Test Çöz,ilköğretim 6.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Parçada Anlam, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 6.Sınıf Parçada Anlam tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Parçada Anlam tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Parçada Anlam tanıtma anlatma etkinliği ara, 6.Sınıf Parçada Anlam etkinliği bul, Parçada Anlam tanıtma anlatma etkinliği çöz,

6. Sınıf Türkçe Parçada Anlam 1 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Kasım 2011 Cumartesi 19:28
Güncellenme tarihi
17 Subat 2019 Pazar 02:33
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
22607
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1.Bir mimari eserin olağanüstü nitelikler göstermesi için illa ki çok büyük boyutlara sahip olması gerekmiyor. Mimar odur ki büyük hacimli eserlerde gösterdiği başarıyı küçük hacimlere de taşısın.
Yukarıdaki parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Mimari eserin büyük olması nitelik göstermesi için şart değildir.
B) Üstün nitelikler büyük hacimli eserlerde görül¬mez.
C)Küçük hacimli eserdeki başarı mimarın   da başarısıdır.
D) Eserin büyük ya da küçük olmasından çok niteliği önemlidir.
 


  
2. Hollandalı bir Türkoloğa Peyami Safa hakkında ne düşünüyorsun, diye sormuştum. O da şunla¬rı söyledi: Psikolojik romanda dünyada bir tek Dostoyevski ile karşılaştırabilir. Tefekkürde ise henüz keşfedilmemiş bir ummandır. Oysa bizim çoğu üniversitelilerimiz onun ismini bile duyma¬mışlar.
Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Gençlerimizin birçoğunun Peyami Safa'yı bilmediği
B) Peyami Safa'nın düşünce alanında saklı bir hazine olduğu
C) Ruh tahlillerinde ancak Dostoyevski ile karşılaştırılabileceği
D) Hollandalı araştırmacıların çoğunun Peyami Safa'yı bilmediği

3.Bir kubbenin içini renk renk, desen desen işleyen nakkaşlar gibi, hayata bir buket güzellik katmak için çırpınırlar...O çiçek bahçelerinde yetişen çiçekler gururludur. Kendilerini yetiştirene güvenirler.
Yukarıda sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Öğretmen                            
B) Anne
C) Mimar                                  D) Bahçevan
  

4.Size ne mutlu çocuklar! Güzel kitaplarınız var; Hocalarınız da iyi, Öğretiyorlar her şeyi: Tahta, masa, hep mükemmel; Hiçbirisi yoktu evvel. Hasırlarda sürünürdük, Evlere hep cahil döndük.
Yukarıdaki şiirin konusu nedir?
A) Çocukların güzel bir ortamda eğitim aldıkları
B) Eğitime gerekli olan araç-gereçlerin tanıtımı
C) Hasırlarda yapılan eğitimin zorluğu
D) Eski ve yeni eğitim sisteminin karşılaştırılması

  
5. Öğrenme evde başlar. Çocuklar, başkalarını gözlemeyi, değer vermeyi ve olasılık ilişkilerinin sınırlarını kendi ana babalarından öğrenirler. Ev ortamı, ilk ve en güçlü eğitim kurumudur.
Bu parçayı en iyi ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alim yaşadıkça koç olur, cahil yaşadıkça hiç olur.
B) Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
C) Adam, yenilmekle marifetli olur; yanılmakla alim.
D) Keten gömlek olmaz dokutmayınca, evlat alim olmaz okutmayınca.
 

6.Kapı tokmağına doğru uzanan eli, havada kalakaldı, yüzü biraz kızardı, çizgileri dikleşti, dudakları titredi, açıldı, pörsüdü, mosmor kesildi, bayılacak gibiydi.
Paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?

A) Örneklendirme
B) Açıklama                    
C) Tartışma
D) Betimleme

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
A) Bu yönüyle de bahsedilen konunun bu edebi akımdan etkilendiği kesindir.
B) Nitekim şiirin "ağıt" olarak adlandırılması, onun duygulara seslenmesindendir.
C) Dolayısıyla şair ölümü tıpkı bir halk ozanı gibi kalıplaşmış bir duyuş ve söyleyişle dile getirir.
D) Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde yerleşmiş olan kurallara karşı ilk yenilikçi hareketler 1929 yılında başlar.

8.Leonordo da Vinci, ortalama insanın "görmeden baktığını, duymadan dinlediğini, hissetmeden dokunduğunu, tat almadan yediğini, fiziki bilince erişmeden hareket ettiğini, koku bilincine ulaş¬madan nefes aldığını ve düşünmeden konuştu¬ğunu" söyler.
Aşağıdakilerden hangisi, bu sözle verilmek istenen öğütlerden biri olamaz?
A) Karşımızdakini sözünü kesmeden dinleme¬miz gerektiği,
B) Konuşmaya başlamadan önce düşünmemiz gerektiği,
C)Duyu organlarımızı amaçları doğrultusunda kullanmamız gerektiği,
D) Çevremizi bilinçli olarak izlememiz gerektiği.

  
9.    Mevlana der ki:
Gel gel kim olursan ol gel!
Kâfir de olsan, ateşe de tapsan, putperest de
olsan gel!
Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir.
Yüz defa tövbeni bozmuş olsan da yine gel.
Mevlana'nın vurgulamak istediği aşağıdaki insani davranışlarımızdan hangisidir?
A) Yardımseverlik                        
B) Hoşgörü
C) Dostluk 
D) Şefkat
 


10.     1. Çiçekler güneş doğmadan önce toplanır.
2. Yataklar kaldırılır.
3. Ardından kabak çiçeği toplamaya gidilir.
4. Yoksa hemen akşam sefaları gibi kaparlar ağızlarını.
5. Sabahları erkenden kalkılır.
6. Topluca kahvaltı edilir.
Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturu¬lursa sıralama nasıl olur?
A)3-1-4-6-5-2
B)5-2-6-3-4-1
C)5-6-2-1-4-3
D) 5-2-6-3-1-4

  
11. "Geleneksel kültürümüzün aileden başlayıp dalga dalga toplumu bütün incelikleriyle etkisi altında tuttuğu yılların Ramazanları, yaşlıları hep bir sevda ile bağladı kendisine."
Bu parçadaki "dalga dalga" ikilemesi, parçaya hangi anlamı vermek için kullanılmıştır?
A) Eylemin her alana eşit yayıldığını belirtmek
B) Davranışın gerçekleşmesini istemek
C) Eylemin her tarafta hissettirildiğini belirtmek
D) Yapılan işin kabul gördüğünü belirtmek
 


  
12. Bugün birbirimize yabancıyız... Ne çıkar? Geçmiş günlerimiz var geleceklerden güzel, Geçmiş anlarımız var, bütün bir ömre bedel.
Diyen şair için aşağıdakilerden hangisi söy¬lenemez?
A) Duyarlı 
B) Pişman                
C) iyimser
D) Mutlu

13. Sanatçı elde ettiği bulguları, öz ve anlaşılır bir dille ve sevecenlik içinde, yaşadığı toplumun insanlarına sunabildiği ölçüde kişilik kazanır.
Yukarıdaki parçada sanatçının hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Etkileyicilik
B) Sürükleyicilik
C) Doğallık
D) Özgünlük

14. Merhametli adam kendini başkasına feda eder; başkasını kendinden daha çok düşünür. Başka¬sını öncelediği için çoğunlukla "yanlış" kararlar verir. Mesela: Birisinin yükünü kaldırmak, birisine yardımda bulunmak, birisinin gözyaşlarını durdurmak için gözyaşı dökmeyi tercih etmek. Ama doğru adam böyle mi? O yorgun düşmek istemediği için birilerinin yükünü kaldırmaz, ken¬di ekonomik geleceğini düşündüğü için birilerine yardımlarda bulunmaz; gülmek istediği için baş¬kaları uğruna ağlamaz...
Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdaki¬lerden hangisidir?
A) Açıklama
B) Tartışma  
C)Tanımlama                          
D) Karşılaştırma 


15. Ben bunun sebebini medyaya ve teknolojinin imkânlarına, ilgi alanlarının genişlemesine ve elektronikteki akıl almaz gelişmeye bağlıyorum. Daha da önemlisi, sohbetin tadının tam olarak alınmamış olmasına bağlıyorum. Ve bu nesle acıyorum. Bu, felaketzede bir nesil olup sohbet yerine anarşik tartışmalarla gençliğini heder etmiştir. Yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan han¬gisine verilmiş bir cevap olabilir?
A) Sohbet niçin terk edilmeye yüz tutmuştur?
B) Bu nesli yönlendiren etkenler nelerdir? 
C)Bu neslin durumunu beğeniyor musunuz?
D) Bu görüş ve duyuş farklılıkları nereden kaynaklanıyor?