İNTERAKTİF TESTLER

 

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Çabuk el yazısı düzgün okunur       
B) Teyzemler yarın bize geldiler.
C) Çocuklar bahçede top oynuyorlar.       
D) Bir kibritle etraf çok yanar.

Haydi Mehmet dedikleri gün,
Ne çift, ne çubu              k, ne avrat düşünür.
Mehmet'im bu toprağın düşkünüdür.
Bu aşk ile ya vurur, ya vurulur.
                Cahit Sıtkı Tarancı

2)Dörtlüğe göre, Mehmet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Özverili olduğu     B) İnatçı olduğu       
C) Gözü kara olduğu    D) Vatansever olduğu

3)Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

A) Küçük, satıcıyla çok konuştu.       
B) Ağaçlar, çiçek açmaya başladı.
C) Evren, bilmediğimiz sırlarla doludur.       
D) Komşum, evinin önünü süpürdü.
4)Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir?
a)    Sen gülünce güller açar gül pembe.
b)    Yarın elbet bizimdir.
c)    Zambaklar en ıssız yerlerde açar.
d)    Kapılara paslı kilit vurmuşlar.

5)Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim soylu bir sözcüktür?
a)    Zaman ne de çabuk geçti.
b)    Kimler kaldı geriye.
c)    Bu beyaz beyaz tüllenen onun kalbidir.
d)    Sen de gideceksin, biliyorum.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır?

    A ) Akşama kadar tarlada çalıştım.
    B ) Her Haftasonu maça giderim.
    C ) Hakemin verdiği penaltı kararı hatalıydı.
    D ) Karanlıkta kaldık aydınlığa çıkalım.


7)Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?

A)Bana, neler olduğunu anlatacak mısın?
B)Niçin bana haber vermedin?
C)Burada ne dolaşıyorsun?
D)Sana, Avrupa’dan ne getireyim?

8)”Serin bir rüzgar odamın perdesini dalgalandırdı.”yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
    A.Özne-yüklem
    B.Özne-nesne-yüklem
    C.Nesne-zarf tümleci-yüklem
    D.Nesne-dolaylı tümleç-yüklem
9) “Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?

    A ) Yeni kitabında başarının yollarını anlatıyor.
    B ) Dili etkili kullanmanın yollarından biri de çok kitap okumaktır.
    C ) Hürriyet yolunda çok çalışmalıyız.
    D ) Göçmen kuşların geçiş yolu ülkemizden geçer.


10)Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi yoktur?

A)Düşe kalka bitirdi maçı   
B)akşam eve dönerken arkadaşlarına uğradı  
C)araçların park etmesi yasaktır
D) bu soruların hepsini anladım11)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli bir fiildir? 
A)    Görevini eksiksiz yerine getirdi.
B)  Bu sıralar keyfim yerinde   
C)bu mağazada yok yok
D) bu köye yakın iki köy daha vardı.

12)Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?.
a)Yat       b)Çay      c)Sır      d)Gül

13)‘Geleceğim dediyse mutlaka gelir’  altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)Dediğimi çabuk buraya getir.
B) Bu soruları yapa yapa öğreneceksin. 
C) Oraya gitmek mümkün değil    
D) Kesinlikle buradan gitmem gerek

14)Aşağıdaki eş anlamlı sözcük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A. anlam  - mana              . 
B. okul – mektep     
C. çalış-çabala       
D. yüz – surat .

15)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır?

a. Duvarları maviye boyadım
b. Dağın başında arabaları bozuldu.
c. Bu sözü duyunca hayalleri yıkıldı.
d. Çocuğa akşama kadar göz kulak olun          .


16)“O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı olarak kullanılmamıştır?

A)O ev çok uzakta kaldı.
B)O gün seninle görüşemedik.
C)O çok iyi bir insandı.
D)O iş ile ilgili konuşmak istemiyorum.

17)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A)Çantam sandığımdan daha da ağır oldu.
B)Alev’in kitabı Gönül’ünkinden güzel
C)Bazı arkadaşlarımla olmaktan mutluyum.
D)Bazıları benimle görüşmek istemiyor.

18)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “leke” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Gömleğinde mürekkep lekesi vardı.
B) Vücudunda lekeler oluşmuş.
C) Tırnaklarında bazen beyaz lekeler olur.
D) O adam, leke sürdürecek işler asla yapmadı.

19)“Yunus okur diller ile
       Ol kumru bülbüller ile” dizeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tam uyak ve redif vardır.   
B) Zengin uyak vardır.
C) Yarım uyak ve redif vardır.   
D) Zengin uyak ve redif vardır.


“Bakıp imreniyorum akınına
Şehrin üstünden uçan bulutların
Belki gidiyor onlar yakınına
Rüyamızı kuşatan hudutların”

20)Dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.    
B) Konusuna göre pastoral şiirdir.
C) Uyağa yer verilmiştir.   
D) Dizelerde redif vardır.   
CEVAP ANAHTARI
01    C    11    A   
02    B    12    C   
03    A    13    D   
04    A    14    C   
05    C    15    A   
06    C    16    C       
07    D    17    C       
08    B    18    C       
09    D    19    B       
10    D    20    D   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER