Din Kültürü 8

13 Nisan 2013 Cumartesi 18:44
1. ÜNİTE: KAZA VE KADER
   1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır 
   2. Kader ve Evrendeki Yasalar 
   3. İnsan İradesi ve Kader 
       3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu 
       3.2. İnsanın Çabası: Emek ve Rızık 
       3.3. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür 
   4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül) 
   5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
 
2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 
2. İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 
3. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât 
4. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka 
5. Yardımlaşma Kurumlarımız 
6. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? 
7. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar 
8. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
9. Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? 
Okuma Metni: Kurban Tığlama(Kesme) Duası
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
 


3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi  
2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı  
3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi  
4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı  
5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi  
6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi  
7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi  
8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi 
9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi  
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
 
4. ÜNİTE: KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ
1. Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi  
2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster  
3. Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir  
4. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları  
5. Bilgi Taassubu Önler 
6. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
 
5. ÜNİTE: İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
1. Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak  
2. Kumar Oynamak  
3. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?  
4. Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım? 
5. Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı  
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
 
6. ÜNİTE: DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?  
2. Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım  
2.1. Hinduizm ve Budizm  
2.2. Yahudilik 
2.3. Hristiyanlık 
2.4. İslam  
3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri 
3.1. Doğruluk  
3.2. Temizlik 
3.3. İyilik ve Yardımseverlik 
3.4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek  
3.5. Hayvanlara İyi Davranmak  
3.6. Çevreyi Korumak  
3.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak 
3.8. Başkalarına Zarar Vermemek 
4. Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak 
ÜNİTE DEĞERLENDİRME
ÜNİTE DEĞERLENDİRME

GENEL DEĞERLENDİRME 1

GENEL DEĞERLENDİRME 2
GENEL DEĞERLENDİRME 3
GENEL DEĞERLENDİRME 4
GENEL DEĞERLENDİRME 5