İNTERAKTİF TESTLER

 

1.    ‘ Bazı arkadaşlarımız kabul etse de etmese de bu işin sorumluluğu hepimizindir.’ Cümlesinde yer alan sıfatların çeşidi hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

A)    Belgisiz sıfat – sayı sıfatı
B)    Belgisiz sıfat – işaret sıfatı
C)    İşaret sıfatı – belgisiz sıfat
D)    Niteleme sıfatı – işaret sıfatı

2. ‘ Ona bu haberi evini bilen birisi götürmeli.’ cümlesinde aşağıdaki zamir çeşitlerinden hangisi yoktur?
A) Şahıs Zamiri        B) işaret Zamiri      
C) iyelik zamiri         D) belgisiz zamir

3.   Aşağıdaki sözcüklerden hangisi köküne ve eklerine, doğru ayrılmıştır?
    A) avla-dı-lar           
    B) say-gı-sız-lık
    C) be-nim-se-dik       
    D) sula-ya-cak
4.    Yaşamaz ölümü göze almayan
    Zafer, göz yummadan koşana gider.
   Yukarıdaki dizelerde kökü fiil olan kaç sözcük vardır?
    A) 3        B) 4   
    C) 5        D) 6

5.   Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim  yoktur ?
A) Dokuz sayısının karekökü  kaçtır?     
B) Bu tiyatro oyunu üç perdeden oluşuyor.
C)Tümcedeki adılları bulunuz.                
D) Tilki gibi kurnaz bir adamdı.

6.  Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir ?
 A)Ne zaman geleceğini bize söylemedi    B)Konuyu neden daha önce bana açmadınız.
C)Sorunun cevabı bu kadar kolay mıydı    D)Pikniğe  hangi gün gidilecek
 
7.   “Burada güneş
 Orada yağmur
Güneşte de güzel dünya
Yağmurda da güzel burası
Şükürler olsun Allah’ım
Şükürler olsun sana
Verdiğin hayat pırıl pırıl”

Bu dizelerde kelime halinde kaç zamir vardır?

A)    1
B)    2
C)    3
D)    4           

8.  ‘Sana birkaç sorum var’ cümlesindeki altı çizili sıfatın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Niteleme sıfatı
B)    İşaret sıfatı
C)    Sayı sıfatı
D)    Belgisiz sıfat

9.    Hangi cümlede ÖZNE vurgulanmaktadır?
A)Kendisi başında durup her şeyle ilgilendi.
B)O gün durakta beni arkadaşım beklemiş.
C)İnsan haklarına her zaman saygılı olunuz.,
D)Herkes kendi çıkarını düşünüyor.

10.   “Öldük, ölümden  bir  şeyler  umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü.”                                                  Yukarda altı çizili sözcükler¬den hangisi farklı bir kökten türemiştir ?  

A) ölümden    B) büyük   
C) boşlukta    D) bozuldu
11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne- yüklem uygunsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ara sıra, bazen dükkana uğrar.
B) Ailesini, çevresini çok özlüyordu.
C) Sen ve onlar buraya gel.
D) Yıldırımdan korunmak için, eve sığındılar.

12.  Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi  isim görevinde kullanılmıştır?

A) İyi düşün, sonra karar ver.
B) İyi insanlar her zaman karşına çıkmaz.
C) İyi de bundan ne çıkar.
D) İyi giyimli insanlar çıktı marketten.

13. ‘Sisin içinde korkuyla duruyor ve sessizce sahilde onu bekleyen insanlara doğru bakıyordu.’ cümlesinde kaç tane türemiş sözcük vardır?
A) 1         B) 2       
C) 3            D) 4
  

14. "Uzun zamandır yaşamayı bırakmış bir insanın sesiydi bu."cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

   A) Zarf tümleci-Özne- Yüklem             
   B) Yüklem-Özne 
   C) Nesne-Dolaylı Tümleç-Yüklem       
   D) Zarf Tümleci- Yüklem-Özne           

15.  "Karşımızdaki arsaların içinde koca koca binalar hızla yükseliyor." cümlesinde hangi
sözcükte cümle vurgusu vardır?

    A- hızla        B- koca koca    
    C-binalar        D-arsaların içinde

16.  Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi olarak kullanılmıştır?
A)Bana bir tane ekmek alır mısın?
B)Senin çakmağın yanmıyor mu? 
C)Dondurma  yazın tüketilen bir yiyecektir. 
D)İşleyen demir ışıldar
     
17.  Aşağıdaki cümlelerin altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)Birkaç  gün tatile çıkacağız.     
B)Onaltı  kalem aldı.
C)Sokakda  top oynuyorlar.         
D)Biz ki adamı gözünden tanırız.
                                                                                    
18. “Ne doğan güne hükmüm geçer.
Ne halden anlayan bulunur;
Ah aklımdan ölümüm geçer,
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.”
Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Karamsar  
B) Alçak gönüllü 
C) Çaresiz   
D) Sıkıntılı
19. "Bursa'nın her yeri cennetten bir köşedir." cümlesindeki altı çizili öğe aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Özne
    B) Belirtili nesne
    C) Dolaylı tümleç
    D) Zarf tümleci

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten kurulmuş ikileme yoktur?

    A)    Su gürül gürül akıyordu.
    B)    Adam horul horul uyuyordu.
    C)    Topaç fırıl fırıl dönüyordu.
    D)    Abur cubur yemekten hoşlanırdı.CEVAP ANAHTARI
01    B    11    C   
02    B    12    C   
03    B    13    C   
04    C    14    B   
05    D    15    A   
06    A    16    D       
07    D    17    D       
08    D    18    B       
09    B    19    A       
10    C    20    D

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER