Sosyal Bilgiler 6

05 Nisan 2013 Cuma 20:37
I.ÜNİTE: Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 
1-    Olgu, Görüş, Kavram
2-    Bilimsel Araştırma Yapıyorum
3-    Toplumsal Bir Soruna Çözüm Arama
4-    Atatürk Ve Sosyal Bilimler
 Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
 Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

 
II.ÜNİTE:Yeryüzünde Yaşam Ünitesi 
1-    Coğrafi Konum
2-    Coğrafya, Harita Bilgisi
3-    Ölçeklerin Dönüşümü
 Dünyada Ve Türkiye’de İklim
 1-  Dünyada Ve Türkiye'de İklim
2-    Dört Mevsim Türkiye
3-    Türkiye'de İklim
Eski Çağlarda Anadolu
1-  Eski Çağlarda Anadolu
2-    Tarihin Başlangıcı Devirleri
3-    Kimler Geldi, Kimler Geçti
III.ÜNİTE:İpek Yolu’nda Türkler
1-    Türklerin İlk Yurdu Ve Göçler
2-    Göçlerden Sonra Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri
3-    Orta Asya Türk Devletlerinde Kültür Ve Uygarlık
IV.ÜNİTE:Ülkemizin Kaynakları 
1-    Türkiye'de Tarım
2-    Türkiye'de Tarımı Destekleyen Kuruluşlar
3-    Başlıca Tarım Ürünlerimiz
4-    Türkiye'de Hayvancılık
5-    Türkiye'de Ormanlar
6-    Sanayi Ve Ticaret
7-    Türkiye'deki Sanayi Kolları
8-    Türkiye'de Madenler
9-    Enerji Kaynakları
10- Ticaret
11- Hayat Veren Proje (Gap)
12- Vergim Bana Dönüyor
13- Doğal Kaynaklarımız Bize Emanet
14- Turizm, Turizmin Sağladığı Yararlar
15- Nitelikli İnsan Gücü
16- Mesleğimizi Seçerken
 Ülkemizin Kaynakları 
 Ülkemizin Kaynakları


V.ÜNİTE:Ülkemiz Ve Dünya 
1-    Dünya'nın Neresindeyiz
2-    Dünyada Nüfusun Yoğun Olduğu Yerler
3-    Türkiye'de Nüfus Dağılışı
4-    Kim Nerede Çalışıyor?
5-    Aldıklarımız, Sattıklarımız
6-    Türkiye'nin Dış Satımı (İhracatımız)
7-    Türkiye'nin Dış Alımı (İthalatımız)
8-    Türkiye'nin İthalat Ve İhracatında Önemli Yere Sahip Ülkelerle Yaptığı Ticaret
9-    Türkiye'nin Komşuları Ve Türk Cumhuriyetleri İle Yaptığı Ticaret
10- Kültürler Arası Köprü
11- Uluslararası İş Birliği
 Ülkemiz ve Dünya 
 Ülkemiz ve Dünya

 
VI.ÜNİTE: DEMOKRASİNİN SERÜVENİ 
Hangi Yönetim Daha Demokratik
1.  Hakimiyetin Kaynağına Göre Yönetim Biçimleri
2.  Demokrasinin Temel İlkeleri
3.  Okul Meclisleri Projesi
4.  Tarihten Günümüze Demokrasinin Yolculuğu
5.  Tarihi Metinlerde İnsan Hakları
VII.ÜNİTE: Elektronik Yüzyıl 
1.    Yaşamın İçinde Sosyal Bilimler
2.    Sosyal Bilim Dallarının Toplum Hayatına Olan Etkileri
3.    İlerlemenin Sınırı Yoktur
4.    Tıp ve Yardımlaşma
5.    Emeğe Saygı