İNTERAKTİF TESTLER

 

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci ikilemeden oluşmuştur?
A)arabasının bahçeye yavaşça park etti.
B)Okula her gün bisikletiyle gidiyor.
C)Küçük çocuk annesinin yanına usul usul sokuldu.
D)Her konuda eşine dostuna akıl danışırdı.

2) Aşağıdakilerden hangisinde ikileme sıfat görevindedir?
A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
B)  Koşa koşa yanımıza geldi.
C) Sınıf sınıf dolaşarak, her yeri aradılar.
D) Korkunç korkunç rüyalar gördüm yine.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dört öğesi de olan bir benzetme (teşbih) kullanılmıştır?
A) Al bir ata binmişti al.
B) Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar.
C) Ve şehir , kör bir insan gibi kaldı .
D) Fakir damalarda gezinir ay ışığı.
 
4)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
A)Kitaplığına en son çıkan yayınları almıştı.
B)İstediğimiz parayı veremeyeceğini söyledi.
C)Başarısından dolayı törene katılan herkes onu kutladı.       
D)Dünkü piknik çıkan fırtına yüzünden tatsız geçti.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye zorlukla anlamı katmıştır?
A)Çamurlara bata çıka yürüdük.
B)Gece gündüz demeden çalıştı.
C)Yaptığı yanlışı er geç anlayacak.   
D)Bu işte onun da az çok payı var.

Diller  tıpkı  ağaçlar gibi  mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar, doğal olarak dilin yaprakları sözcüklerdir. Herkesçe kullanılan , çok canlı anlamlı bir  sözcük  , bir süre sonra  ölüden başka bir şey olmayabilir. Bunun nedeni , gelişen düşünce ve kültürün yeni kavramlara gereksinimidir.

6)Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Düşünce ve kültür gelişimi dildeki gelişimi etkiler.
B)    Sözcükler canlı bir varlık gibidir, doğar büyür, gelişir ve zamanı gelince de ölürler.
C)    Dil değişkenliği karşısında direnmek yanlıştır.
D)    Hiçbir ulus  geçmişteki sözcükleriyle asla yetinmez

Masallar toplumun bir kültür  ürünü  ve  sözlü geleneğin bir parçasıdır. Anonim üretim  olup  birçok  yerde  ve zamanda  anlatıla  anlatıla yaygınlaşmıştır. Masal  ortak değerlerin   ve kavramların  paylaşılması , yayılması, benimsenmesi, sürdürülmesi sürecidir.
7)Bu parçada  masalla  ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)    Toplumların bir kültür  ürünü  olduğuna.
B)    Belli bir yazarının bulunmadığına.
C)    Anlatılarak  yaygınlaştığına.
D)    Gerçek  olayları  yansıttığına

Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler ………….. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını  işleyen şiirlere …….. denir.
8)Yukarıdaki  boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle  doldurulmalıdır?
A)    Epik Şiir- Lirik  Şiir
B)    Lirik Şiir- Satirik Şiir
C)    Didaktik Şiir- Pastoral Şiir
D)    Didaktik  Şiir- Epik Şiir


9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili isim soyut bir   kavramı karşılamaktadır?
A)    Güzel, nereden aldın bu güzelliği.
B)    Gönül, senden  başka bir yar bulamadım.
C)    Şu Fırat’ ın suyu akar  derindir.
D)    Tokat  Yaylası’ nı yaylayamadım.

10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  ikileme sıfat olarak kullanılmıştır?
A)    Ufak tefek sıkıntılar için endişe duymayın.
B)    Vaktiyle bu şehirde  tren miren yoktu.
C)    Zaman zaman  insan kendini kötü  hissedebilir.
D)    Suyu içerken  elleri tir  tir  titriyordu.


11)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

      A)  Kara gözleri herkes   büyülüyordu.
      B)  O kazadan  sonra , kara  günler birbirini kovaladı.
      C)   Kara bulutlar insanın canını sıkıyor.
      D)  Yeryüzünde  karalar , denizlere oranla daha azdır.

12)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kırmak” kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

   a)Masanın üzerindeki bardak kırıldı.                
   b)Sözlerimle senin kalbini kırdım.                   
   c)Soner kırsın odunları.
   d)Ayhan kolunu kırmış.

13)        Veysel bu gurbetlik kâr etti cana
    Karıştır göçünü ulu kervana
    Gün geçirip fırsat verme zamana
    Sakın uzamasın yol deyi yazmış

  Yukarıdaki dörtlükte kullanılan uyak (kafiye) türü ve redif aşağıdakilerden hangisidir?

          a) Yarım kafiye – redif   
          b) Tam kafiye – redif
          c) Zengin kafiye – redif   
          d) Tunç kafiye – redif


14)’soğuk’ kelimesi hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır?
   a)Hava çok soğuk.
   b)Görüşme sırasında birbirlerine karşı çok soğuk davrandılar.
   c)Soğuk havalara dikkat etmelisin.
   d)Su çok soğuk.

15)Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerine doğru ayrılmıştır?

a)Trene binebilmek için/çok erken/kalkmak/gerekiyor.
b)Günün en yorgun olduğu saatlerini /evde /geçirir.
c)Yemeğimizi yer yemez / onu / görmek üzere/ yollara döküldük.
d)Bizi gördüğünde / ne kadar sevindiğini/ size anlatamam.

16)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır?
     A)Tilki, iki kez tuzağa düşmez.
     B)İnsan kendi kazdığı kuyuya düşer.
    C)Dikenler arasında güller yetişir.
    D)İyi pazarda çürük ürün satılmaz.

17)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzun” sözcüğü deyim içinde kullanılmıştır?

A)Uzun yola çıkmadan arabasının bakımını yaptırır.
B)Uzun hikaye, uygun bir zamanda anlatırım.
C)Uzun etmeyin, diyerek araya girip kavgayı önledi.
D)Büyükbabası, gazete uzun oturarak okunur, dedi.

18)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük yoktur?

    A) Arkadaşım boyalı laflar etmeyi seviyor.
    B) Onun kadar pişkin birini görmedim.
    C) Bu gelişmeler cesaretimizi kırmıştı.
    D) Kitaptaki son öykü çok etkileyiciydi.
19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  nesne  vurgulanmıştır?

    A) Ödevlerini zamanında yapmalısın.
    B) Dün çarşıdan gelirken onu görmüştüm.
    C) Sınıfımız ikinci katta bulunuyor.
    D) Geçen hafta duvar saati bozulmuştu.
 
20)Kaşla göz arasında oradan kayboldu cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse anlam bozulur.

A)bir anda     B)sırasında   
C)aniden    D)hemen


   
CEVAP ANAHTARI
01    C    11    B   
02    D    12    B   
03    C    13    B   
04    D    14    B   
05    A    15    B   
06    B    16    D       
07    D    17    C       
08    C    18    D       
09    B    19    B       
10    A    20    B

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER