Matematik 8

13 Nisan 2013 Cumartesi 18:43
1. ÜNİTE: KURALLI ŞEKİLLERDEN KURALLI SAYILARA
1.    Tekrar Eden, Yansıyan, Dönen ve Ötelenen Şekiller
2.    Fraktallar
3.    Yansıyan, Dönen ve Ötelenen Şekiller
4.    Verilerden Çıkan Sonuçlar
5.    Histogram Oluşturalım
6.    Üslü Sayıların Kuvvetleri
7.    Tam Sayıların ve Ondalık Kesirlerin Kuvvetleri
8.    Üslü Sayılarla İşlemler
2. ÜNİTE: OLASILIK, İSTATİSTİK VE SAYILAR
1.    Olasılık ve Olay Çeşitleri
2.    Olasılık Çeşitleri
3.    Olay Çeşitleri
4.    Kareköklü Sayılar
5.    Kareden Kareköke
6.    Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
7.    Kareköklü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
8.    Gerçek Sayılar
9.    Standart Sapma3.ÜNİTE: ÜÇGENLER VE CEBİR
1.    Üçgen ve Pisagor Bağıntısı
2.    Üçgenler
3.    Üçgenin Kenarları Arasındaki Bağıntılar
4.    Pisagor Bağıntısı
5.    Sayı Örüntüleri ve Özdeşlikler
6.    Sayı Örüntüleri
7.    Özdeşlikler
8.    Çarpanlara Ayırma
9.    Rasyonel İfadeler
4. ÜNİTE: MATEMATİKTE YOLCULUK
1.    Kombinasyon, Denklemler ve Üçgenlerde Benzerlik
2.    Kombinasyon
3.    Denklem Sistemleri
4.    Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
5.    Geometrik Cisimler
6.    Prizmaları Tanıyalım
7.    Prizmaların Yüzey Alanları ve Hacimleri
8.    Piramit, Koni ve Küre
5. ÜNİTE: GEOMETRİK CİSİMLERDE ÖLÇME VE PERSPEKTİF
1.    Piramit, Koni ve Kürenin Yüzey Alanları
2.    Dik Piramidin Yüzey Alanı
3.    Dik Dairesel Koninin Yüzey Alanı
4.    Kürenin Yüzey Alanı
5.    Piramit, Koni ve Kürenin Hacmi
6.    Dik Piramidin Hacmi
7.    Dik Dairesel Koninin Hacmi
8.    Kürenin Hacmi
9.    İz Düşümü ve Çok Yüzlüler
10.  Perspektif Çizimi
11.  Çok Yüzlüler ve Ara Kesitleri
Geometrik Cisimler
6. ÜNİTE: BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ NOKTASI: GEOMETRİ
1.    Geometrik Cisimler ve Simetri
2.    Doğrunun İncelenmesi
3.    Eğimle Tanışalım
4.    Eşitsizlikler
5.    Dik Üçgendeki Oranlar
 Genel Değerlendirme 1
 Genel Değerlendirme 2
 Genel Değerlendirme 3
 Genel Değerlendirme 4
 Genel Değerlendirme 5
 Genel Değerlendirme 6
 Genel Değerlendirme 7
 Genel Değerlendirme 8
 Genel Değerlendirme 9
 Genel Değerlendirme 10
 Genel Değerlendirme 11
 Genel Değerlendirme 12
 Genel Değerlendirme 13
 Genel Değerlendirme 14
 Genel Değerlendirme 15