İNTERAKTİF TESTLER


 

 

TÜRKÇE 8

Fiilimsiler 2
Anlatım Bozukluğu
Ses Bilgisi
Cümlenin Öğeleri 1
Cümlenin Öğeleri 2
Zarf Edat Ünlem Bağlaç
Ses Bilgisi 1
Ses Bilgisi 2
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Fiiller 1
Fiiller 2
Fiiller 3
Zamirler
Sıfatlar 2
Yapım ve Çekim Ekleri
Kök Ek Bilgisi
Sıfatlar
Fiilimsiler
Ek Fiil
Fiilde Kip
Ad Tamlamaları
Deyimler ve Atasözleri
Gerçek ve Mecaz Anlamlılık
Adlar İsimler
İmla Kuralları
Cümle Bilgisi
Sözcük Türleri 1
Sözcük Türleri 2
Ses Bilgisi
Sözcükte Yapı
Edebiyat Bilgileri
Fiil Çatısı
Cümlenin Öğeleri
Cümle Çeşitleri
Anlatım Bozukluğu
Sözcükte Anlam 1
Sözcükte Anlam 2
Sözcükte Anlam 3
Sözcükte Anlam 4
Cümlede Anlam 1
Cümlede Anlam 2
Metinde Anlam
Paragrafta Anlam
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 11
Genel Değerlendirme 12
Genel Değerlendirme 13
Genel Değerlendirme 14
Genel Değerlendirme 15
Genel Değerlendirme 16
Genel Değerlendirme 17
Genel Değerlendirme 18
Genel Değerlendirme 19
Genel Değerlendirme 20
Genel Değerlendirme 21
Genel Değerlendirme 22
Genel Değerlendirme 23
Genel Değerlendirme 24
Genel Değerlendirme 25
Genel Değerlendirme 26

MATEMATİK 8

Geometrik Cisimler ve Simetri
Çok Yüzlüler
Eğim
Eşitsizlikler
Dik Üçgende Oranlar 1
Dik Üçgende Oranlar 2
Geometrik Cisimlerde Ölçme
Üçgenler
Sayı Örüntüleri
Özdeşikler
Üçgende Eşitlik ve Benzerlik
Geometrik Cisimler
Denklemler
Kareköklü Sayılar
Olasılık
Kombinasyon
Histogram
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar 1
Üslü Sayılar 2
Yansıyan ve Dönen Şekiller
Histogram
Fraktallar
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 11
Genel Değerlendirme 12
Genel Değerlendirme 13
Genel Değerlendirme 14
Genel Değerlendirme 15

 

FEN VE TEKNOLOJİ 8

Hücre Bölünmesi ve Kalıtım
Kuvvet ve Hareket
Maddenin Yapısı ve Halleri
Ses ünitesi
Maddenin Halleri ve Isı
Canlılar ve Enerji İlişkisi
Yaşamımızda Elektrik
Doğal Süreçler
Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimeler
Asitler, Bazlar, Tuzlar
Organik ve İnorganik Moleküller
Fotosentez Kemosentez
Oksijensiz Solunum
Oksijenli Solunum
Kuvvet ve Hareket
Hücre Bölünmesi ve Kalıtım
Boşaltım Sistemi
Hücre ve Canlılar
Basınç ve Özellikleri
Atom İş ve Hareket
Kalıtım Fotosentez Hareket
Hücre Fotosentez Canlılar
Hücre Fotosentez Kimyasal Bağlar
Vücudumuz ve Özellikleri
Madde Cisim Kuvvet Hareket
Kimyasal Bağlar ve Tepkimeler
Madde
Kuvvet ve Hareket
İş Enerji Güç
Canlılar ve Hayat 1
Canlılar ve Hayat 2
Duyu Organlarımız
Güneş Sistemi ve Uzay
Atom ve Moleküller
Madde ve Özellikleri
Optik Mercek ve Aynalar
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 11
Genel Değerlendirme 12
Genel Değerlendirme 13
Genel Değerlendirme 14
Genel Değerlendirme 15
Genel Değerlendirme 16
Genel Değerlendirme 17
Genel Değerlendirme 18
Genel Değerlendirme 19
Genel Değerlendirme 20

 

SOSYAL BİLGİLER 8

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
Atatürkten Sonraki Türkiye
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası v.
Atatürkçülük 1
Atatürkçülük 2
Atatürkçülük 3
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 1
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 2
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 3
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 4
Ya İstiklal Ya Ölüm 1
Ya İstiklal Ya Ölüm 2
Ya İstiklal Ya Ölüm 3
Milli Uyanış
Bir Kahraman Doğuyor
1.Dünya Savaşı
Atatürkün Hayatı
Vatandaşlık ve İnsan Hakları
İnsan Hakları
Atatürkçülük
Kurtuluş Savaşı 1
Kurtuluş Savaşı 2
Kurtuluş Savaşı 3
Milli Güvenlik
1.Dünya Savaşının Sebepleri
1.Dünya Savaşı
1.Dünya Savaşının Sonuçları
Mondros Ateşkes Antlaşması
Yararlı Zararlı Cemiyetler
Misakı Milli
Samsun Çıkış ve Amasya Genelgesi
Erzurum ve Sivas Kongresi
Doğu Cephesi
Batı cephesi
Atatürk İnkılapları
Atatürk İlkeleri
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 11
Genel Değerlendirme 12
Genel Değerlendirme 13
Genel Değerlendirme 14
Genel Değerlendirme 15
Genel Değerlendirme 16
Genel Değerlendirme 17
Genel Değerlendirme 18
Genel Değerlendirme 19
Genel Değerlendirme 20

DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 8

Din Kültürü 1. Ünite
Din Kültürü 2. Ünite
Din Kültürü 3. Ünite
Din Kültürü 4. Ünite
Din Kültürü 5. Ünite
Din Kültürü 6. Ünite
Din Kültürü 7. Ünite
Din Kültürü Genel Değerlendirme 1
Din Kültürü Genel Değerlendirme 2
Din Kültürü Genel Değerlendirme 3
Din Kültürü Genel Değerlendirme 4
Din Kültürü Genel Değerlendirme 5

İNGİLİZCE 8
İngilizce 1.Ünite
İngilizce 2.Ünite
İngilizce 3.Ünite
İngilizce 4.Ünite
İngilizce 5.Ünite
İngilizce 6.Ünite
İngilizce 7.Ünite
İngilizce 8.Ünite
İngilizce 9.Ünite

1.Dönem 2.Değerlendirme
İngilizce Genel Değerlendirme 1
İngilizce Genel Değerlendirme 2
İngilizce Genel Değerlendirme 3
İngilizce Genel Değerlendirme 4
İngilizce Genel Değerlendirme 5
İngilizce Genel Değerlendirme 6
İngilizce Genel Değerlendirme 7
İngilizce Genel Değerlendirme 8
İngilizce Genel Değerlendirme 9
İngilizce Genel Değerlendirme 10


 

......