SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER

 

  1. 
A)
B)
C)
D)
1-. "Dersler bugünlerde oldukça ağırlaştı." cümlesindeki "ağırlaşmak" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kolaylaştı
B) Zorlaştı
C) Yavaşladı
D) Hızlandı
2.
A)
B)
C)
D)
2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A.Elinde birtakım dosyalarla odaya girdi.
B.Art arda attığımız iki golle tur atladık.
C.Kızdıkları için toplantı salonunu terkettiler.
D.Ben bu işlerden de az çok anlarım.
3.
A)
B)
C)
D)
3-. Aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?
A.Aklına geldikçe kalbimi kıracak davranışlar sergilemekten kaçınmazdı.
B.Ben bu kadar tatlı bir çocuk görmedim.
C.Yıllardan beri senin yolunu gözlüyorum.
D.Yaşadığım sıkıntıları hiç kimseye anlatmazdım.
4.
A)
B)
C)
D)
4-Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘’gerçek’’ anlamda kullanılmıştır.?
a) Eli uzun
b) Çoğu gitti, azı kaldı
c) Papucu dama atılmak
d) Arı kovanı gibi işlemek
5.
A)
B)
C)
D)
5-.”Büyük çanlar çalınırken küçük çanların sesini kimse duymaz.” Yukarıdaki cümlede, aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Özne
C) Nesne
B) Zarf Tümleci
D) Dolaylı Tümleç
6.
A)
B)
C)
D)
6) Aşağıdakilerin hangisinde “sıcak” sözcüğü “içten, samimi” anlamında kullanılmıştır?
A) Sıcak suya iyice alışmış olmalısınız.
B) Sıcak savaş artık yerini soğuk savaşa bıraktı.
C) Sıcak, çiftçileri kara kara düşündürüyor.
D) Burada sıcak karşılanacağımızı ummuyordum.
7.
A)
B)
C)
D)
7 “Yeşil örtü yuvarlak masaya çok yakışmıştı; ancak duvarların kapalı rengi bunlarla hiç uyumlu değildi.” Bu cümledeki hangi kelimeler varlıkların niteliğini belirtmektedir?
A) örtü - masaya - ancak
B) çok - yuvarlak - uyumlu
C) yeşil - yuvarlak - uyumlu
D) yeşil - yuvarlak – kapalı
8.
A)
B)
C)
D)
8-Aşağıdakilerin hangisinde ‘kırmak’ sözcüğü ‘Kardeşinin bu davranışı beni çok kırdı.’cümlesindekiyle aynı anlamdadır?
A)Serhat’ın kolu kırılınca herkes paniğe kapıldı.
B)Evin bütün camları kırık döküktü.
C)Yazılı ortasında kalemimin ucu kırılınca telaşa düştüm.
D)Tok sözlerinin yakınlarını çok kırdığının farkında değilsin galiba.
9.
A)
B)
C)
D)
9-
1.Ne zaman?
2.Ne?
3.Nereler?
4.Niçin? ‘Yaz aylarında buralar sıcacık olur.’ Cümlesi numaralanmış sorulardan hangilerine cevap verir?
A)1,2
B)1,3
C)3,4
D)1,4
10.
A)
B)
C)
D)

10-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ altın” sözcüğü temel anlamda kullanılmıştır?
a) Onun altın gibi bir kalbi var.
b) Altının değeri giderek artıyor.
c) Altın yürekli bir insan olduğunu biliyorum.
d) Altın çocuk yine birinci oldu.

11.
A)
B)
C)
D)
11- “Soyut bir kavram somut anlamlı bir sözcükle anlatılabilir.”Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu duruma örnek yoktur?
a)Bu ağaçlar bahçeye ayrı bir hava vermiş.
b) Sanki bakışlarıyla bizi eziyordu.
c)Bu sözlerin onu kırmış.
d)Köprünün ayağı tamir edilmiş.
12.
A)
B)
C)
D)
12-Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerine ayrılış bakımından yanlıştır?
a)Birinci vazifen / Türk istiklalini,Türk Cumhuriyeti’ni / ilelebet / muhafaza ve müdafaa etmektir.
b)Divan edebiyatında / sıkça işlenen konulardan biride / tasavvuftur.
c)O akşam sandalla denizden geçen / bendim.
d)Ertesi sabah / dinlenmiş bir biçimde / güverteye / geldi.
13.
A)
B)
C)
D)
13-
“Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle,
Seğirtir kaval sesinde sağa sola
Çobandır köyün yamacında
Yayar davarı da çömelir
Meşe dallarının ardında” Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait bir nitelik taşır?
A)Lirik
B)Didaktik
C)Epik
D)Pastoral
14.
A)
B)
C)
D)
14)Aşağıdakilerden hangisi roman ve hikayenin ortak özelliğidir?
A)Serim,düğüm,çözüm bölümlerinin bulunması.
B)Kişilerin fiziki ve karekter özelliklerinin detaylı verilmesi.
C)Bir ana olaya bağlı olarak gelişen yardımcı olayların olması.
D)Birçok mekan ve çevrenin kullanılması.
15.
A)
B)
C)
D)
15-. “Küçük kız beni görünce evine kaçıyordu.” Cümlesinin ögelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesne-Özne-Dolaylı Tümleç.-Yüklem
B) Özne-Zarf Tümleci-Dolaylı Tümleç-Yüklem
C) Dolaylı Tümleç-Özne-Zarf Tümleci-Yüklem
D) Özne-Dolaylı Tümleç-Zarf Tümleci-Yüklem
16.
A)
B)
C)
D)
16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karanlık” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Evin önüne geldiğimde ortalık çok karanlıktı.
B) Karanlığın bitiminde küçük bir ışık vardı.
C) Karanlık işlerle uğraşmak kötü bir iştir.
D) Ortalık karanlık olunca bir iş yapamadım.
17.
A)
B)
C)
D)
17-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
a)Haberi alınca gerçekten çok üzüldü.
b)Elinden geldiğince derslerine çalışır.
c)Bizi çok zor günler bekliyor.
d)Bayılan öğrencileri ayıltmak güç oldu.
18.
A)
B)
C)
D)
18-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde adlaşmış bir sıfat nesne görevinde kullanılmıştır?
a)Geniş bir yoldan bahçeye girdik.
b)Şüphesiz,iyileri herkes daha çok sever.
c)Pencereden bakınca onu gördü.
d)Üç saattir telefon bekliyoruz.
19.
A)
B)
C)
D)
19-.Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi yoktur?
A) silgi
B) ben
C) yol
D) yüz
20.
A)
B)
C)
D)
20-.Aşağıdaki seçenekteki sözcüklerin hangileri, aralarındaki anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) beyaz-ak
B) uzun-kısa
C) hürriyet-özgürlük
D) buluş-icat
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇERCEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......