İNTERAKTİF TESTLER

 

1) “Bugünün içinde kararıp kalmak istemiyorsak, yeniden başlamanın müziğine kulak vermeliyiz her sabah. Yarını, doğacak günün ilk ışıklarını hayal etmeliyiz. Hayal kurmayı unuttuk mu, yaşamın anlamsızlığı gelir kuşatır her yanımızı. Oysa umutlar, günün ışıklarını bekleyen salkımlar gibi bekliyor bizi.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çevresine olumlu mesajlar verdiği
B) Gerçekleştirmek istediği tasarıları olduğu
C) Yeni durumlara uymakta güçlük çektiği
D) Yaşama sevinciyle dolu olduğu

2) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır?

A) Bu adam benim arkadaşımdır.
B) Elimdeki, çiçeklerin  en güzelidir.
C)O, bizim dostumuzdur.
D)Her gün hastalanıyorsun.


3)Önüne bir sürü patlak, sökük, parça parça ayakkabı dizdiler.İskemlesine oturdu;
 Hasan da merakla karşısına geçti.Bu dört yanı duvarlı ,tek kat ,basık ve toprak evde
öyle canı sıkılıyor ki… Mukavvaya benzettiği kalın deriyi iki tarafı keskin, incecik,
sapsız bıçağıyla kesişine ,ağzına bir avuç çivi dolduruşuna sonra bunları birer birer , İstanbul’da gördüğü maymun gibi avucundan çıkarıp ayakkabıların altına çabuk çabuk mıhlayışına , deri parçalarını pis suya koyup ıslatışına ,yapışkana parmağını daldırıp tabanlara sürüşüne ,hepsine bakıyordu.Susuyor ve bakıyordu.

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?

A)    Benzetme – Açıklama
B)    Betimleme – Tanımlama
C)    Açıklama – Öyküleme
D)    Betimleme – Öyküleme

4)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği yüklem görevinde değildir?

A)    Evden çıkmak üzereydim sen telefon ettiğinde.
B)    Onun dostluğu işi bitinceye kadardır.
C)    Ona bütün gerçeği anlamama rağmen bana inanmadı.
D)    O ev tam bize göreydi aslında.

5)-Kadir Mevlam eğer senden uzakta
    Bana takdir eylemişse ölümü
    Rahat etmem bu yabancı toprakta
    Cennette de avutmam gönülümü
Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır.

A)Uzakta       B)Eylemişse           
C)Toprakta        D)Gönülümü

6)“Şiir” ile “Nazım” arasında anlamca bir ilişki vardır.
“Makale”ile aşağıdakilerden hangisinde anlamca böyle bir ilişki kurulabilir?

A)Masal            B)Dörtlük           
C)Nesir               D)Hikaye


7)‘ dık , dik’ ekinin eklendiği kelime aşağıdakilerden hangisinde sözcük türü yönüyle faklıdır?

a)    Kalabalıkta tanıdık kimse göremedim
b)    Çalmadık kapı bırakmadı
c)    Ona söylemedik söz bırakmamış
d)    ‘ Duyduk duymadık demeyin’  diyordu

8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi türemiş bir fiildir?

a)    Evet, o hala yaşıyor
b)    Issız bir yolda yalnız yürüyorum
c)    Derslerime çok dikkatli çalışırım
d)    Evin önünde devamlı bir taksi dururdu
9)“Çocuk bir kelimenin hacmini,rengini,boyunu,adeta okuyarak tadarak,tekrarlayarak öğrenir.Hangi kelimeyi sözlüklere bakarak öğrendik ki !”

   Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir ?

A)    Kelimeler asla sözlükten öğrenilmemelidir.
B)    Kavramlar yaşanarak öğrenilir.
C)    Kültür , bir birikimdir.
D)    Sevgiyi tatmayan öğrenemez.

10) Ek fiil (ek eylem) aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisini birleşik zamanlı yapmıştır ?
 
A)    Arkadaşımla bu yaz çok mutluydum.
B)    Onun söyledikleri yalansa.
C)    Arkadaşımın kardeşi çok güzelmiş.
D)    Bu yazılıya ne kadar çok çalışmıştım.
 11)Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) Bir şey yapamayız, ok yaydan çıktı artık.
B) Ablam, elini sıcak sudan soğuk suya sokmaz.
C) Bu olay iyice dal budak saldı.
D) Üzüntüden dal gibi olmuşsun görmeyeli.

12) Leyla gelin olmuş, Mecnun mezarda
              Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda
    Ateşten kızaran bir gül arar da
    Gezer bağdan bağa çoban çeşmesini
    Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Bağlaç        B) Çoğul isim          
C)Sıfat              D) Zamir

13)"Öğretmenin bilgisi okuduğu kurumdan aldıklarıyla sınırlı kalmaz. Her
geçen gün yenilenir, artar ve olgunlaşır. Öğrettiğinden çok öğrenmeyi bilen
kimsedir gerçek öğretmen. Böylesi..."
 
 Bu paragrafın sonuna düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
    A- öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenir.
    B- her yeniliği, değişimi yakından izler.
    C- öğretirken daha çok öğrenir.
    D- bildikleriyle yetinmeyi asla düşünmez.

14)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi iyelik ( sahiplik ) eki almamıştır?

     A-İçinde hiçbir kötülük yoktur senin.
     B- Her şeyi bir bir anlatacağım babama.
     C-Çocuklar teyzelerine gitmek istiyordu.
     D-Bu kitapları size okuyan da benim.
 
15)Aşağıdaki cümlelerin hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?

A)    Görevlerinin neler olduğunu unutmamalısın.
B)    Ben böyle bilir, böyle söylerim.
C)    Bu akşam voleybol maçı yapalım.
D)    Çocuğa ödevlerini yapmasını söyleyin.

16)Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır?

A-Yedikule            B-Kızkulesi   
C-Ayakkabı             D-Bilinçaltı

17)Aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına başka bir sözcük girmiş?

A-Sandalyedeki eğriliği fark ettin mi?
B-Parmak kızın çilesi bitmek bilmiyor.
C-Sınıf panosu süslenmiş.
D-Masada tabağın yan tarafında bir şey var.

18)”Hiç kimsenin, yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur.”
     Cümlede aşağıdaki sözcük türleri hangi şıkta eksiksiz olarak gösterilmiştir?

   A)Edat, bağlaç, sıfat, fiil, zarf
   B) Zamir, isim, edat, zarf, sıfat
   C) Fiil, edat, sıfat, zarf, zamir
   D)Edat, sıfat, zamir, fiil, bağlaç

19)Hangisinde “kendi” sözcüğü 1.çoğul kişi yerine kullanılmıştır?

   A)Seni oraya kendi yolladı.
   B)Kararlarımızı artık kendimiz almalıyız.
   C)Kendini fasulye gibi nimetten sayıyor.
   D)Sizinle görüşmeye bizzat kendileri gelecek.
   
20)Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnek olabilir?

A) Herkes bu konuda devlete yardım etmeli.
B) Yükümüzü biraz olsun hafifletemez mi?
C) Bugün yine açız evlatlarım, diyordu.
D) Mektubunun gecikmesi beni üzdü.

   
CEVAP ANAHTARI
01    C    11    D   
02    D    12    D   
03    D    13    A   
04    C    14    D   
05    D    15    B   
06    D    16    A       
07    D    17    D       
08    A    18    B       
09    B    19    B       
10    D    20    D

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER