Test Çöz,ilköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, İletişim, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 7.Sınıf İletişim tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf İletişim tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf İletişim tanıtma anlatma etkinliği ara, 7.Sınıf İletişim etkinliği bul, İletişim tanıtma anlatma etkinliği çöz,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim 5 Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Kasım 2011 Pazar 10:58
Güncellenme tarihi
19 Subat 2019 Salı 16:52
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
13187
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1-Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir ?
A) Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak .
B) Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek.
C) Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması
D) Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek.

2-Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ÜN kitle iletişime katkılarından biri değildir ?
A) Tercüman Gazetesi
B) Anadolu Ajansı
C) İrade-i Milliye Gazetesi
D) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

3-Yazılı, sesli veya görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına ne denir?
A) Televizyon
B) İnternet
C) Uydu
D) Kitle iletişim araçları   

4-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Anadolu Ajansını kurması
B) İrade-i milliye gazetesini kurması
C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
D) Cumhuriyet gazetesini kurması    

5- Aşağıdakilerden hangisi  Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ?
A) İrade-i Milliye
B) Hakimiyet-i Milliye
C) Takvim-i  Vakayı
D) Ceride-i  resmiye

6-    Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir?
A) Milliyet Gazetesi 
B) Anadolu Ajansı 
C) Tercüman-ı Ahval Gazetesi 
D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

7-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmalardan biri 
değildir?
A) Gazeteler çıkarıldı.                                                   
B) İlk telsiz telgraf kuruldu.
C) Radyo yayınlarına başlandı                                      
D) İlk televizyon istasyonu kuruldu.

8-  6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı bir yandan ulusal birliği tehlikeye düşürecek 
iç ve dış yayınlara karşı Türk Ulusu  uyarırken diğer yandan da Büyük Millet Meclisinin  
kararlarını günü gününe halka ileterek hükümet ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamıştır.
Parçada verilen bilgilere göre ,Anadolu Ajansı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap 
verilemez?
A) Hangi tarihte kurulmuştur?                                       
B) Milli mücadeledeki rolü nedir?
C) Günümüzde nasıl bir yayın politikası izlemektedir    
D) Hükümet ile halk arasındaki iletişimi nasıl sağlamıştır.

9-İnsanlar arasındaki bütün konuşmaları sağlıklı bir iletişim olarak kabul edemeyiz. Anne 
babalar çocuklarına,amirler memurlarına bir takım emirler verip onların tepkilerini almazlarsa 
buna sağlıklı bir iletişim denilemez.Çünkü bu tek yönlü bir bilgi aktarımıdır ve buna 
Enformasyon denir.
Bu bilgide sağlıklı iletişimin gereklerinden hangisiüzerinde durulmuştur?
A) Bilgi akışının karşılıklı olması gerektiği
B) Öğüt vermekten uzak durulması gerektiği
C) Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymamız gerektiği
D) Çevre koşullarının göz önüne alınması gerektiği

10-Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim    fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.  Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır?
A) Beden dili       
B) Empati       
C) Etkili dinleme        
D) Üslup
 


 

11Kısa zamanda birçok kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına “kitle iletişim araçları” denir. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarına örnek gösterilemez?
A) Telgraf
B) Radyo
C) İnternet
D) Televizyon

12-   Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik   problemi ortaya çıkmaktadır.  Buna göre aşağıdakiiletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir?
A) İnternet
B) Televizyon
C) Radyo
D) Mektup

13-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.
B) İletişimde insan hakları önemlidir
C) İletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.
D) İletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir

14- Kitle iletişim araçları bilgi-görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan sosyal örgütlenmeyi güçlendiren komu oyu oluşturan insanın anlama, anlatma öğrenme ve eğitim görme gibi ihtiyaçlarını karşılayan, insan ilişkilerini değiştirip geliştiren, yeni davranış ve düşünce akımlarını yaygınlaştıran en etkin iletişim araçlarıdır.

     Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kitle iletişim araçlarının faydalarından biri olduğu söylenemez?
A) Kamuoyu oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu
B) Farklı fikirdeki insanların düşüncelerini ve birbirlerini anlamada etkili olduğu
C) Ortaya çıkan bir fikir akımının yaygınlaşmasını sağladığı
D) Yöneticilere karşı fikirlerin ortaya çıkmasını engellediği

15-İki kişi arasında gerçekleşen bir iletişim de mutlaka olması gereken bazı unsurlar söz 
konusudur.Aksi takdirde iletişimin sağlıklı yürümesi mümkün olmayacaktır.

Buna göre;
I.Dinleme
II.Dokunma
III.Soru sorma 
IV.Uyarma
Gibi unsurlardan hangisi iki kişi arasında yaşanan bir konuşma için kesinlikle gereklidir?
A) I      
B) II      
C) III     
D) IV

16-.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişim alanındaki çalışmaları alanında yer almaz?
A) Hakimiyeti Milliye
B) Son Havadis
C) İradiye-i Milliye
D) Anadolu Ajansı

17- Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlardan  değildir?
A) Dinleme           
B) Vücut hareketleri             
C) Ses tonu            
D) İstediği zaman konuşma

18-. Aşağıdakilerden hangisi doğru iletişim kurmada etkili değildir?
A) Başkalarının görüşlerine de saygı duymak.   
B) Konuşurken karşımızdaki ile göz teması kurma.
C) Sadece konuşmayı değil dinlemeyi de bilme .
D) Karşımızdaki kişi konuşurken başka işle uğraşma.

19-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hâkimiyetimilliye gazetesi Atatürk’ün kurduğu gazetedir.
B) İlk kurulan ajans İhlas Haber Ajansıdır. 
C) 1927’de Ankara Radyosu yayına başlamıştır.
D) 1927’de telsiz telgraf vericileri hizmete girmiştir.

20- En yaygın kullanılan kitle iletişim aracı olan televizyonun olumlu etkileri arasındaaşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Çocukların şiddete eğilim göstermesine yol açması
B) Toplumsallaşmayı sağlaması
C) Dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirmesi
D) Küresel sorunlarla ilgili bilgilenme sağlaması