Test Çöz,ilköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Genel Değerlendirme, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 7.Sınıf Genel Değerlendirme, tarama, deneme etkinliği bul, Genel Değerlendirme, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme 16 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Kasım 2011 Pazar 09:59
Güncellenme tarihi
17 Subat 2019 Pazar 01:32
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6305
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1.Aşağıdaki hangi şehrimizde nüfusun kalabalık olmasının sebebi farklıdır? 
A) Antalya 
B) Bodrum 
C) Kuşadası 
D) İskenderun

2.Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir
A)Suç işleyenleri tesbit etmek 
B)Kent nüfuslarını belirlemek 
C)Okur yazar oranlarını tesbit etmek 
D)Nüfusun yaş oranını belirlemek

3.. - Tuğrul Bey 1054 yılında Erzurum’a kadar ilerleyerek Bayburt’u ele geçirdi ve geri döndü. - Alp Arslan, Van ve Ani kalesini aldı. - Türk akıncıları ise bir Bizans ordusunu Malatya’da bozguna uğratarak Kayseri’yi aldı. Malazgirt Savaşına kadar Büyük Selçukluların Anadolu’ya yaptıkları akınlardan bazıları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Anadolu’da yeni Türk devletlerinin kurulduğu 
B) Türklerin Anadolu’yu tanıma imkânı bulduğu 
C) Türklerin başarılı akınlar yaptığı 
D) Bizans İmparatorluğunun yıpratıldığı

4)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde insanları göç etmeye zorlayan etkenlerden en az etkileyen faktördür? 
A)İş imkanı 
B)Doğal Afetler 
C)Eğitim hizmetleri 
D)Spor faaliyetleri

5)Aşağıdakilerden hangisi Türkleri Anayurdu Orta Asya’dan göçe zorlayan sebeplerden biri değildir
A)Çinlilerin baskısı 
B)İklim Koşulları 
C)Meraların azlığı 
D)Yerleşik hayata geçmeleri.

6)Bir yerdeki nüfusun dağılışını etkileyen faktörler vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir
A)İlkim 
B)Ulaşım 
C)Sanayi 
D)Toprak özellikleri

7)Anadolu’nun Türk yurdu olmasına ortam hazırlandı. Anadolu Moğol istilasına açık hale geldi. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi. Bu gelişmeler sırası ile aşağıdaki savaşlarda hangilerinin sonuçları olarak gösterilebilir? 
A)Dandanakan-Pasinler-Yassıçemen 
B)Malazgirt-Pasinler-Miryofekalon 
C)Pasinler-Yassıçemen-Kösedağ 
D)Miryokefalon-Kösedağ-Yassıçemen

8)İlk denizce Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Çaka Beyliği 
B)Karasioğulları 
C)Aydınoğulları 
D)Menteşeoğulları

9)Aşağıdaki illerimizden hangisinde nüfusun artmasında madenciliğin etkili olduğu söylenebilir? 
A)Bursa 
B)Adana 
C)İzmir 
D)Batman

10)Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin ekonomik sonuçlarından biridir? 
A)Kilise ve din adamlarına olan güven azaldı. 
B)Avrupa’da merkezi krallıklar güçlendi. 
C)Akdeniz limanları önem kazandı. 
D)Türklerin batıya ilerleyişi durdu.

 

11)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ikinci Türk beylikleri arasında yer almaz? 
A)Germiyanoğulları 
B)Saltuklular 
C)Menteşeoğulları 
D)Karasioğulları

12)Telgraf, telefon ve internet gibi her türlü araçlar ile yapılan iletişim aşağıdaki özgürlüklerden hangisine örnektir? 
A)Basın özgürlüğü 
B)Yerleşme ve seyahat özgürlüğü 
C)Düşünme özgürlüğü 
D)Haberleşme özgürlüğü

13)Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında gösterilemez? 
A)Televizyon 
B)Gazete 
C)Müzik seti 
D)İnternet

14)Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda nüfusun yoğun olduğu yerlerden biri değildir
A)İklim şartlarının elverişli olduğu yerler. 
B)Sanayinin geliştiği yerler. 
C)Madenciliğin geliştiği yerler. 
D)Dağlık alanlar.

15)Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir
A)Plansız kentleşme olur 
B)Konut sıkıntısı başlar 
C)İşsizlik artar 
D)Kişi başına düşen milli gelir artar.

16)Aşağıdakilerden Hangisi ülkemiz nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez? 
A)Ilıman iklim özellikleri 
B)Güneş ışınlarının geliş açısı 
C)Yer şekillerinin sadeliği 
D)Yer altı kaynaklarının dağılışı

17)Ülkemizde ekonomik nedenlere bağlı olarak köyden kente doğru göçler olmaktadır. Bu göçlere bağlı olarak bazı sorunlar ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların arasında gösterilemez? 
A)Devletin planlama yapması zorlaşır. 
B)Kırsal kesimlerde tarım alanları daralır. 
C)Kentlerde alt yapı eksiklikleri ortaya çıkar. 
D)Kentlerde çevre kirliliği ve trafik sorunları ortaya çıkar.

18)Köylerde doğum oranı daha fazla olmasına rağmen köyden kente göçün sonucu olarak nüfus belirli merkezlerde ve kentlerde yoğunlaşmıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun belirli merkezlerde yoğunlaşmasının nedenleri arasında gösterilemez? 
A)Sağlık hizmetlerinin daha fazla olması 
B)İş imkanlarının fazlalığı 
C)Eğitim imkanlarının gelişmiş olması 
D)Nüfusun daha kalabalık olması

19)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden değildir
A)Saltuklar 
B)Mengücekler 
C)Danişmentler 
D)Menteşoğulları

20)Aşağıdakilerden hangisi Divanın üyelerinden değildir
A) Kadı 
B)Nişancı 
C)Defterdar 
D)Kazasker