İNTERAKTİF TESTLER

 

1)Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar’ın eserlerinden değildir.

A)Sinekli Bakkal       
B)Türk’ün Ateşle İmtihanı
C)Dağa Çıkan Kurt       
D)Yaban

2)(I) Kişi, karşısında duran bir ağaca baktı mı, yanındakilerin de onu kendisi gibi gördüğünü sanır, oysa iş, hiç de öyle değildir. (II) Çünkü her kişi, baktığı nesne ya da varlıkta farklı şeyler görür, faklı şeyler algılar. (III) Aynı doğa parçası karşısında ressamların yaptığı resimlerde hiçbir benzerlik bulunmaması bundandır. (IV) Bu, aynı konuyu, aynı temayı işleyen iki romancı, iki şair için de böyledir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce, numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmektedir?

A)    IV.        B)    III.       
C)    II.           D)    I.

3)Yaptığı iyiliği başkaları duysun, kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan adamdan pek hayır gelmez. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanca davranışlarımızın temelinde gösteriş ve ün merakı yatmamalıdır.
B)    İyiliğin kişiden kişiye değişen bir kavram olduğu unutulmamalıdır.
C)    Yapılan iyiliklerin dilden dile dolaşması şaşılacak bir durum değildir.
D)    İyi insan olmak aslında zor bir şey değildir.

4) Aşağıdaki deyimlerin hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

    A ) Küçük dilini yutmak : Şaşırmak
    B ) Küplere binmek : Öfkelenmek
    C ) Kulakları paslanmak : İşitmek
    D ) Kül yutmamak : Aldanmak

5) 1. Dolapta sadece iki kilo elma kalmış.
      2. Amcası yurtdışında üç yıl kalmış.
      3. Toplantı bir hafta sonraya kalmış.
      4. Arabaları yolun ortasında kalmış.

“Kalmak” sözcüğü yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A ) 1         B ) 2        
C ) 3         D ) 4
    .
6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinden ara söz nesne görevinde kullanılmıştır?

a-) Öğretmenlerimizi, en değerli varlıklarımızı, üzmemeliyiz.
b-) Karaman ‘ a, doğduğum yere, özlemim biraz daha arttı.
c-) Benim bir tanem, kızım, yine mi hasta olmuş.
d-) Geçen hafta, sen de hatırlayacaksın, maçı kazanmıştık.

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

a-) Her şeyi örtbas ediyor, olup bitenin duyulmaması için her şeyi yapıyordu.
b-) Babası iyice elden ayaktan düşmüştü, onu yalnız bırakamazdı.
c-) Ona ne zaman bir iş verdimse mutlaka yüzüne gözüne bulaştırdı.
d-) Onu o kadar seviyorum ki kendisine bir şey söylemeye dilim varmıyor.

8)Soru: O sırada sınavda ne yapacağımı düşünüyordum.
Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
a) Dolaylı Tümleç              
b) Zarf Tümleci
c) Nesne                             
d) Yüklem

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa, cümlenin anlamı değişir?

a) Akşam, gelen misafirler bize de uğradı.
b)Bünyamin Bey, dershanenin Türkçe öğretmenidir.
c)Küçük, babasına hasretle sarıldı.
d) O, bana nasıl yardım etsin ki?

I.    Masanın ayağı tamir ediliyordu.
II.    Oktay’ın soğuktan burnu kızarmıştı.
III.    Söylediğim sözlere her zaman bozulurdu.
 
10) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili kelimelerin anlamları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçek anlam- yan anlam- mecaz anlam
B) Yan anlam – gerçek anlam – mecaz anlam
C) Mecaz anlam –yan anlam – gerçek anlam
D) Mecaz anlam- gerçek anlam – yan anlam11) Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Okulda yaptıklarımızı hatırladıkça gülüşüyorduk.
B)  Her zaman söylediğim sözlere her zaman bozulurdu.
C) Yaşlı adam yıllardır denize hasretti.
D) Parlak bir sanatçı olacağı  belliydi.

12)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur ?
A. Sözü biter bitmez kapı vuruluyor.
B. Öyle açık açık söyleyemem de…
C. Doğrusu , açığı kapalısı yok bu sözün…
D. On paralık dükkan için değer miydi?

13)Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına aykırılık nedeniyle yazım yanlışı yapılmıştır?

A. Kitaptan      B. Süratten     
C. Dörtgen      D. Sokakdan

14) “anlamaz mıyım” eyleminin özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Geniş zaman – olumsuz soru – 1. tekil kişi
B) Şimdiki zaman – soru – 3.tekil kişi
C) İstek kipi – olumsuz – 1.çoğul kişi
D) Geniş zaman-olumsuz-1.tekil kişi

15) Abbasi halifelerinden biri Mecnun’a sorar ( ) “Canım ( ) Leyla ismindeki bu kara kuru kızın nesini seviyorsun ( )”
Bu parçada boş parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (:) , (.) , (?)       
B) (:) , (,) , (!)       
C) (:) , (,) , (?)       
D) (;) , (;) , (?)

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” ilişkisi yoktur?

A)Yağmurların çok yağması yüzünden bu yıl, buğday az oldu.
B)Çok bağırmaktan sesi kısıldı.
C)Rüzgarın esmesiyle her taraf toz duman oldu.
D)O, geleneklerine bağlı biridir.

17 ) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?

    A ) Kitap, küçük bir dünyadır.
    B ) Dost, kara günde belli olur.
    C ) Seni buralarda ilk defa görüyorum.
    D ) Bölgemizin geçim kaynağı tarımdır.

18) Balık- su sözcükleri arasındaki ilişkinin benzeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

    A ) Uçak- Hangar
    B ) Öğrenci- Okul
    C ) Kağıt- Ağaç
    D ) Köstebek- Toprak


19)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması anlatımın bozulmasına neden olmuştur?

A)    Bahçede renk renk çiçekler açmıştı.
B)    Polis,şüphelilerin evine baskın yaptı.
C)    Güne kahvaltıyla başlamak sağlığımız için çok önemlidir.
D)    Ünlü yazar anılarını ve hatıralarını bir kitapta topladı.

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci ikilemeden oluşmuştur?

A)    arabasının bahçeye yavaşça park etti.
B)    Okula her gün bisikletiyle gidiyor.
C)    Küçük çocuk annesinin yanına usul usul sokuldu.
D)    Her konuda eşine dostuna akıl danışırdı.   
CEVAP ANAHTARI
01    D    11    D   
02    C    12    A   
03    A    13    D   
04    C    14    A   
05    D    15    C   
06    A    16    D       
07    A    17    B       
08    B    18    D       
09    C    19    D       
10    B    20    C   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER