SİTENE EKLE

 
İNTERAKTİF TESTLER

 

  1. 
A)
B)
C)
D)
1. Aşağıda verilen birleşik sözcüklerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır?
A) Kızkulesi
B) Buzdolabı
C) Hanımeli
D) Eskişehir
2.
A)
B)
C)
D)
2. "-ler" eki hangi cümlede "anne" kelimesine çoğul anlamı katmamıştır?
A) Anneler,çocuklarının okumasını istiyor.
B) Öğrenciler törene anneleri ile gelmiştir.
C) İki kardeş,bahçede annelerini bekliyordu.
D) Cennet,annelerin ayakları altındadır.
3.
A)
B)
C)
D)
3. Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır?
A) İpucu
B) Ebegümeci
C) Gözaltı
D) İçgüdü
4.
A)
B)
C)
D)
4. Aşağıdaki sözcüklerde anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
1. Türküleri
2. Anadolu
3. malıdır
4. ortak
5. halkın
A) 5-4-3-2-1
B) 2-1-5-4-3
C) 1-3-2-4-5
D) 1-5-4-3-2
5.
A)
B)
C)
D)
5. Aşağıdaki dörtlüğün konusu nedir?
‘‘Her karış toprağın armağan bize,
Bağrında şehitler yatar Türkiye’m.
Uzayıp giderken sevgin sonsuza,
Güneş özgür doğar batar Türkiye’m.’’
A)Yurt sevgisi
B)Yurda duyulan özlem
C)Topraklarımızın nasıl alındığı
D)Yurdumuz için neler yapmamız
6.
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır?
A) Bilgili insanlara daima saygı duyarım.
B) Evdeki yazıcının ayarı bozulmuş.
C) Uzun mesafe koşucularının işi zordur.
D) Mutluluklar kolay elde edilmez.
7.
A)
B)
C)
D)
7. Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden değildir?
A) Giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşur.
B) Düşünce yazısıdır.
C) Hitap sözcüğüyle başlar.
D) Kesin yargı bildirir.
8.
A)
B)
C)
D)
8. “ Sıramı başkasına verdiniz( ) benim için şeker koyarken kaşık kullanmadınız( ) benden özür bile dilemediniz( ) bu doğru mu( )” cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) ( : ) ( ; ) ( . ) ( ? )
B) ( ; ) ( ; ) ( , ) ( ? )
C) ( : ) ( : ) ( , ) ( . )
D) ( , ) ( , ) ( ; ) ( ? )
9.
A)
B)
C)
D)
9. Aşağıdakilerden hangisi olay yazısı değildir?
A) Makale
B) Roman
C) Masal
D) Öykü
10.
A)
B)
C)
D)

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir?
A) Yağmur
B) Öğretmen
C) Saygı
D) Gözcü

11.
A)
B)
C)
D)
11. “Çanakkale’ye gezi yapacağız.” Cümlesindeki kelimelerin yapısı sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Basit- türemiş-birleşik
B) Birleşik-türemiş-basit
C) Birleşik-basit-türemiş
D) Türemiş-birleşik-basit
12.
A)
B)
C)
D)
12. ”Baş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?
A) Cumhurbaşkanı devletin başıdır.
B) Havuz başında misafirlerle konuştuk.
C) O, başına buyruk tavırlar sergileyen bir insandır.
D) Hafta başında onunla buluşacağım.
13.
A)
B)
C)
D)
13. “Kağıt” ile “ağaç” sözcükleri arasında anlamca bir ilişki vardır.Buna benzer bir anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangilerinde vardır?
A) Öğrenci-okul
B) Çerçeve-pencere
C) Kitap-yazı
D) Pekmez-üzüm
14.
A)
B)
C)
D)
14. Aşağıdakilerin hangisinde kendi zamiri iyelik anlamını pekiştirmiştir ?
A) Kendine ne yaptığını gördün mü ?
B) Kendine güveniyor musun Recep ?
C) Sen kendi başının çaresine bak
D ) Kendime yeni bir kitap aldım
15.
A)
B)
C)
D)
15. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden faklıdır ?
A) Gümüş gerdanlık
B) Buzlu içecek
C) Altın bilezik
D) Gümüş madalya
16.
A)
B)
C)
D)
16. Ey büyük ırmak, Anadolu'nun şerefi, şöhreti, bayra¬ğı olan Kızılırmak! Senin manzaran daima bana daha heybetli göründü. Ovalara inip yatağına sığ¬mayan bir feyz ve hevesle etrafa yayıldığın zaman, yalçın kayalı dağlar arasına sıkışıp girdaplarla köpürdüğün yerlerde karşında bir damla su gibi âciz kaldığımı hissettim. Parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler¬den hangisi söylenemez?
A) Kişileştirme yapılmamıştır.
B) Benzetme yapılmıştır.
C) Karşılaştırma yapılmıştır.
D) Betimleme yapılmıştır.
17.
A)
B)
C)
D)
17. Zeliha, Berna, Sinem ve Nigar; içinde "meydan" sözcüğünün geçtiği değişik cümleler bulmaya çalışarak hem aralarında eğleniyorlar hem de bu sözcüğün değişik anlamlarını öğreniyorlardı. İlk cümleyi Zeliha buldu: "Açıklamaya gerek yoktu, gerçekler gün gibi meydandaydı." Zeliha'nın ardından Sinem: "Şehrin en büyük meydanındaki açılışa pek çok devlet adamı katıldı." dedi. Berna: "Bayram dolayısıyla bütün sokaklar, meydanlar asker doluydu." dedi. Nigar ise son olarak: "Evdeki herkese çok güvenir, paralarını meydanda bırakırdı." dedi. Buna göre öğrencilerden hangi ikisi "meydan" sözcüğünü aynı anlamda kullanmıştır?
A) Zeliha - Sinem
B) Zeliha - Berna
C) Berna - Nigar
D) Berna – Sinem
18.
A)
B)
C)
D)
18. “Çocuk okula gelirken yolda düştü.” cümlesinde hangi öğe yoktur?
A) Özne
B) Dolaylı tümleç
C) Yüklem
D) Nesne
19.
A)
B)
C)
D)
19.
”Ak saçlı başını alıp eline
Kara hülyalara dal anneciğim,
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim.”
Dörtlükte geçen sözcüklerden hangisi sıfat değildir?
A) Titrek
B) İnce
C) Kara
D) Bahtın
20.
A)
B)
C)
D)
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Nasihat” söz konusudur ?
A) Ayağını yorganına göre uzat.
B) Beklersen ben de gelirim.
C) Çalışınca oluyor.
D) Daha sonra görüşelim.
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇERCEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......