Din Kültürü 6

05 Nisan 2013 Cuma 20:38
1. ÜNİTE: PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
1. Peygamber ve Peygamberlere İman 
 1.1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri 
 1.2. Peygamberlerin Nitelikleri 
 1.3. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı
2. İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman 
 2.1. Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?
 2.2. İlahî Kitaplar  
3. Asr Suresi ve Anlamı  
ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM 
 
2. ÜNİTE: NAMAZ İBADETİ
1. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır? 
2. Namazın Şartları 
 2.1. Namaza Hazırlık Şartları 
 2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm 
 2.1.2. Namaza Hazırlığın Diğer Şartları 
 2.2. Namazın Kılınış Şartları 
3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet 
4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz ) 
5. Cemaatle Namaz  
6. Cuma Namazı 
7. Bayram Namazı 
8. Cenaze Namazı 
9. Teravih Namazı 
10. Namazı Bozan Durumlar 
11. Namazın İnsana Kazandırdıkları 
Okuma Metni: Camiye Koşan Çocuk
12. Kunut Duaları ve Anlamı 
ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM 
 

 
3. ÜNİTE: SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED
1. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi
 1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!
 1.2. Yakın Çevreye Çağrı 
 1.3. Çağrının Yaygınlaşması
 1.4. Hicret Olayı 
2. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi
 2.1. Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi 
 2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri 
 2.3. Toplumsal Barışın Kurulması 
3. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi 
4. Veda Hutbesi  
5. Hz. Muhammed’in Vefatı 
6. Nasr Suresi ve Anlamı 
Okuma Metni: Hz. Peygamber’in Sadık Dostu: Hz. Ebu Bekir
ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM 
 
4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN ANA KONULARI
1. Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları 
 1.1. İnanç 
 1.2. İbadet 
 1.3. Ahlak  
 1.4. Kıssalar 
 1.4.1. Sabır Örneği: Hz. Eyüp 
2. Kureyş Suresi ve Anlamı 
Okuma Metni: Hz. Osman’ın Cömertliği ve Yumuşak Huyluluğu 
ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM 
 
5. ÜNİTE: İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR
1. Yalan Söylemek ve Hile Yapmak  
2. Gıybet ve İftira 
3. Hırsızlık
4. Haset Etmek 
5. Alay Etmek 
6. Büyüklenmek (Kibir) 
7. Kötü Zanda Bulunmak 
8. Başkalarının Kusurlarını Araştırmak 
9. Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık  
10. Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım  
11. Felâk Suresi ve Anlamı 
Okuma Metni: Hz. Ali’nin Hz. Hasan’a Öğüdü 
ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM 
 
6. ÜNİTE: İSLAMİYET VE TÜRKLER
1. Türklerin Müslüman Oluşu 
2. Türkler Arasında İslam’ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
 2.1. Ebu Hanife 
 2.2. Maturidi 
 2.3. Ali er- Rıza 
 2.4. Ahmet Yesevi 
 2.5. Ahi Evran 
 2.6. Hacı Bektaş Veli 
 2.7. Mevlânâ Celâleddin-i Rumi 
 2.8. Yunus Emre 
3. Türklerde Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi 
4. Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları 
5. Türklerin Bilime Katkıları 
ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM