Test Çöz,ilköğretim 6.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Metinde Anlam, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 6.Sınıf Metinde Anlam tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Metinde Anlam tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Metinde Anlam tanıtma anlatma etkinliği ara, 6.Sınıf Metinde Anlam etkinliği bul, Metinde Anlam tanıtma anlatma etkinliği çöz,

6. Sınıf Türkçe Metinde Anlam Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Kasım 2011 Cumartesi 19:30
Güncellenme tarihi
19 Ocak 2019 Cumartesi 12:54
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
36797
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Mehmet Rauf'un "Eylül"den sonraki en güçlü romanı "Karanfil ve Yasemin" adını taşır. Bu roman yer yer çok ustaca yapılmış ruh ve çevre tahlillerini, insanların iç dünyalarını ke­miren duyguları sergilemesine rağmen hak ettiği üne kavuşamamıştır. Hikâye ve tiyatro dallarında da sayıca hayli kabarık eser mey­dana getirmişse de bunlar, zayıf eserlerdir.

1. ve 2. sorular parçaya göre cevaplandırılacaktır.

1.    Bu parçadan Mehmet Rauf için aşağıdakilerden hangisisöylenemez?

A) Roman türünde daha başarılı eserler verdiği

B) Eylül romanının en başarılı eseri olduğu

C) Tiyatro ve hikâye türünde çok az eser verdiği

D) Başarılı ruh ve çevre tahlilleri yaptığı


 

2.    Parçaya göre yazar, hangi durumdan yakın­maktadır?

A) Karanfil ve Yasemin'in ilgi görmemesinden

B) Mehmet Rauf'un çok az roman yazmasından

C) Mehmet Rauf'un tiyatrolarının başarısızlığından

D) Mehmet Rauf'un eserlerine titizlik gösterme­mesinden


 

  3.Ne yazdan umut var, artık ne güzden,
Ne bekliyorum ben bu boş gündüzden?

Ahmet Kutsi Tecer 
Bu dizelerde, aşağıdaki duygulardan hangisi­ne yer verilmemiştir?

A) Karamsarlık             B) Sitem

C) Kaygı                  D) Ümitsizlik

4.    Bir şair vardır ki, içinde yaşadığı devrin bütün ruhunu şiirine doldurur ve elinde tuttuğu bu elmas bardağın aynasını çepeçevre vuran çevresinin özel ve gölgeli yüzünü gelecek asırlardan öteye taptaze ve dinç pırıltılar halinde aksettirir. Bu, el­bette, büyük bir şairdir. Fakat bundan daha bü­yük bir şair vardır ki, içinde bulunduğu devri de aşar, zamanın dar cetvellerini kırarak varlığın asıl cevherini bulur. Bu iki türlü şairden birincisi­ne örnek Nedîm, ikincisi ise Yunus Emre'dir.

Yazar paragrafta şairleri hangi yönden karşı­laştırmaktadır?

A) Sanatının zamanı asmasıyla

B) Şiirlere kattığı ruhla

C) Şiirlerini topluma okutmasıyla 
D) Şiirlerinin anlaşılır olmasıyla

  5.    Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir?

A) Afrika'da belki olabilir bu, bizde olamaz. 
B) Belki duygularım güçlü olmadığındandır.

C) Ancak sevmediğim yazarları da okurum. 
D) Kusursuzu arayan yalnız kalır.

 

6.    Aslında sözcüklerden yapılan ve adına şiir denilen şey, bizi kuru mantığın ve fayda fikrinin esas
alındığı bilincin katı dünyasından kurtarır ve ma­
sal ülkesinin ölümsüz dünyasına götürür.

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)  Şiir, insanı farklı dünyalara götürür.

B)  Şiir, masal ülkesine sürükler. 
C)  Şiir, insanın kendi aynasıdır.

D)  Şiir, bizi kuru mantıktan kurtarır.

7.    Bir insan kadar bir kültür için de kaç geceler ve  gündüzlerin, kaçhicranlı ve sevinçli zamanların, kaç tarih ve medeniyet belgesi yadigârların kay­bolması kadar acı ne olabilir? 
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Pek çok tarihi eserin yok olmasına

B) Kültür miraslarımızın kayboluşuna

C) Kültürün insan kadar değerli olduğuna

D) İnsan ve kültüre emekler verildiğine

 

8.Bütün çocukların anne-babalarıyla, öğretmenle­
riyle, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle, hatta kendile­
riyle problemleri olur. Bu problemler onların acı
çekmelerine, hayal kırıklığına uğramalarına ve
hayatlarından bezmelerine neden olur. Bu tür
problemlerinin çözümü için yardım alan çocuk­
lar...

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam ettirilebilir?

A) Problemlerinden hemen kurtulurlar.

B) Duygusal problemler yaşarlar.

C) Kendine güvenen kişilikler oluştururlar.

D) Acılarının bir an önce geçmesini beklerler.


 

9.Niye geldin 47 senesi? Sanki geçen yıldan memnun muyduk? Uzak düştük bütün ahbaplardan, Ne ısındık, ne doyduk

Dörtlüğe göre şair için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A) Şikâyetçi 
B) Çaresiz 
C) Tedbirli
D) Üzgün

10. Huzur hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yer demek değildir. Huzur, bü­tün bunların içinde bile yüreğimizin sükûn bula-bilmesidir. Huzurun gerçek anlamı budur.

Yukarıdaki paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerdenhangisidir?

A) İnsanlar zorlukları aşarsa huzuru bulabilir.

B) Huzur, zorluklarda bile mutluluğu görmektir.

C) Huzur, insan kalbinin sevgiyi yakalamasıdır.

D) Huzur sıkıntının bulunması demektir.

 

11. Türk sineması artık belli bir seviyeye erişmiş, si­nemamızın patronları, kendi şahsi menfaatlerini ikinci plana atarak, halkın sinema zevklerine önem vermeye mi başlamışlar. Şüphesiz hayır!

Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniğin­den yararlanılmıştır?

A) Öykülemeli Anlatım

B) Açıklamalı Anlatım

C) Betimlemen Anlatım D)Tartışmalı Anlatım


 

12. Malatya'da yaşayan Feridun; yıllardır insanlarla
konuşmuyor, insanların elinden hiçbir şey almı­
yor, insanların verdiği hiçbir şeyi yemiyor. 18 ya­
şını doldurduğu için yetiştirme yurdundan da
atılmış.

Yukarıda sözü edilen kişi için aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?

A) Terk edilmiş biridir.

B) insanlara güvenmemektedir.

C) Dostluk kurmayı seven birisidir.

D) Hayata küsmüştür.

13. Gençlerimizin kendilerini ifadede zorlandığından  hepimiz şikâyetçiyiz; bu doğru ama onlara hangi nazım yahut nesir örneğini öğrettik ki cümleleri­nin ağırlıklı olmasını isteyelim?.. Sözlü veya ya­zılı fark etmez kendini düzgün ifade etmenin yo­lu okumaktan geçer. Peki biz onlara hangi kla­sikleri, hangi seçkin yazarların eserlerini okuttuk ki ifadelerinde cevap arıyoruz.

Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi hangisi­dir?

A) Gençlerin iyi yetişmemesinde büyükler de suçludur.

B)  Gençlere iyi yazı örneklerini veremek gerekir.

C) Gençlerin seçkin yazarları okuması gerekir.
D) Okumak kendini ifade etmenin tek yoludur.