İNTERAKTİF TESTLER

 

1)Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi küçük ünlü uyumuna aykırıdır.

A)Eskiden Değirmendere küçük bir kasabaydı.
B)İnsanlar toprağa çok güvenirler.
C)Bu yıl yağmur yağmadı.
D)Türkiye zenginliğini coğrafi özelliğinden alır.


2)“Saçak, kaşık, derya, bilgisayar” sözcüklerinin yapıları bakımından doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Türemiş – türemiş- basit-birleşik
B)Türemiş- basit- basit- birleşik
C)Birleşik-basit- türemiş- birleşik
D)Basit- türemiş- basit- birleşik

3)”Kapıyı sertçe kapattı. Masada oturan kadına döndü( ) Evren Bey nerede( ) “ dedi ve ekledi:”Kendilerine üç gündür ulaşamıyorum( )

Yukarıdaki parçada parantez içindeki yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)(,) (!) (…)        B)(;) (?) (.)       
C)(:) (.) (.)        D)(: ) (?) (.)

4)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin duygusu da söz konusudur?

A)”Yalnız Efe” yi çocukluğumda okumuştum.
B)Yazdığı öyküleri dergilere gönderiyormuş.
C)O konuşunca herkes susar ve onu dinlerdi.
D)Zavallı çocuğa kimse yardım etmedi.

5)Cemil Meriç bir yazısında her yazı ve her şiiri “denize atılmış bir şişe” kabul ediyordu. Bu şişe, hangi sahile ve ne zaman ulaşacak ve mesajını kimlere ulaştıracak bilinemez…
    Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Yazılanların hemen tüketilmesini beklemek yanlış bir düşüncedir.
B) Bugün anlatılanın okunacağı kesindir ama ne zaman okunacağı belli değildir
C)Bugün yazılanlar yıllar sonra insanlar için anlam ifade edebilir
D)Yazıların okurunu gelecekte aramak yanlış bir düşüncedir.

6)“Okumak, yalnız kalmaktır, yalnız kalmak insanlığı hatırlamaktır.”
    Cümlesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Okur, yalnızlığında yalnızları düşünür.
B)Okumak, insanı yalnızlaştırır.
C)Okur, yalnızlığında insanlığı düşünür.
D)Okur, yalnızlığını gidermek için okur.

7)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi anlatım bozukluğuna neden olmuştur?

A)Kendinize güvenirseniz başarılı olursunuz.
B)Çocuk aşağı yukarı yaklaşık on sekiz kiloydu
C)Bu konuda yanılacağımı sanmıyorum.
D)Onun bu çekingenliğini anlamıyorum.8)Şiir değiştirir insanı. Bir okuyucu sevdiği şairi tanımadan başka, tanıdıktan sonra başka insandır. Çok sevdiğiniz, hoşunuza giden şiirlerle ilk karşılaşmalarınız düşünün. Gece ise uykunuz açılmıştır. Bir daha, bir daha okumak, ezberlemek, yakınlarınıza dinletmek istersiniz okuduğunuz şiiri. Yaşama istekleriniz artmıştır. Bir coşku, bir katkıdır yaşamınıza. Artık değişmez, zenginleşmiştir yaşamınız.

1.Paragrafın konusu nedir?

A)    Şiirin insan hayatını etkilediği
B)    Şairleri tanımak gerektiği
C)    Şiir okumanın bir ihtiyaç olduğu
D)    Şiirin hoşça vakit geçirttiği

9)“Avukata söyle nafile beklemesin .”aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ile aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır?

A)    İki gündür boş yere onu arıyoruz.
B)    Kesinlikle aranıza girmek istemem.
C)    Nihayet aradığım kitabı onda buldum.
D)    Ne yazık ki bundan böyle beraber olamayız.

10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzun” kelimesi sözcük türü yönüyle farklıdır?

A)    Duyduklarını uzun uzun bize anlattı.
B)    Uzun filmler insanı sıkıyor.
C)    Uzun bir sessizlik çöktü odaya
D)    Uzun uzun parmakları vardır.


11)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık,-lik” eki farklı kelime türetmiştir?

A)    Kalabalık sokaklarda fazla dolaşma.
B)    Masanın üzerinde tuzluk yoktu.
C)    Çiftçi, tarlasına korkuluk dikmiş.
D)    Kömürlükte, kullanılmayan eşyalar var.

12)” O,  yetmezse ikinci paketi kullanırız.” Cümlesindeki  “o “ sözcüğünün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kişi zamiri                           
B)İlgi zamiri
C)İşaret zamiri                        
D)Belgisiz zamir

13)Aşağıddaki cümlelerin hangisinde “-ki” ilgi zamiri olarak kullanılmıştır?

A)    Üzerindeki elbiseyi nereden aldın?
B)    Elindeki, almak istediğine yetmiyordu.
C)    Otobüsteki adam çok saygısızdı.
D)    Kapıdaki çöpü de alır mısın?14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a)    Onun gibisini buralarda görmedim.
b)    Yeni aldığı ev de sattığı gibi.
c)    Beni arayan oldumu not alırsınız.
d)    Ya bu deveyi güdersin, ya da bu diyardan gidersin.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” sözcüğü bağlaç görevindedir?

a)    Araba ile gezmeyi çok severim.
b)    Dostları ile tüm bağını kopardı.
c)    Fırça ile tüm çitleri boyadı.
d)    Annesi ile babası onun için fedakârlıktan kaçınmazdı.

16)Orhan’ınki benim kalemimden daha kalitelidir.
Bu cümlede altı çizili adılın(zamirin)türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)iyelik zamiri              B)kişi zamiri    
C)soru zamiri         D)ilgi zamiri

17)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış bir sıfat kullanılmıştır?

a-)Tatlı türlerinden hiç hoşlanmıyorum.
b-)Çalışma saatlerin bana uymuyor.
c-)Dosyaları rafa yerleştirirken isimsizleri ayırdık.
d-)Bu iş yerinde çok farklı işlem yapılıyor.

18)Her köpeğin havlamasına duracak olursanız, yolunuzun sonu hiç gelmeyecek demektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye en yakındır?

A)Hayat, uzun ve dikenli bir yola benzer
B)Hedefe, ancak ona ulaşmayı çok isteyerek ulaşabilirsiniz.
C)Hayat, iyiliklerle birlikte kötülükleri de yaşayarak anlam kazanır.
D)Önemsiz engeller bizi yolumuzdan alıkoyacak olursa başarıya ulaşamayız.

19)Büyük işlerin başarıyla bitirilmesi için kişilerin beraberce hareket etmeleri gerekir. Böylelikle işler daha çabuk ve kolayca bitirilebilir. Geleneklerimizde de yok mudur bu? Köylerde yapılan imece bunun en güzel örneği değil midir?

Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çalışmanın önemi           
B)Geleneklerin önemi
C)Yardımlaşmanın önemi       
D)Başarının önemi

20)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin duygularına yer verilmemiştir?

  a-)Bir yılın,üç yüz altmış beş gün altı saat olduğunu öğrendim.
  b-)Mevsimlerden en çok ilkbaharı severim.
  c-)Bir yılın tüm yorgunluğunu kısa sürede atacağımı sanmıyorum.
  d-)Bir yıl sonra özlediğim yerlere dönmeyi isterim.
   
CEVAP ANAHTARI
01    C    11    A   
02    B    12    C   
03    D    13    B   
04    D    14    C   
05    D    15    D   
06    C    16    D       
07    B    17    C       
08    A    18    D       
09    A    19    C       
10    A    20    A       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER