Matematik1

04 Nisan 2013 Per㧐mbe 19:54
Aktif Konular K齬m齴 Renklidir.
1. ÜN軹E
 1. DO蠥L SAYILAR
        a. Rakamlar
        0 Rakam     1
 Rakam      2 Rakam
        3 Rakam      4 Rakam     5 Rakam
        6 Rakam      7 Rakam     8 Rakam
        9 Rakam
        b. Varl齥lar齨 Say齦ar齨 Bulma
           c. 10’a Kadar Birer Ritmik Sayma
           ç. 100’e Kadar Onar Ritmik Sayma
           d. 100’e Kadar Birer Ritmik Sayma
           e. 20 çinde Geriye Birer Ritmik Sayma
           f. Bir Çokluktan Belirtilen Say Kadar齨 Ay齬ma
           ÜN軹E DE蠩RLEND軷MES
2. ÜN軹E
1. DO蠥L SAYILAR

           a. Nesne Gruplar齨 Onluk ve Birliklerine Ay齬ma
           b. Bir Çoklu餫 Karl齥 Gelen Say齳 Bulma
2. ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER

           a. Bir Örüntüdeki 輑i⺧iyi Belirleme
           b. Bir Örüntüde Eksik B齬ak齦an Yerleri Tamamlama
ÜN軹E DE蠩RLEND軷MES 
3.ÜN軹E
1. DO蠥L SAYILAR 
           a. Azl齥 ve Çokluk
           b. Gruplar齨 Nesne Say齦ar齨 Karla⺶齬ma 
           c. S齬a Say齦ar 
2. UZUNLUKLARI ÖLÇME 
      
  Nesnelerin Yerini Belirleme
           Nesneleri Uzunluklar齨a Göre Karla⺶齬ma 
3. PARALARIMIZ 
           Paralar齧齴 Tan齳al齧
4. ZAMANI ÖLÇME 
           Takvim Üzerinde Gün ve Ay Belirtme
5. TARTMA 
           Nesneleri A瘕rl齥lar齨a Göre Karla⺶齬ma 
4. ÜN軹E
1. DO蠥L SAYILARLA TOPLAMA 蒉LEM

           a. Do餫l Say齦arla Toplama 蔺lemi
           b. Toplama 蔺leminde S齠齬齨 Etkisi
           c. Toplama 蔺leminde Toplananlar齨 Yerlerini De餴⺶irme
2. DO蠥L SAYILARLA ÇIKARMA 蒉LEM

           a. Do餫l Say齦arla Ç齥arma 蔺lemi
           b. Fark 0 (s齠齬) Olan Ç齥arma 蔺lemleri
3. UZAMSAL 軱蒉K軱ER

           Uzamsal 輑i⺧iler
4. TARTMA

           Nesneleri A瘕rl齥lar齨a Göre S齬alama
ÜN軹E DE蠩RLEND軷MES

5.ÜN軹E
1. DO蠥L SAYILARLA TOPLAMA 蒉LEM

           a. Toplama 蔺leminde Verilmeyeni Bulma
           b. Toplamlar 10 Olan Say 輐ililerini Belirleme
           c. Toplamlar 20 Olan Say 輐ililerini Belirleme
           ç. Toplamlar Verilen Say 輐ililerini Belirleme
2. DO蠥L SAYILARLA ÇIKARMA 蒉LEM
         
Geriye Ritmik Sayma

          Ç齥arma 蔺lemini Ö餽eniyorum
           Ç齥arma 蔺leminde Verilmeyeni Bulma
3. KES軷LER

           a. Bütün ve Yar齧
           b. Bütün ve Yar齧 Aras齨daki 輑i⺧i
4. GEOMETR軰 C軸軲LER

           a. Geometrik Cisimlere Benzeyen Nesneleri Belirleme
           b. Geometrik Cisimlerle Model Olu⺶urma
5. E轑軰

           E Nesneler
6. ZAMANI ÖLÇME

           Saat Baar齨 Okuma
ÜN軹E DE蠩RLEND軷MES
6.ÜN軹E
1. DO蠥L SAYILARLA TOPLAMA 蒉LEM

           a. Zihinden Toplama 蔺lemi
           b. Toplama 蔺lemi ile 輑gili Problemler
2. DO蠥L SAYILARLA ÇIKARMA 蒉LEM

           a. Zihinden Ç齥arma 蔺lemi
           b. Ç齥arma 蔺lemi ile 輑gili Problemler
3. UZUNLUKLARI ÖLÇME

           a. Nesnelerin Uzunluklar齨a Göre Yerini Belirleme
           b. Uzunluklar Standart Olmayan Birimlerle Ölçme
           c. Uzunluklar Ölçme ile 輑gili Problemler
4. VER

           Tablo Okuma
ÜN軹E DE蠩RLEND軷MES