İNTERAKTİF TESTLER

 

1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konmaz?

A) Bu kitabı çok beğendim
B)Her insan hata yapabilir
C) Ah,keşke böle yapmasaydım
D)Ödevlerimi hep zamanında yaparım

2)Aşağıdakilerden hangisinde noktalamada bir yanlışlık yapılmıştır?

A)Türkçe,Ural-Altay dil grubundadır.
B)Siz buralara gelir miydiniz?
C)Yaşlı bahçeye girdi mi?
D)”Yaprak Dökümü”nü izledim.

3)”Sabahleyin evden çıktığımda aklımda böyle bir şey yoktu.”  Cümlesinde altı çizili kelime grubunun görevi nedir? 

A)Belirtili nesne
B)Dolaylı tümleç
C)Zarf tümleci
D)Özne   


4)Hangi cümlede “dokunmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
a.    Yavaşça omzuma dokundu.
b.    Öğretmenimin sözleri çok dokundu.
c.    Bana dokunan kardeşimmiş, boşuna korkmuşum
d.    Teli sırtıma yavaşça dokundu.

5)İkilemelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır?
a.    ıvır zıvır
b.    abuk subuk
c.    yalan dolan
d.    abur cubur

                                  
6)“Temiz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Doktor temiz havayı tavsiye etmişti.   
B) Temiz çamaşırlarını kirlilerle karıştırma.
C) Yüreğinin temizliği sevilmesini sağlıyordu.
D) Öğrenciler temiz sınıfı çabucak kirlettiler.

7)Aşağıdaki atasözlerinin hangisi işlediği düşünce yönünden diğer dördünden farklıdır?
   
A)    Laf dokuz boğum, sekizini yut birini söyle.
B)    Kuru laf karın doyurmaz.
C)    Lafla peynir gemisi yürümez.
D)    Laklakla borç ödenmez.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varsayım" söz konusudur?

A) Kitabın son baskısı yüz bin liraydı.
B) Diyelim ki İzmir'e gittin.
C) Bana göre en iyi insan, okuyan insandır.
D) Küçük Ağa romanı Huzur romanından ilginç.

9) "İnsan, kendi kendinin öğretmeni olmalıdır."  Cümlesi anlamca aynı doğrultuda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir.

A) İnsan kendini iyi yetiştirmelidir.
B) Eğitimde öğretmene ihtiyaç yoktur.
C) Herkes öğretmen olmaya çalışmalıdır.
D) İnsan, isterse öğretmen gibi davranabilir.


10)Kaçır beni âhenk, al beni birlik
Artık barınamam gölge varlıkta
Ver cüceye onun olsun şairlik
Şimdi gözüm büyük sanatkârlıkta
                                                                 (Necip Fazıl)

Yukarıdaki dörtlüğün uyak örgüsü ve uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çapraz uyak-tam uyak
B)Çapraz uyak-zengin uyak
C)Düz uyak-zengin uyak
D)Sarmal uyak-yarım uyak11)Bir gece misafirim olsan yeter
Dolar odama lavanta kokusu
Soğur sevincinden sürahide su
Ay pencerede durup durup güler.
                                                                  (Cahit Sıtkı Tarancı)

Yukarıdaki dörtlükte hangi varlığa insana ait özelliklerden biri verilmiştir?

A)Oda              B)Su        
C)Ay          D)Sürahi

12)Tohum saç, bitmese toprak utansın!
Hedefe varmayan mızrak utansın!
Hey gidi küheylân, koşmana bak sen!
Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!
                                 (Necip Fazıl Kısakürek)

Yukarıdaki dörtlükle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B)Redif kullanılmıştır.
C)Zengin kafiye kullanılmıştır.
D)Tohum kişileştirilmiştir.

13)Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “Ne ekersen onu biçersin.”atasözündeki anlam vardır?

a)El  elin eşeğini türkü söyleyerek çağırır.
b)Tencere dibin kara, seninki benimkinden kara.
c) Mum dibine ışık vermez.
d)Herkes kendi serdiği mindere oturur.

14)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

a)Bir de baktım ki bana doğru geliyor.
b)Kapının önündeki paspasa ayağını sil.
c)Bu okulda ki çocuklar nedense çok neşeli.
d)Her zamanki gibi yine sen geldin.

15)"Tutmak" sözcüğü hangisinde "Bardağı sıkı tut,düşürüp kırmayasın."cümlesindekiyle aynı anlamda
    kullanılmıştır?

 a) Bakkal, hesabı altmış bin ytl tuttu.              
c) İlk önce köpeği tutup,bağladı.
 b) Hortumu tutmuş, bahçeyi suluyordu.            
d ) Balıkçılar, köpekbalığı tutmuşlar.16)Hangisinde -lik eki alan sözcüğün çeşidi diğerlerinden farklıdır?

a) Günlük programını titizce uygular.        
c) Gelinlik ona da çok yakışmıştı.
b) Yazlık bir ceket almak istiyordu.         
d) Aylarca kiralık daire için dolaştık.
  
17) “Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar,
       Düşmanı görünce ayağa kalkar,
       Kapar mızrağını meydana çıkar,
       Yiğidin ardında duran olmalı”.
   
Yukarıdaki şiir türü ve şiirdeki uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lirik şiir – Tam uyak           
B) Didaktik şiir – Zengin uyak   
C) Epik şiir – Zengin uyak        
D) Epik şiir – Yarım uyak

18)“ Türkçe, dünyanın en eski dillerinden birisidir. Her türlü duygu ve düşünceyi anlatmaya elverişlidir. Türkçe, yaşayan, canlı ve doğal bir dildir. “Paragraftan, Türkçe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Köklü bir geçmişinin olduğu.                          
B)Her çağda anlatım gücünü koruduğu.                                        
C) Zengin bir dil olduğu.                                      
D) Geniş bir coğrafyaya yayıldığı.

19)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır?
a)kırık        b)tarak       
c)tabak        d)açık

20)Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yüklem isim tamlamasıdır?

a)Söz adamın ölçüsüdür.       
b)Çivisiz tahtayı rüzgar alır.
c)Dil,kılıçtan çabuk öldürür.       
d)En hayırlı miras edeptir.


   
CEVAP ANAHTARI
01    C    11    C   
02    C    12    D   
03    C    13    D   
04    B    14    C   
05    C    15    B   
06    C    16    C       
07    A    17    D       
08    B    18    D       
09    A    19    C       
10    A    20    A

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER