testimiz

Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I-Pisagor II-Birûnî III-Magellan Yukarıdaki bilim insanlarının ortak görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dünya'mızın güneş siteminin merkezinde olduğunu söylemişlerdir.
B
Dünya'mızın küre şeklinde olduğunu savunmuşlardır.
C
Dünya'mızın tepsi gibi düz olduğuna inanmışlardır.
Soru 2
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Dünya'mızın yüzeyinde sular daha çok yer kaplar.
B
Dünya'mızın yüzeyinde karalar ve sular eşit olarak yer kaplar.
C
Dünya'mızın yüzeyinde karalar daha çok yer kaplar.
Soru 3
“Dünya’mız küre şeklindedir, fakat tam yuvarlak değildir. Kutuplardan biraz basık, ekvatordan biraz şişkindir.” Yukarıdaki açıklamaya göre, hangisi dünyaya daha çok benzemektedir?
A
Çilek
B
Elma
C
Portakal
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi su tabakasında yer almaz?
A
Okyanuslar.
B
Denizler
C
Dağlar
Soru 5
Gezegenimizin şeklini en doğru şekilde nereden görebiliriz?
A
Yüksek tepelere çıkıp ufka bakarak.
B
Deniz kenarından gökyüzüne bakarak.
C
Ay’a çıkıp Dünya’ya bakarak.
Soru 6
Dünya modelinde mavi ile gösterilen alanlar neyi ifade eder?
A
Suları
B
Ovaları
C
Dağları
Soru 7
Gezegenimizin şeklini bir varlığa benzetmek istersek hangisine benzetebiliriz?
A
Kabak
B
Armut
C
Muz
Soru 8
Dünya'mızın şekli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Dünya'mızın şekli küpe benzer.
B
Dünya'mızın şekli silindire benzer.
C
Dünya'mızın şekli küreye benzer.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızı oluşturan tabakalardan birisi değildir?
A
Işık tabakası
B
Hava tabakası
C
Su tabakası
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Hava tabakası canlıların yaşamasına elverişli değildir.
B
Yeryüzünün büyük bölümü sularla kaplıdır.
C
Su tabakası yeşil renktedir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.