Fen Bilimleri 6

05 Nisan 2013 Cuma 23:01
I.ÜN軹E Canl齦arda Üreme, Büyüme ve Gelie  
1.    Canl齦齨 Temeli: Hücre  
2.    輓sanlarda, Üreme, Büyüme ve Gelie  
3.    Çocuk De餴lim Art齥!  
4.    Hayvanlarda, Üreme, Büyüme ve Gelie
5.    Çicekli Bitkilerde Üreme  
6.    Bitkilerde, Çimlenme, Büyüme ve Gelie  
  
Ö餽endiklerimi De餰rlendiriyorum  
 Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelie
 Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelie
 輓sanlarda Üreme, Büyüme ve Gelie
 Canl齦arda Üreme Büyüme ve Gelie
 Hücre Bilgisi 1
 Hücre Bilgisi 2
 Canl齦arda Üreme ve Büyüme
 Büyüme ve Gelie
 Üreme
 Hayvan ve Bitkilerde Üreme

II.ÜN軹E Kuvvet ve Hareket  
1.    Yam齧齴daki Sürat
2.    Kuvveti Keedelim  
3.    Kuvvetler 蔺 Banda  
4.    A瘕rl齥 Bir Kuvvettir
    
Ö餽endiklerimi De餰rlendiriyorum  
 Kuvvet ve Hareket 
 Kuvvet ve Hareket
 Kuvvet ve Hareket 1
 Kuvvet ve Hareket 2
 Kuvvet ve Hareket 3

III.ÜN軹E Yam齧齴daki Elektrik  
1.    Elektrik Enerjisi Nas齦 Tan齬?
2.    輑etkeni De餴⺶ir Ampulün Parlakl De餴⺳in  
    
Ö餽endiklerimi De餰rlendiriyorum  

   ElektrikVI.ÜN軹E  Maddenin Tanecikli Yap齭  
1.    Maddeyi Olu⺶uran Tanecikler  
2.    Element ve Bile㱮kler  
3.    Fiziksel ve Kimyasal De餴㱮m
4.    Maddenin Hâlleri ve Tanecikli Yap
  
Ö餽endiklerimi De餰rlendiriyorum  
 Maddenin De餴㱮mi ve Tan齨mas 1
 Maddenin De餴㱮mi ve Tan齨mas 2
 Maddenin De餴㱮mi ve Tan齨mas 3
 Maddenin De餴㱮mi ve Tan齨mas 4


V.ÜN軹E Vücudumuzda Sistemler 
1.    Destek ve Hareket Sistemi
2.    Dolam Sistemi
3.    Mikroplarla Sava  
4.    Solunum Sistemi  
  
Ö餽endiklerimi De餰rlendiriyorum  
 Dolam Sistemi
 Organizma


VI.ÜN軹E Madde ve Is  
1.    Maddenin Tanecikli Yap齭 ve Is  
2.    Is齨齨 Yay齦ma Yollar  
3.    Is Yal齮齧
    
Ö餽endiklerimi De餰rlendiriyorum  
 
VII.ÜN軹E Ik ve Ses 
1.    I瘕n Madde 輑e Etkile㱮mi ve Yans齧a  
2.    Aynalar ve Kullan齧 Alanlar
3.    Ses Madde 輑e Karlanca Ne Olur?.
4.    Sesin So饀rulmas ve Yal齮齧
  
  Ö餽endiklerimi De餰rlendiriyorum  
 
VIII.ÜN軹E Yer Kabu饀 Nelerden Olu⺷r?
1.    Kayaçlar S齨齠land齬al齧  
2.    Geçmi⺶en Gelen Misafirler
3.    Toprak ve Toprak Erozyonu
4.    Dünyam齴da Su
5.    Yer Kabu饀nun Do餫l An齮lar
 
    Ö餽endiklerimi De餰rlendiriyorum 

 Genel De餰rlendirme 1
 Genel De餰rlendirme 2
 Genel De餰rlendirme 3
 Genel De餰rlendirme 4
 Genel De餰rlendirme 5