin örneği yoktur?
A) İkilemeler                 B) Zıt anlam
C) Eş anlam                 D) Somutlama
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kul­lanılmamış bir deyim vardır?
A)Sınavı kazanınca, ağzı kulaklarına vardı.
B)    Babasını görünce: "Baltayı taşa vurdum" dedi. 
C)Bana da yardım ederek defterimi dürdü.
D) Böyle acemice davranışlarla gözden düştü
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama kullanılan deyime uygun değildir?
A)Maçta kendisine haksızlık yapıldığı için hake­me ateş püskürüyordu.
B)Her soruyu saatlerce inceliyor, anlamadıkları olduğunda görüşümüzü alıyordu.
C)Ona bu konuyu anlatabilmek için akla karayı seçtim.
D) Kime nasıl yardım edeyim diye düşünür, işten kaytand ır.


20. "Yazar kendine has üslubuyla herkesi büyülü-yordu."
Yukarıdaki cümlede "has" sözcğüyle benzer anlamda sahip sözcük aşağıdakilerin hangi­sinde vardır?
A)Buralar oldum olası benim yurdumdur.
B)   Bu fikri benimsemiş görünüyordu.
C)Orada kendine özgü bir yaşam kurdu.
D)   Düşünceleri ile herkesi şaşırtıyordu.

1.D 2. D 3. B 4. A 5. D 6. A 7. B 8. C 9. B 10. C 11. A 12. C 13. A 14. C 15. C 16. C 17. C 18. C 19. D 20. C
1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER