Türkçe 8

13 Nisan 2013 Cumartesi 18:42
1.TEMA : ZAMAN VE MEKÂN
 Anlatım Bozukluğu
 Sözcükte Anlam 1
 Sözcükte Anlam 2
 Sözcükte Anlam 3
 Sözcükte Anlam 4
 Cümlede Anlam 1
 Cümlede Anlam 2
 Metinde Anlam
 Paragrafta Anlam

2.TEMA : ATATÜRK
 Sözcük Türleri 1
 Sözcük Türleri 2
 Ses Bilgisi
 Sözcükte Yapı
 Edebiyat Bilgileri
 Fiil Çatısı
 Cümlenin Öğeleri
 Cümle Çeşitleri3.TEMA : MİLLÎ KÜLTÜR
 Fiilimsiler
 Ek Fiil
 Fiilde Kip
 Ad Tamlamaları
 Deyimler ve Atasözleri
 Gerçek ve Mecaz Anlamlılık
 Adlar İsimler
 İmla Kuralları
 Cümle Bilgisi

4.TEMA : TOPLUM HAYATI
 Yazım Kuralları
 Noktalama İşaretleri
 Fiiller 3
 Fiiller 2
 Fiiller 1
 Zamirler
 Sıfatlar 2
 Yapım ve Çekim Ekleri
 Kök Ek Bilgisi
 Sıfatlar

5.TEMA : BİLİM VE TEKNOLOJİ
 Fiilimsiler 2
 Anlatım Bozukluğu
 Ses Bilgisi
 4. Sınıf Çalışma Testi 1
 Cümlenin Öğeleri 2
 Cümlenin Öğeleri 1
 Zarf Edat Ünlem Bağlaç
 Ses Bilgisi 2
 Ses Bilgisi

6.TEMA : KİŞİSEL GELİŞİM
 Genel Değerlendirme 1
 Genel Değerlendirme 2
 Genel Değerlendirme 3
 Genel Değerlendirme 4
 Genel Değerlendirme 5
 Genel Değerlendirme 6
 Genel Değerlendirme 7
 Genel Değerlendirme 8
 Genel Değerlendirme 9
 Genel Değerlendirme 10
 Genel Değerlendirme 11
 Genel Değerlendirme 12
 Genel Değerlendirme 13
 Genel Değerlendirme 14
 Genel Değerlendirme 15
 Genel Değerlendirme 16
 Genel Değerlendirme 17
 Genel Değerlendirme 18
 Genel Değerlendirme 19
 Genel Değerlendirme 20
 Genel Değerlendirme 21
 Genel Değerlendirme 22
 Genel Değerlendirme 23
 Genel Değerlendirme 24
 Genel Değerlendirme 25
 Genel Değerlendirme 26