Türkçe 6

05 Nisan 2013 Cuma 20:04
1. TEMA: OKUMA KÜLTÜRÜ
 Ek Kök Bilgisi
 Mecaz Anlamlılık
 Zamirler, Adıllar
 Sıfatlar
 Sebep Sonuç İlişkisi
 Parçada Anlam

2. TEMA: ATATÜRK
 Çekim Ekleri 1
 Çekim Ekleri 2
 Ek Bilgisi
 Hece Düşmesi
 Öznel Nesnel Yargı
 İsim Bilgisi
 İsim ve Fiil Kökü

3. TEMA: SEVGİ
 Sözcükte Anlam 1
 Sözcükte Anlam 2
 Sözcükte Anlam 3
 Sözcükte Yapı
 Benzetme

4. TEMA: DUYGULAR
 Metinde Anlam
 Paragrafta Anlam 1
 Parçada Anlam 1
 Parçada Anlam 2
 Parçada Anlam 3
 Parçada Anlam 4
 Sözcük Türleri 1
 Sözcük Türleri 2
5. TEMA: ZAMAN VE MEKÂN
 Okuma Anlama 2
 Okuma Anlama 1
 Anlam Bilgisi 1
 Anlam Bilgisi 2
 Anlam Bilgisi 3
 Anlam Bilgisi 4
 Cümlede Anlam 1
 Cümlede Anlam 2
 Cümlenin Öğeleri

6. TEMA: DOĞA VE EVREN
 Sözcükte Anlam
 Ses Bilgisi
 Okuma Anlama 2
 Okuma Anlama
 Okuma Kültürü
 Sözcükte Anlam
 Ses Bilgisi
 Yazma
 Konuşma
 Dinleme İzleme
 Genel Değerlendirme 1
 Genel Değerlendirme 2
 Genel Değerlendirme 3
 Genel Değerlendirme 4
 Genel Değerlendirme 5
 Genel Değerlendirme 6
 Genel Değerlendirme 7
 Genel Değerlendirme 8
 Genel Değerlendirme 9
 Genel Değerlendirme 10
 Genel Değerlendirme 11
 Genel Değerlendirme 12
 Genel Değerlendirme 13
 Genel Değerlendirme 14
 Genel Değerlendirme 15
 Genel Değerlendirme 16
 Genel Değerlendirme 17
 Genel Değerlendirme 18
 Genel Değerlendirme 19
 Genel Değerlendirme 20