SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER

 

  1. 
A)
B)
C)
D)
1- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?
a) Kirli elbiselerinden ötürü çevresinden utanırdı.
b) Bu soğuk havalarda hastalanmamaya özen gösteriyor.
c) Annesinin keskin sözlerinden sonra hatasını anladı.
d) Pazardan aldığı domateslerin tümü ezilmişti.
2.
A)
B)
C)
D)
02- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznenin yaptığı işten etkilenen bir öğe vurgulanmıştır?
a) Okulun ilk günü kardeşimi okula ben götürdüm.
b) Onun böyle davranması hepimizi üzüyordu.
c) Kızgınlığımın sebebini sana sabah anlatacağım.
d) Yarışmayı kazandığını okul idaresinden öğrenmiş.
3.
A)
B)
C)
D)
03- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle vurgusu dolaylı tümleç üzerindedir?
A.) Yatağını sobalı odasına taşımış.
B.) Bu uyanışlar başlayınca yaşadıklarımı yazmalıyım.
C.) Ben, daha çok mecbur olduğum için yazıyorum.
D.) Ona beraber gitmeyi teklif ettim.
4.
A)
B)
C)
D)
04)
“Elvan çiçekleri takma başına,
Kudret kalemini çekme kaşına,
Beni ağlatırsan doyma yaşına.
Ağla göz yaşını sil melul melul.”
Yukarıdaki dörtlükte kullanılan kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A.) Yarım kafiye
B.) Tam kafiye
C.) Zengin kafiye
D.) Cinaslı kafiye
5.
A)
B)
C)
D)
05-Aşağıdakilerden hangisi hikayenin temel unsurlardan biri değildir?
A)Olay
B) Anlatım
C)Kişi
D) Yer ve zaman
6.
A)
B)
C)
D)
06-Aşağıdaki cümlede boş yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. Şiirde verilmek istenen duyguya………….; şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliğine …………….. denir.
A) konu –uyak
B) tema -uyak
C) redif –uyak
D) uyak –cinas
7.
A)
B)
C)
D)
07-‘’ Dayımın oğulları arabayı dün sanayi çarşısına götürdüler.’’ Cümlesinde nesne hangisidir?
A) Dayımın oğulları
B) Arabayı
C) Dün
D) Sanayi çarşısına
8.
A)
B)
C)
D)
08-Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a- Sınıfın camı kırıldı.
b- İnsanların dertlerini dinliyorum.
c- Sokaktaki kedi ağaca tırmanmış.
d- Ustalar, işi iki gün salladılar.
9.
A)
B)
C)
D)
09-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat görevinde değildir?
a-) Bu öğrenciler neden geç kalmışlar?
b-)Üçüncü katta işlemlerinizi yaptırın.
c-)O kitabı okumayı çok isterim.
d-)Çocuklardan biri yolunu kaybetmiş.
10.
A)
B)
C)
D)

10-.’Karanlık’ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A.Bu karanlık günler elbet bitecek.
B.Karanlık düşünceli adamları sevmem.
C.Karanlıklardan kurtulup aydınlık günlere ulaşacağız.
D.Karanlıkta göz gözü görmüyordu.

11.
A)
B)
C)
D)
11-
“ Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.”
Yukarıda verilen dörtlük konusuna göre hangi şiir türüne girer?
A.Lirik Şiir
B.Didaktik Şiir
C.Epik Şiir
D.Pastoral Şiir
12.
A)
B)
C)
D)
12-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?
A.Olayı yarım yamalak anlattı.
B.Yolda yavaş yavaş yürüdü.
C.Bunları zar zor yaptı.
D.Güzel mi güzel bir elbiseydi.
13.
A)
B)
C)
D)
13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır?
A.Çocuğun gürültüsünden rahatsız oldu.
B.Uzun uzun düşündükten sonra sorunun cevabını buldu.
C.Suyun sesi eve kadar geliyordu.
D.Fotoğraf albümü ona eski günlerini hatırlattı.
14.
A)
B)
C)
D)
14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?
a- Bugün saçını arkadan toplamıştı.
b-Taşıyacağı paketleri üst üste getirerek bağladı.
c-Dağın eteğinde kurulmuş küçük bir köydü.
d- Bugün hava çok ama çok sıcaktı.
15.
A)
B)
C)
D)
15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
a- Arkadaşlarını senmi çağırdın?
b- Seni bekleyeyimmi onu söyle.
c-Onunla Osman’mı gelecek?
d- Eve geldi mi hemen derse oturur.
16.
A)
B)
C)
D)
16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ki’’ zamir görevinde kullanılmıştır?
a- Evimizdeki eşyalar oldukça eskiydi.
b- Küçük çocuk, sınıftakileri gösterip seslendi.
c-Ağaçtaki kuşlar ötmeye başladı.
d- Balkondan sahildeki insanları izledi.
17.
A)
B)
C)
D)
17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
a- Sinemaya geliyormusun?
b- Sende mi geliyorsun?
c-Çantamda ki para kaybolmuş?
d-Geldim ki evde kimseler yoktu.
18.
A)
B)
C)
D)
18-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “uzak” sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A-İlk günden beri bize uzak duruyor.
B-Belediye binası oldukça uzaktı.
C-Topa uzaktan vurdu.
D-Okullarımız birbirine uzaktır.
19.
A)
B)
C)
D)
19-“Hiç kimse bu haberlere sevinmiyor.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A-O hep yalan söyler.
B-Herkes kazanmak istiyordu.
C-Bazıları çok unutkan.
D-Birkaçını evde bırakmıştım.
20.
A)
B)
C)
D)
20)
“Mutluluk diyarına gideceğim göklerden
Sevgi ile penceremi bezeyecek çiçekler.”
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A-Soyut ad

B-Somut ad
C-Cins adı
D-Topluluk adı
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇERCEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......