İNTERAKTİF TESTLER

 

1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır?
A)    Size okulun, bazı işlerini yaptıracaklar.
B)    Oku baban gibi, eşek olma.
C)    Annem, yarın okula gelemem, demişti.
D)    Beğendiğim oyun; güldürücü, ince esprilerle süslenmişti.

2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır?
A)    Zor bir görev bizi bekliyor.
B)    Herkes sınav sorularını merak ediyor.
C)    Şirin evde yalnız başına yaşıyordu.
D)    Bu dert öyle hemen bitecek gibi değil.

3) Aşağıdakilerin hangisinde üç nokta (…) kullanılması yanlıştır?
      
A)    Onlarda neler neler var: atlar, arabalar, uşaklar…
B)    Büyük bir tepeyi aştıktan sonra, masmavi bir deniz…
C)    Annemin değer verdiği tek şey vardı hayatta: dostluk…
D)    Yaşlı adama… deyince benim yüzüm kızardı.
4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,) kaldırılması anlam belirsizliği yaratmaz?
         
A)    Toprak, yolun kenarına yığılmıştı.
B)    Yaşlı, karısının yanına gelip oturdu.
C)    Yabancı, paralara şöyle bir baktı.
D)    Genç, hiç düşünmeden konuşmuştu.
5) İyi seçilmiş kitaplar, insana iyiyi, doğruyu aşılar.
     Bu cümlenin ögeleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
     
A)    Özne- dolaylı tüm.- nesne- nesne-yüklem.
B)    Özne- dolaylı tüm.- zarf tüm.- nesne- yüklem.
C)    Özne- zarf tüm.- nesne- nesne- yüklem.
D)    Özne- nesne- dolaylı tüm.- zarf tüm.- yüklem.
6)      Yüce dağ başında yanar bir ışık
    Işığı bekleyen yiğit bir aşık
    Ak buğday benizli, zülfü dolaşık
    Göç giderken bir güzele rastladım
Dörtlükteki kafiye türü hangisidir?
A)    Yarım
B)    Tam
C)    Zengin
D)    Cinaslı

7)ı.Günümüzde edebiyat dergilerinde birbirinden özgün eserler yayımlanıyor.
ıı.Ne var ki özgünlük peşinden koşulurken şiirin temel kuralları unutuluyor.
ııı.Hem genç hem yaşlı şairler orjinalliğin peşinde koşuyor.
ıv.Onların şiirlerini orjinal yapan şeyler her şeyden önce söyleyiş biçimindedir.

yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin hangisinde “yergi” söz konusudur?

a)ı                   b)ıı              
c)ııı            d)ıv

8)Cümlelerin hangisinde nicelik ve nitelik birlikte verilmiştir?

a)Bu gün beyaz yakalı gömlek aldım.
b)Pazardan on kilo kuru soğan aldım.
c)Güzel günler gelecek elbet.
d)Pişirdiği yemekten azıcık verdi.

9)Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Büyük Ünlü Uyumu Kuralı’na uymasının nedeni farklıdır?

a)televizyon          b)kalemlik         
c)meslektaş          d)dünya
10)Ünlü daralması genellikle ‘a,e’ geniş ünlüleriyle biten sözcüklere ‘-yor’ ekinin gelmesi sonucu gerçekleşir.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnektir?

a)soruyor          b)koruyor         
c)kopuyor          d)oynuyor11)’-miş’eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

a)Küçük kedicik sobanın önünde uyuyakalmış.
b)Kardeşim çok bilmiş bir çocuktur.
c)Sınavdaki soruların hepsini doğru bilmiş.
d)Kazada, kurtulan olmamış.

12)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?

a)    Ben dağ başlarında rüzgârım.
b)    Karanlığa doğru eserim!
c)    Nerede uyumuş bir nesil görsem,
d)    Yüzlerine ışık serperim.


13)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

a)    Benimle açık konuşun lütfen.
b)    Kara tren gecikir, belki hiç gelmez.
c)    Ben bu işten soğudum arkadaşlar.
d)    Seninle acı tatlı hatıralarımız oldu.

14)Bilim ile sanatın işlevi farklıdır. Bilim nesnel gerçekleri, pozitif bilgileri elde eden bir çalışma
koludur. Sanat ise, bireysel ve toplumsal olaylara öznel yaklaşan bir çalışmadır.
Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
a. Betimleme                     
b.Karşılaştırma
c.Öyküleme                       
d.Tartışma

15)“ Buzlu yollarda araçların kaza yapma şansı artar.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a.    Gereksiz sözcük kullanılması
b.    Özne-yüklem uyumsuzluğu
c.    Öznenin iyelik eki alması
d.    Yanlış sözcük kullanılması

16)     Bir kez ürün verir ekersen tohum
      Bir kez ağaç dikersen on kez ürün verir.
     Yüz kez olur bu ürün eğitirsen halkı
      Balık verirsen bir kez doyurursun halkı
      Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı
Şiire göre halkın eğitilmesinin amacı nedir?
a.    Ağaç dikerek çevreyi koruma
b.    Daha dengeli beslenmeyi sağlama
c.    Tarımda verimliliği artırma
d.    İyi bir geleceğe ulaşma
17) Çalışkan   insanın başarılı olması onun en doğal hakkıdır. Ancak başarılı olmak için     fazla çalışmak lazımdır.
Altı çizili kelimelerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir.?
a.    Sıfat-fiil-zarf-zamir
b.    Sıfat –zamir-zarf-bağlaç
c.    Sıfat –zamir-bağlaç-zarf
d.    Sıfat –zarf-zamir- zarf

18) “Karşısında yüce dağlar
          Üzüm dolar yeşil bağlar.” dizelerinin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tam uyak                   B)Zengin uyak      
C)Yarım uyak                 D)Tunç uyak

19)“Avlu kapısı” nasıl bir tamlamadır?

A)Belirtili isim tamlaması                 
B) Takısız isim tamlaması  
C)Zincirleme isim tamlaması             
D) Belirtisiz isim tamlaması

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılan bir kelime yoktur.

a) Dar günümde yanımdan ayrılmadı.
b) O eski günlerin artık tadı yok.
c) Sıcak  davranışlarıyla bizi etkiledi.
d) Sabaha kadar uykum gelmedi.
CEVAP ANAHTARI
01    A    11    B   
02    B    12    B   
03    C    13    B   
04    D    14    B   
05    A    15    D   
06    C    16    D       
07    B    17    C       
08    B    18    A       
09    C    19    D       
10    D    20    D       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER