Test Çöz,ilköğretim 6.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Anlam Bilgisi, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 6.Sınıf Anlam Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Anlam Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Anlam Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği ara, 6.Sınıf Anlam Bilgisi etkinliği bul, Anlam Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği çöz,

6. Sınıf Türkçe Anlam Bilgisi 4 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Kasım 2011 Cumartesi 19:37
Güncellenme tarihi
19 Ocak 2019 Cumartesi 12:43
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
14932
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1."Çekmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han¬gisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) O hayatı boyunca zorluklar çekti
B) Kazak yıkanınca çok çekti.
C) Hayatında çok cefa çekti.
D) Çocuklarından çok çekti.
  
 


2."Iç-dış" sözcükleri arasındaki ilişkinin zıddı bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) Üzüntü-keder
B) Ağrı-dert 
C)İhtiyar-yaşlı 
D)Yoksul-fakir
  

3.Ev dediğin, bir yanı dağlara, penceresi yıldızlara yaslanmalı. Başını çevirdin mi bir dağ kurmalı gözlerinin önünde. İçin ürpermeyle dolmalı. Kalkıp dağlara yürüme isteği kabarmalı yüreğinde. İnsanın bir yanı hep dağlara açık kalmalı...
Bu parçada altı çizili kısımla asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabiat sevgisi insanın içerisinde gizli bir sevgi olarak hep var olmalıdır.
B) Doğaya karşı samimi olmalıdır insanoğlu.
C) Güzellik değişken bir ifadedir, insan güzeli kendisi arar ve bulur.
D)Tabiatın güzelliklerini görmek, onu yaşamak ve yaşatmak insanın doğasında vardır.
 

4."Dökülmek"  sözcüğü aşağıdaki  cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Yere dökülenleri niye toplamıyorsun? 
B)Onun sınavda döküleceğini biliyordum. 
C)Sıranın üstüne mürekkebi kim döktü? 
D) Makarnanın üzerine sosunu da döksene!5.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yapılmıştır?
A) Meşin yuvarlak file bekçisini şaşırttı
B) Sobanın dirseği ters takılmıştı.
C) Üşüyen yaşlı kadın sobayı yaktı.
D) Gemi, burunda bir saat mola verdi.

6.(I) Türk dili, birçok eski kelimesini, yerlerine da¬ha güzellerini buldukça terketmiştir. (II) Fakat eskiden beri güzel her kelimesini mutlaka yaşat¬mıştır. (III) Türkçenin, ülkeler, coğrafyalar ve dil¬ler boyunca süren bir macerası olmuştur. (IV) Bu macera en çok da 'güzel"i aramak duygusun-dandır.
Parçada numaralandırımış cümlelerden han¬gisi kendinden önceki cümlenin gerekçesi¬dir.
 

A) I   B) II   C)  III  D)   IV
7."İnsanın kabiliyetleri, kendiliğinden çıkan bitkile¬re benzer, okumakla budanmaları gerekir." Bu cümleden aşağıdakilerden hangisiçıkarı¬lamaz?
A) Okumak insanı insan eder.
B) Okumakla güzellikler ortaya çıkar. 
C)Her bulduğumuz kitabı okumalıyız. 
D) İnsani değerler okumakla öğrenilir.


8."Aydın, her zaman kendisi olmak zorundadır.
Aydın, kendi kafasıyla düşünen 
kişidir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağı¬dakilerden hangisigetirilebilir?
A) kendini eleştiren
B) başkalarını örnek alan
C) kendi gönlüyle hisseden
D) üstünlüğünü bilen
 


9. (I) Ev dediğin, penceresi dağlara bakmalı. (II) Pencerenden dağlar ve dağların üstünde parıltılı bir kandil gibi yıldızlar görünmeli. (III) Gece bitmeden, güneş yıldızları silip götürmeden pencereye koşmalısın. (IV) Gecenin eremediği ve sislerin karartamadığı sabah yıldızını görmelisin.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir benzetme yapılmıştır?
A) IV B) III C) II D) I
Bodrum'un sonbaharı, ilkbaharından da güzeldir. Bodrumlular "sarı yaz" derler ekimle kasımın o altın günlerine. Kasımda kimi zaman dört mevsim birden yaşanır bir tek günde. Sabahları, serince ama güzel bir ilkbahara; öğleleri yaz günlerine; öğleden sonraları sonbahara, akşamları da kışa benzer. Güneş batınca, evinize sığınır, ocağı hemen yakarsınız.

(10. ve 11. sorular parçaya göre cevaplandırılacaktır.)
10. Parçaya göre "Bodrum'la ilgili hangisi söyle¬nemez?
A) Sonbahar'ın ilkbahardan güzel olduğu. 
B)Gün içinde farklı havaların yaşandığı
C) Akşamlarının serin olduğu
D) İlkbaharın güzelliklerinin bulunmaz olduğu

11. Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisikullanılmamıştır?
A) Karşılaştırma
B) Benzetme
C)Tanık Gösterme 
D) Örneklendirme
 


12. Ona göre asıl bizim olan, bize sadık şekilde bağlı olan, bizi bizde ve bizim için saklayan geçmiş zamandır. Fakat biz devamlı bir oluş halinde olduğumuz için, kendimizle beraber geçmiş zamanlarımız da değişir. O halde her çağın hatıralara ayrı ayrı bakış ve onları anlayış tarzı vardır. Fakat yazar, burada da kalmaz, bu değişkenliği büsbütün derinleştirir; bizimle beraber değiştiği için bizimle beraber kaybolması lazım gelen ha¬tıralara bir çeşit ebedilik de kazandırır.
Parçada "hatıralarla" ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi belirtilmemiştir?
A) Hatıralar sabit olup, değişkenlik göstermezler
B) Hatıralar, bize ait, bize bağlı herşeyi saklarlar. 
C)Her çağ hatıralara ayrı bir anlayışla bakar. 
D) Hatıralar mutlaka ebedilik kazanırlar.


13. Galatasaray, bizim bir buçuk asırdan beri yarım yamalak tasavvur edip de uygulayamadığımız "Batılılık" fikrinin doğru yorumunu temsil ediyor; bu ekip işini dünya standartlarına uygun bir ciddiyet ve kalite ile yerine getiriyor. Milli kimliği daima birinci planda tutmayı başarıyor. Sonunda başarıya ulaşıyor.
Bu parçada, başarıya ulaşmada rol oynayan özelliklerin hangisi üzerinde daha çok durulmuştur?
A) Azimli ve istekli olmanın sonucunun
B) Deneyimlerden yararlanmanın gerekliliğinin
C) Batılılık ve milli kimliği dengede götürebilmenin
D) Ekip çalışmasının iyi olması gerektiğinin
 


14. Her çocuğun bir yıldızı vardır derdi annem, gökte tutuşmuş gibi yanan ve gecenin tavanında kıpırdayan bu kandillerden hangisi benim yıldızım?
Bu  parçadaki çocuk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Gelecek kaygısıyla yaşayan biridir.
B) Hayal gücü zayıf olan biridir.
C) Daima iyimser düşünebilen biridir.
D) Hayata at gözlüğüyle bakan biridir.

15. Dil gözetimine, dil bakımına sırt çeviren sözüm ona deneme, başkaca neyi gözetirse gözetsin deneme yazısı olarak güdük kalır. Yani deneme eni boyu ne olursa olsun, ağırlığı, dilsel bir varlık olarak, kendi varolma yasasında bulunan bir yazı şölenidir.
Aşağıdaki cümlelerden  hangisi  paragrafta verilmek istenen düşünceyle çelişmektedir?
A) Deneme, "dil"e önem verildiği sürece varlığını gösterir.
B) Dilden başka durumların gözetilmesi deneme için bir eksikliktir.
C) Denemenin yazı şöleni olması dildeki ağırlığına bağlıdır.
D) Dil kadar başka durumları da gözetmek denemede bir gerekliliktir.